[ 99vnđ ]

Đại lý phân phối chính thức dụng cụ Vikan

17/6/2019 – 50 Lượt xem

Sản phẩm dịch vụ
Bóng đèn cực tím diệt khuẩn không khí

Bóng đèn cực tím xanh đen

Bóng đèn diệt khuẩn bóng đôi

Bóng đèn UV - A Sankyo Denki

Bóng đèn UV - B Sankyo Denki

Bóng đèn UV - C Sankyo Denki

Đèn cực tím diệt khuẩn trong nước

 

Đèn cực tím Sankyo Denki

Đèn diệt khuẩn UV

Link kiện thay thế nhà xưởng

Máy móc thiết bị công nghiệp

Phụ kiện thay thế nhà xưởng

Phụ tùng công nghiệp

MODEL CHUYÊN DÙNG:

Item number: 31663: Broom w/ Straight Neck, 310 mm, Medium, Blue
Item number: 31664: Broom w/ Straight Neck, 310 mm, Medium, Red
Item number: 35873: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Blue
Item number: 35874: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Red
Item number: 40503: Hand Scraper w/steel blade, 90 mm, Blue
Item number: 31743: Broom, 410 mm, Soft/stiff, Blue
Item number: 31793: Broom, 410 mm, Soft, Blue
Item number: 31993: Broom, 610 mm, Soft, Blue
Item number: 41923: Washing Brush with short Handle, 270 mm, Stiff, Blue
Item number: 56233: Shovel, 379 x 345 x 90 mm, 1035 mm, Blue
Item number: 56703: Hand Scoop, 2 Litre(s), Blue
Item number: 71403: Ultra Hygiene Squeegee, 400 mm, Blue
Item number: 71503: Ultra Hygiene Squeegee, 500 mm, Blue
Item number: 71603: Ultra Hygiene Squeegee, 600 mm, Blue
Item number: 71703: Ultra Hygiene Squeegee, 700 mm, Blue
Item number: 31043: Lobby Broom, 260 mm, Soft/stiff, Blue
Item number: 41693: Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Stiff, Blue
Item number: 56253: Shovel, 327 x 271 x 50 mm, 1040 mm, Blue
Item number: 56753: Hand Scoop, 1 Litre(s), Blue
Item number: 56883: Bucket, 6 Litre(s), Blue
Item number: 56893: Lid f/Bucket 5688, Blue
Item number: 56863: Bucket,12 Litre(s), Blue
Item number: 56873: Lid f/Bucket 5686, Blue
Item number: 56923: Bucket, 20 Litre(s), Blue
Item number: 56933: Lid f/Bucket 5692
Item number: 77223: Hygienic Revolving Neck Squeegee w/replacement cassette, 405 mm, Blue
Item number: 77233: Hygienic Revolving Neck Squeegee w/replacement cassette, 505 mm, Blue
Item number: 77549: Floor squeegee w/Replacement Cassette, 600 mm, Black
Item number: 77253: Hygienic Revolving Neck Squeegee w/replacement cassette, 700 mm, Blue
Item number: 29153: Broom, 330 mm, Stiff, Blue
Item number: 29203: Broom, 530 mm, Stiff, Blue
Item number: 35873: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Blue
Item number: 56049: Ergonomic shovel with drain holes, 380 x 340 x 90 mm, 1305 mm, Black
Item number: 56773: Hand Scoop, 0.5 Litre(s), Blue
Item number: 77523: Floor squeegee w/Replacement Cassette, 400 mm, Blue
Item number: 77533: Floor squeegee w/Replacement Cassette, 500 mm, Blue
Item number: 77543: Floor squeegee w/Replacement Cassette, 600 mm, Blue
Item number: 77553: Floor squeegee w/Replacement Cassette, 700 mm, Blue
Item number: 38853: Round Hand Scrub, Ø110 mm, Stiff, Blue
Item number: 77623: Revolving Neck Floor squeegee w/Replacement Cassette, 400 mm, Blue
Item number: 77633: Revolving Neck Floor squeegee w/Replacement Cassette, 500 mm, Blue
Item number: 77643: Revolving Neck Floor squeegee w/Replacement Cassette, 600 mm, Blue
Item number: 77653: Revolving Neck Floor squeegee w/Replacement Cassette, 700 mm, Blue
Item number: 44013: Detail Brush, 205 mm, Extra Stiff, Blue
Item number: 71253: Ultra Hygiene Table Squeegee w/Mini Handle, 245 mm, Blue
Item number: 41953: Narrow Hand Brush w/Short Handle, 300 mm, Extra Stiff, Blue
Item number: 35873: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Blue
Item number: 525052: Rim Brush, Ø65 mm, 320 mm, Soft, Black
Item number: 47535: Scrubbing Brush - heat resistant filaments, 150 mm, Stiff, White
Item number: 38903: Hand Brush L, 200 mm, Stiff, Blue
Item number: 42873: Dish Brush, 290 mm, Medium, Blue
Item number: 70333: Pipe Brush with Handle, Ø90 mm, Medium, Blue
Item number: 41823: Washing Brush w/long Handle, 415 mm, Medium, Blue
Item number: 30893: Utility Brush, 290 mm, Medium, Blue
Item number: 708849 Floor Squeegee 400 mm
Item number: 53763: Tube Brush, Ø20 mm, 500 mm, Medium, Blue
Item number: 53683 Tube Brush f/flexible handle Ø 40 mm Blue
Item number: 31793: Broom, 410 mm, Soft, Blue
Item number: 42885: Brush w/Heat Resistant Filaments, 290 mm, Stiff, White
Item number: 44013: Detail Brush, 205 mm, Extra Stiff, Blue
Item number: 311552: Garage Broom, 440 mm, Stiff, Black
Item number: 35873 Scrubbing Brush, medium 165 mm Blue
Item number: 45893: Hand Brush, 330 mm, Medium, Blue
Item number: 64403: Hand Brush S / Nailbrush, 130 mm, Stiff, Blue
Item number: 35873 Scrubbing Brush, medium 165 mm Blue
Item number: 45893: Hand Brush, 330 mm, Medium, Blue
Item number: 45896: Hand Brush, 330 mm, Medium, Yellow
Item number: 45892: Hand Brush, 330 mm, Medium, Green
Item number: 41923: Washing Brush with short Handle, 270 mm, Stiff, Blue
Item number: 30883 Utility Brush 260 mm Medium Blue
Item number: 30884 Utility Brush 260 mm Medium Red
Item number: 41693: Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Stiff, Blue
Item number: 41694: Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Stiff, Red
Item number: 41929: Washing Brush w/short Handle, 270 mm, Stiff, Black
Item number: 41953: Narrow Hand Brush w/Short Handle, 300 mm, Extra Stiff, Blue
Item number: 41954: Narrow Hand Brush w/Short Handle, 300 mm, Extra Stiff, Red
Item number: 42873: Dish Brush, 290 mm, Medium, Blue
Item number: 42874: Dish Brush, 290 mm, Medium, Red
Item number: 44013: Detail Brush, 205 mm, Extra Stiff, Blue
Item number: 44014: Detail Brush, 205 mm, Extra Stiff, Red
Item number: 35873: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Blue
Item number: 35874: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Red
Item number: 31664: Broom w/ Straight Neck, 310 mm, Medium, Red
Item number: 29394: Stainless Steel Handle, Ø31 mm, 1510 mm, Red
Item number: 40503: Hand Scraper w/steel blade, 90 mm, Blue
Item number: 40504: Hand Scraper w/steel blade, 90 mm, Red
Item number: 40553: Hand Scraper w/nylon blade, 105 mm, Blue
Item number: 40556: Hand Scraper w/nylon blade, 105 mm, Yellow
Item number: 40613: Hand Scraper, 102 mm, Blue
Item number: 40616: Hand Scraper, 102 mm, Yellow
Item number: 40513: Hand Scraper, flexible,165 mm, Blue
Item number: 40515: Hand Scraper, flexible,165 mm, White
Item number: 40516: Hand Scraper, flexible,165 mm, Yellow
Item number: 29113: Scraper w/flexible steelblade, 260 mm, Blue
Item number: 29125. Table- & Floor Scraper, 270 mm, White
Item number: 56864: Bucket,12 Litre(s), Red
Item number: 56874: Lid f/Bucket 5686, Red
Item number: 53584: Brush Kit f/Softice Machines, Red
Item number: 5550503: Pastry Brush, 50 mm, Soft, Blue
Item number: 53619: Drain Cleaning Brush, 275 mm, Stiff, Black

Cuong

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap khi gọi)

94 Phan văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, T.p HCM
Đại lý phân phối chính thức dụng cụ Vikan Đại lý phân phối chính thức dụng cụ Vikan sản phẩm dịch vụbóng đèn cực tím diệt khuẩn không khí bóng đèn cực tím xanh đen bóng đèn diệt khuẩn bóng đôi bóng đèn uv a sankyo denki bóng đèn uv b sankyo denki bóng đèn uv c sankyo denki đèn cực tím diệt khuẩn trong nước đèn cực tím sankyo denki đ 6 10 star based on 50 reviews 99 MUA NGAY!