[ 28.000.000vnd ]

Cần bán lx 150 nhập

20/12/2015 – 258 Lượt xem

Ads

Đăng kí 2009. Xe chạy hơn 2 vạn. Hồ sơ gốc đầy đủ. Xe nguyên bản, ko động máy móc. Bảo dưỡng máy móc định kì, xe đi giữ gìn

Giao dịch: Kim Liên, HN

sdt: 01687847288

Ko làm phiền sau 22h

Cần bán lx 150 nhập

Cần bán lx 150 nhập

Ads
Tung

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap khi gọi)

Kim Liên, Hà Nội
Cần bán lx 150 nhập Cần bán lx 150 nhập đăng kí 2009 xe chạy hơn 2 vạn hồ sơ gốc đầy đủ xe nguyên bản ko động máy móc bảo dưỡng máy móc định kì xe đi giữ gìn giao dịch kim liên hn sdt 01687847288 ko làm phiền sau 22h 7 10 star based on 258 reviews 28.000.000 MUA NGAY!