Đại lý phân phối bóng đèn duyệt khuẩn hãng Senkyo Denki tại Việt Nam

SANYO DENKI VIET NAM Nhà phân phối bóng đèn Sankyo Denki Japan  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT

Địa chỉ : 58 Đường số 45 , Phường 14 , Quận Gò Vấp , T/PHCM , Việt Nam.

ĐT : +84 ( 08 ) 38958795 - Fax : + 84  ( 08 ) 38958796  

Email : [email protected]  -  Website : www.hgpvietnam.com 

[Tel] :0938 906 663

Xem thông tin sản phẩm nhiều hơn tại: http://banthietbitudonghoa.webmienphi.vn/

Đại lý phân phối bóng đèn duyệt khuẩn hãng Senkyo Denki tại Việt Nam

Thông tin mã hàng bóng đèn duyệt khuẩn Sankyo Denki:

FPL7BLB/K Sankyo Denki Vietnam distributor       Sankyo denki GPX5
FPL9BLB/K LGP Vietnam -        Sankyo denki GPX7
FPL11BLB/K Nhà phân phối bóng đèn Sankyo Denki Japan       Sankyo denki GPX9
COMPACT GERMICIDAL LAMPS Sankyo Denki Vietnam distributor       Sankyo denki GPX11
DOUBLE-TUBE GERMICIDAL LAMPS LGP Vietnam -        Sankyo denki GPX13
BLACKLIGHT BLUE LAMPS Nhà phân phối bóng đèn Sankyo Denki Japan       Sankyo denki GPL5/K
ULTRAVIOLET LAMPS Sankyo Denki Vietnam distributor       Sankyo denki GPL7/K
BLACKLIGHT LAMPS LGP Vietnam -        Sankyo denki GPL9/K
SANYO DENKI VIET NAM Nhà phân phối bóng đèn Sankyo Denki Japan       Sankyo denki GPL11/K
Đèn tia cực tím Sankyo Denki Vietnam distributor       Sankyo denki GPL18/K
Đèn diệt khuẩn LGP Vietnam -        Sankyo denki GPL24/K
G7T5 Nhà phân phối bóng đèn Sankyo Denki Japan       Sankyo denki GPL36/K
G10T5L Sankyo Denki Vietnam distributor       Sankyo denki GPL55/K
G10T5/4P LGP Vietnam -        Sankyo Denki Ozone lamps
GPX5 Nhà phân phối bóng đèn Sankyo Denki Japan       Sankyo denki GL4ZH
GPX7 Sankyo Denki Vietnam distributor       Sankyo denki GL6ZH
GPX9 LGP Vietnam -        Sankyo denki GL8ZH
GPX11 Nhà phân phối bóng đèn Sankyo Denki Japan       Sankyo denki GL10ZH
GPX13 Sankyo Denki Vietnam distributor       Sankyo denki GL15ZH
GPL5/K LGP Vietnam -        Sankyo denki GL25ZH
GPL7/K Nhà phân phối bóng đèn Sankyo Denki Japan       Sankyo Denki Blacklight blue lamps
GPL9/K Sankyo Denki Vietnam distributor       Sankyo denki F4T5BLB
GPL11/K LGP Vietnam -        Sankyo denki F6T5BLB
GPL18/K Nhà phân phối bóng đèn Sankyo Denki Japan       Sankyo denki F8T5BLB
GPL24/K Sankyo Denki Vietnam distributor       Sankyo denki F10T8BLB
GPL36/K LGP Vietnam -        Sankyo denki F15T8BLB
GPL55/K Nhà phân phối bóng đèn Sankyo Denki Japan       Sankyo denki F18T8BLB
FPX5BLB Sankyo Denki Vietnam distributor       Sankyo denki F20T10BLB
FPX7BLB LGP Vietnam -        Sankyo denki F20T10BLB/RS
FPX9BLB Nhà phân phối bóng đèn Sankyo Denki Japan       Sankyo denki F30T8BLB
FPX11BLB Sankyo Denki Vietnam distributor       Sankyo denki F36T8BLB
FPX13BLB LGP Vietnam -        Sankyo denki F40T10BLB
FPL5BLB/K Nhà phân phối bóng đèn Sankyo Denki Japan       Sankyo denki F40T10BLB/RS
FPL18BLB/K Sankyo Denki Vietnam distributor       Sankyo Denki Compact blacklight blue fluorescent lamps
FPL55BLB/K LGP Vietnam -        Sankyo denki FPX5BLB
F4T5BLB Nhà phân phối bóng đèn Sankyo Denki Japan       Sankyo denki FPX7BLB
F6T5BLB Sankyo Denki Vietnam distributor       Sankyo denki FPX9BLB
F8T5BLB LGP Vietnam -        Sankyo denki FPX11BLB
F10T8BLB Nhà phân phối bóng đèn Sankyo Denki Japan       Sankyo denki FPX13BLB
F15T8BLB Sankyo Denki Vietnam distributor       Sankyo denki FPL5BLB/K
F18T8BLB LGP Vietnam -        Sankyo denki FPL7BLB/K
F20T10BLB Nhà phân phối bóng đèn Sankyo Denki Japan       Sankyo denki FPL9BLB/K
F20T10BLB/RS Sankyo Denki Vietnam distributor       Sankyo denki FPL11BLB/K
F30T8BLB LGP Vietnam -        Sankyo denki FPL18BLB/K
F36T8BLB Nhà phân phối bóng đèn Sankyo Denki Japan       Sankyo denki FPL24BLB/K
F40T10BLB Sankyo Denki Vietnam distributor       Sankyo denki FPL36BLB/K
F40T10BLB/RS LGP Vietnam -        Sankyo denki FPL55BLB/K
G4T5E Nhà phân phối bóng đèn Sankyo Denki Japan       Sankyo Denki Blacklight lamps
G6T5E Sankyo Denki Vietnam distributor       Sankyo denki F4T5BL
G8T5E LGP Vietnam -        Sankyo denki F6T5BL
G15T8E Nhà phân phối bóng đèn Sankyo Denki Japan       Sankyo denki F8T5BL
G20T10E Sankyo Denki Vietnam distributor       Sankyo denki F10T8BL
G25T8E LGP Vietnam -        Sankyo denki F15T8BL
G40T10E Nhà phân phối bóng đèn Sankyo Denki Japan       Sankyo denki F20T10BL
FPL24BLB/K Sankyo Denki Vietnam distributor       Sankyo denki F40T10BL
FPL36BLB/K LGP Vietnam -        Sankyo Denki UV-B lamps
G15T8 LGP Vietnam -        Sankyo denki G4T5E
G15T8 AN Sankyo Denki Vietnam distributor       Sankyo denki G6T5E
        Sankyo denki G8T5E
        Sankyo denki G15T8E
        Sankyo denki G20T10E
        Sankyo denki G25T8E
        Sankyo denki G40T10E

 

Đại lý phân phối bóng đèn duyệt khuẩn hãng Senkyo Denki tại Việt Nam

Đại lý phân phối bóng đèn duyệt khuẩn hãng Senkyo Denki tại Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT

Địa chỉ : 58 Đường số 45 , Phường 14 , Quận Gò Vấp , T/PHCM , Việt Nam.

ĐT : +84 ( 08 ) 38958795 - Fax : + 84  ( 08 ) 38958796  

Email : [email protected]  -  Website : www.hgpvietnam.com 

Liên hệ tại: Mr Cường: 0938 906 663

Mail: [email protected]