Ưu đãi phụ tùng lọc máy nén khí Fusheng SA-30/37/45 SA-55/60/75 SA-90 SA-110 SA-120/125 SA132-160

5 giờ trước – 197 Lượt xem

SA-30/37/45 71131211-46910 9610512-N0800-M1 71121111-48120
SA-55/60/75 9610112-21601-M 71142273-66010 71121111-48120
SA-90 9610122-21871-P 71141312-66010 71121111-48120
SA-110 9610112-22201-M 71161412-66010 71121111-48120
SA-120/125 9610112-22501-P 71151171-66010 71121111-48120
SA132-160 9610112-22801-M 71161412-66010 71121111-48120
SA-185 9610112-23401-M 71161412-66010 71121111-48120
SA-220/250 9610112-27501-M 71161211-66010 71161111-40820
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MINH NGỌC
Nhà phân phối hạt hút ẩm Activated alumina(nhôm hoạt tính ) Dryoccel 848 hãngPOROCEL-USA tại Việt NAm,Chuyên cung cấp dầu máy nén khí, lọc máy nén khí, phụ tùng máy nén khí, lọc phòng sạch, hạt hút ẩm, hạt tách ẩm
Địa chỉ: 6/9 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903196238 -(84- 8) 6684 8241 (Miss Viên) Skype: minhngoc.0123
Mail : [email protected]

minhngoc

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap khi gọi)

6/9 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh