2.000.000vnđ

Nhà phân phối thiết bị Roemheld tại Việt Nam

tuần trước – 12 Lượt xem

 ROEMHELD

Cùng với các chuyên gia công nghệ kẹp HILMA và STARK, ROEMHELD tạo thành một nhóm các công ty cung cấp một loạt sản phẩm toàn diện trong lĩnh vực công nghệ kẹp cho công nghệ sản xuất. Phạm vi sản phẩm được bổ sung bởi nhiều yếu tố thủy lực cho sử dụng công nghiệp nói chung cũng như lắp ráp và vận hành các thành phần và hệ thống công nghệ.

ROEMHELD sản phẩm phù hợp cho mọi ngành công nghiệp

Roemheld với hơn 25.000 sản phẩm danh mục, Roemheld giải quyết hầu hết các ứng dụng công nghiệp trong các thị trường cốt lõi. Với tỷ lệ xuất khẩu trực tiếp là 65%, Tập đoàn ROEMHELD được đại diện trên toàn thế giới với các bộ phận sản phẩm của mình trong tất cả các ngành công nghiệp lớn và nhỏ quan trọng.

Phạm vi dịch vụ trong khu vực sản phẩm:

Sản phẩm để kẹp và thay đổi công nghệ cho phôi và công cụ sản xuất

Yếu tố thủy lực và cốt liệu

Sản phẩm và các thành phần và hệ thống để lắp ráp, xử lý và công nghệ ổ đĩa

Giải pháp hoàn chỉnh tùy chỉnh cá nhân cho tự động hóa sản xuất

Các yếu tố để sản xuất, thử nghiệm và bảo trì các thành phần lớn cho tuabin gió

Các thành phần để tự động hóa các quy trình thiết lập và cho giao tiếp máy trong bối cảnh các ứng dụng Công nghiệp 4.0

Nhà phân phối thiết bị Roemheld tại Việt Nam

Nhà phân phối thiết bị Roemheld tại Việt Nam

 ROEMHELD Viet Nam Model : 2954-420
ROEMHELD Viet Nam Model : 1893-203-CCW
ROEMHELD Viet Nam Model : 18932-3 (9208-129)
ROEMHELD Viet Nam Model : 1942-201
ROEMHELD Viet Nam Model : 1893-103-CW
ROEMHELD Viet Nam Model : 9740-050
ROEMHELD Viet Nam Model : 9730-501
ROEMHELD Viet Nam Model : NBVP 16Z
ROEMHELD Viet Nam Model : 2954420. Sequence Valve, ND4
ROEMHELD Viet Nam Model : 1893203 , Swing clamp da, 90° ccw
ROEMHELD Viet Nam Model : 1942201 Threaded-body work support
ROEMHELD Viet Nam Thiết bị Roemheld 1450-101
ROEMHELD Viet Nam HCR-2155-170
ROEMHELD Viet Nam 1893-209
ROEMHELD Viet Nam CLR-0188-101
ROEMHELD Viet Nam CLR-0188-349
ROEMHELD Viet Nam CLR-0460-730-TBC
ROEMHELD Viet Nam CLR-0460-731-TBN
ROEMHELD Viet Nam CLR-1891-856-SCD
ROEMHELD Viet Nam CLR-1893-121-SCD
ROEMHELD Viet Nam CLR-1895-104-SCD
ROEMHELD Viet Nam CLR-2954-429-V
ROEMHELD Viet Nam 1923-703
ROEMHELD Viet Nam 9730-300
ROEMHELD Viet Nam CLR1877303ASC
ROEMHELD Viet Nam CLR-9425-001-PD PRESSURE GAUGE
ROEMHELD Viet Nam CLR-201-WS Advanced Fluid Work Support


ROEMHELD Viet Nam CLR-001-WS, CLR001WS, CLR-OO1-WS, 1940-700, L42 R 242616
ROEMHELD Viet Nam CLR-440-V_CLR440V_CLR-44O-V_CLR44OV_2954-440_L34R 224208
ROEMHELD Viet Nam Swing Clamp 1883-204_1883204_CLR-1883-204-SC_CLR1883204SC_L49
ROEMHELD Viet Nam Mitchell Parish – Ruby Rare Swedish sheet music

Nhà phân phối thiết bị Roemheld tại Việt NamROEMHELD Viet Nam CLR-1874-304-ASC
ROEMHELD Viet Nam 1895-504 SCD
ROEMHELD Viet Nam 1896-203 SCD
ROEMHELD Viet Nam 1896-504 SCD
ROEMHELD Viet Nam 1897-224 SCD
ROEMHELD Viet Nam 1897-504 SCD
ROEMHELD Viet Nam 1897-604 SCD
ROEMHELD Viet Nam 16 MM STROKE THREADED BUSHING CLR-0154-111-BCA
ROEMHELD Viet Nam 1911-702 712 R Swiftsure WorkHold
ROEMHELD Viet Nam 7500 PSI DOUBLE ACTING SWING CLAMP CLR-1893-141-SCD
ROEMHELD Viet Nam 7500 PSI THREADED BODY CYLINDER CLR-1471-011-TBD
ROEMHELD Viet Nam CLR-0460-659 CLR0460659
ROEMHELD Viet Nam CLR-0460-659 PRESSURE RELIEF PLUG
ROEMHELD Viet Nam CLR-153-700-WS CLR1953700WS
ROEMHELD Viet Nam CLR-1839-231-SCD
ROEMHELD Viet Nam CLR-1874-404-ASC AIR-POWERED SWING CLAMP
ROEMHELD Viet Nam CLR-1875-404-ASC AIR POWERED CLAMP ACESSORIES NSFP
ROEMHELD Viet Nam CLR-1876-304-ASC Air Swing Clamp
ROEMHELD Viet Nam CLR-1877-304-ASC
ROEMHELD Viet Nam CLR-1882-730 Clamp
ROEMHELD Viet Nam CLR-1882-740 Clamp
ROEMHELD Viet Nam CLR-1896-209 SWING CLAMP WITH OVERLOAD PROTECTION
ROEMHELD Viet Nam CLR-1914-720 Swiftsure WorkHold CLR-420-WS
ROEMHELD Viet Nam CLR-1953-701-WS Threaded Bodywork Support
ROEMHELD Viet Nam CLR-201-WS Threaded Bodywork Support
ROEMHELD Viet Nam CLR-3141-802-PSA Cable
ROEMHELD Viet Nam CLR-420-V VALVE ~ in box
ROEMHELD Viet Nam CLR-560-BCD CLAMP CLR560BCD
ROEMHELD Viet Nam CLR-602-SCA SWING CLAMP ARM LARGE
ROEMHELD Viet Nam CLR-811-V Check Valve 7500 psi NIB
ROEMHELD Viet Nam CLR-9301-EP SWIFTSURE POWER UNIT
ROEMHELD Viet Nam CT5937965 CLAMP
ROEMHELD Viet Nam HCR-5700-014
ROEMHELD Viet Nam HCR-HET-3W5C Proximity Switch
ROEMHELD Viet Nam PRESSURE RELIEF CLR-0460-638-TBN
ROEMHELD Viet Nam PRESSURE RELIEF VALVE CLR-0460-635-TBC
ROEMHELD Viet Nam PRESSURE RELIEF VALVE, CLR-0460-638-TBN
ROEMHELD Viet Nam PRESSURE RELIEF VALVE, CLR-0460-735-TBC
ROEMHELD Viet Nam ROTARY COUPLING CLR-100-F
ROEMHELD Viet Nam ROTARY COUPLING CLR-101-F
ROEMHELD Viet Nam ROTARY TIMING VALVE # CLR-802-V-
ROEMHELD Viet Nam Single Acting Hydraulic Intensifiers CLR-8753-202-HI
ROEMHELD Viet Nam SWING CLAMP ACCESSORY CLR-0350-112-BCA
ROEMHELD Viet Nam SWING CLAMP ACCESSORY CLR-0350-113-BCA
ROEMHELD Viet Nam SWING CLAMP P# CLR-1873-104-ASC UNUSED 0114
ROEMHELD Viet Nam THREADED COUPLER CLR-0460-635-TBC
ROEMHELD Viet Nam VALVE CCR-2954-420 ~ NOS
ROEMHELD Viet Nam VALVE CLR-542-V
ROEMHELD Viet Nam Carr Lane Thiết bị Roemheld, Swing Clamp CLR-302-SCA
ROEMHELD Viet Nam Carr-Lane Cylinder 1516005 CLR-1516-005-BC
ROEMHELD Viet Nam Carr-Lane Cylinder 1546265 CLR-1546-265-BC
ROEMHELD Viet Nam HCR-PA-41201

Nhà phân phối thiết bị Roemheld tại Việt NamROEMHELD Viet Nam 1895604 HYDRAULIC SWING CLAMP CLR-1895-604-SCD
ROEMHELD Viet Nam CLR-2953-010-V AIR SWING CLAMP
ROEMHELD Viet Nam HCR-5700-014 5 Pin Interface Cable (ELE3494)
ROEMHELD Viet Nam Pressure Relief CLR-0460-682-TBN 0460-682
ROEMHELD Viet Nam CLR-1883-504-609R
ROEMHELD Viet Nam CLR-1885-104-SC
ROEMHELD Viet Nam CLR-1895-221 BNIB
ROEMHELD Viet Nam Swiftsure Hydraulic Swing Clamp, CLR-1893-208
ROEMHELD Viet Nam Swiftsure Hydraulic Swing Clamp, CLR-1893-504-SCD
ROEMHELD Viet Nam Thiết bị Roemheld, Swing Clamp CLR-302-SCA
ROEMHELD Viet Nam 1895604 HYDRAULIC SWING CLAMP CLR-1895-604-SCD
ROEMHELD Viet Nam HYDRAULIC SWING CLAMP CLR-1895-504-SCD 1895504
ROEMHELD Viet Nam 1891101 SWING CLAMP & BLOCK CYLINDER
ROEMHELD Viet Nam 1893-136 M22 R 307116 HYDRAULIC SWING CLAMP W/OL PROTECTION 1893136
ROEMHELD Viet Nam 1911-721 FOR CLR-121-WS FLUID ADVANCE SWIFTSURE M51 R 388789
ROEMHELD Viet Nam 1942-010 HYDRAULIC SUPPORT N12 R 400649 N49 R 501298
ROEMHELD Viet Nam 1942-700 SWING CLAMP HYDRAULIC SUPPORT CYLINDER D286865
ROEMHELD Viet Nam DUAL ACTION D-35321 1544165 M12-1.75 INTERNAL THREAD 2″ STROKE
ROEMHELD Viet Nam MODEL 1896-103
ROEMHELD Viet Nam CLR-1885-204-SC HYDRAULIC SWING CLAMP read description
ROEMHELD Viet Nam Thiết bị Roemheld 1873-405 Pneumatic Swing Clamp Cylinder T6331
ROEMHELD Viet Nam CLR-1876-104-ASC SWIFTSURE FLANGE BASE AIR POWERED CLAMP
ROEMHELD Viet Nam CLR-1877-304-ASC
ROEMHELD Viet Nam CLR-1877-404-ASC
ROEMHELD Viet Nam HYDRAULIC ROTARY COUPLING CLR-100-F
ROEMHELD Viet Nam PNEUMATIC WORKHOLDING CLAMP, CCW, CLR-1874-404-ASC
ROEMHELD Viet Nam HYDRAULIC ROTARY COUPLING CLR-100-F, TWO PASSAGES
ROEMHELD Viet Nam Actuator CLR-501-SCA _ CLR501SCA _ CLR-5O1-SCA _ CLR5O1SCA
ROEMHELD Viet Nam CLR-1895-101-SCD DOUBLE ACTING SWING CLAMP
ROEMHELD Viet Nam HYDRAULIC THREADED BODY PUSH CLAMP CLR-1474-011-TBD
ROEMHELD Viet Nam 0188-101 CYLINDER – Automation Product
ROEMHELD Viet Nam 0188-349 CYLINDER- Automation Product
ROEMHELD Viet Nam 0460656 NSFP 0460656
ROEMHELD Viet Nam 0460-730 COUPLING – Automation Product
ROEMHELD Viet Nam 0460-731 COUPLING – Automation Product
ROEMHELD Viet Nam 1450-101 NSPP 1450101
ROEMHELD Viet Nam  € 1,463,001.00
ROEMHELD Viet Nam 1463001 Hydraulic Cylinder Threaded Body 025 x 16mm STROKE WITH FEMALE
ROEMHELD Viet Nam 1515000 Blockzylinder
ROEMHELD Viet Nam 1541-165 Doppeltwirkender Blockzylinder u. Drosselventil hydraulik
ROEMHELD Viet Nam 1543166 Doppeltwirkender Blockzylinder 500 bar
ROEMHELD Viet Nam 1545-100 Blockzylinder
ROEMHELD Viet Nam 1545516 1545-516 Blockzylinder 350 bar
ROEMHELD Viet Nam 1546-519 1546519 Blockzylinder DW D50x100HUB
ROEMHELD Viet Nam 1873-405 Pneumatic Swing Clamp Cylinder T6331
ROEMHELD Viet Nam 1874-103 Air-Powered Swing Clamp
ROEMHELD Viet Nam 1876-303
ROEMHELD Viet Nam 1891-856 SWING CLAMP- Automation Product
ROEMHELD Viet Nam 1893-121 SWING CLAMP- Automation Product
ROEMHELD Viet Nam 1893-209 USPP 1893209
ROEMHELD Viet Nam 1893-504 Hydraulic Swing Clamp
ROEMHELD Viet Nam 1893608 Schwenkspanner 90° ungebraucht!
ROEMHELD Viet Nam 1895-104-605R SWING CLAMP – Automation Product
ROEMHELD Viet Nam 1895-604 Swing Clamp
ROEMHELD Viet Nam 1896-228 Swing Clamp
ROEMHELD Viet Nam 1896-508VMH36 SWING CYLINDER 1896508VMH36
ROEMHELD Viet Nam 1896-608VMH36 SWING CYLINDER 1896608VMH36
ROEMHELD Viet Nam 1911-702 CLR-102-WSD Work Support
ROEMHELD Viet Nam 1923-703 USPP 1923703
ROEMHELD Viet Nam 1942-010 N49 R 501298 WITH ATTACHED PART NUMBER MD-000659
ROEMHELD Viet Nam 1S43100K HYDRAULIC CYLINDER 500 BAR
ROEMHELD Viet Nam 2954-429 SEQUENCE VALVE – Automation Product
ROEMHELD Viet Nam 3/4″NPT BLOCK CYLINDER 1541-760 / 908F
ROEMHELD Viet Nam 3/4″NPT BLOCK CYLINDER 1541-765
ROEMHELD Viet Nam 3/4″NPT BLOCK CYLINDER 1541-765
ROEMHELD Viet Nam 500BAR 1/8″NPT BLOCK CYLINDER 1543195B
ROEMHELD Viet Nam 9730-300 USPP 9730300
ROEMHELD Viet Nam CARR LANE CLR-4311-221-VS ~ NIB
ROEMHELD Viet Nam CHECK VALVE CLR-2954-429-V / 2954429
ROEMHELD Viet Nam Clamping Block Hydraulic Cylinder 1542-700
ROEMHELD Viet Nam CLR-001-WS
ROEMHELD Viet Nam CLR-001-WS
ROEMHELD Viet Nam CLR-1546-105-BCD DUAL ACTION BLOCK CLAMP WITH 50mm STROKE-
ROEMHELD Viet Nam CLR-1896-108-SCD Hydraulic Swing Clamp
ROEMHELD Viet Nam CLR-1896-204-SCD Hydraulic Swing Clamp
ROEMHELD Viet Nam CLR-1896-208-SCD Hydraulic Swing Clamp
ROEMHELD Viet Nam CLR-2954-429-V Valve CLR2954429V
ROEMHELD Viet Nam CLR-2954-440
ROEMHELD Viet Nam D-35321 Hydraulic Swing Clamp ! WOW !
ROEMHELD Viet Nam D-35321 Laubach 1893634 1893 634 Hydraulic Swing Clamp
ROEMHELD Viet Nam D-35321 Laubaeh 1893504 1893-504 Hydraulic Swing Clamp
ROEMHELD Viet Nam elektro-mechanische Linearantrieb 100mm 600N 12VDC 50W
ROEMHELD Viet Nam HCR-2155-170 USPP HCR2155170
ROEMHELD Viet Nam Hilma 1127-8011 Hydraulikzylinder
ROEMHELD Viet Nam Hilma 5112-603 Hohlkolbenzylinder Zylinder Hubzylinder
ROEMHELD Viet Nam Hydraulic Swing Clamp 1893 604 d-35321
ROEMHELD Viet Nam HYDRAULIC SWING CLAMP 1893-634 NNB
ROEMHELD Viet Nam 90 Deg Pneumatic Workholding Swing Clamp 1873106 14mm Stroke
ROEMHELD Viet Nam Schwenkspanner 1873106
ROEMHELD Viet Nam Schwenkspanner 1873206
ROEMHELD Viet Nam SEAL KIT 0131151 “LOT OF 10″
ROEMHELD Viet Nam Softail Swing Arm 1942015
ROEMHELD Viet Nam SWING CLAMP 1893-404
ROEMHELD Viet Nam SWING CLAMP CLR-1458-002-TB
ROEMHELD Viet Nam SWING CLAMP CLR-1895-404-SCD
ROEMHELD Viet Nam SWING CLAMP CLR-1895-404-SCD
ROEMHELD Viet Nam Swing Clamp CLR-1895-604-SCD_CLR1895604SCD_K 47_856611
ROEMHELD Viet Nam Threaded Body Push Clamp 1461-702 N47 R 499093
ROEMHELD Viet Nam Threaded Body Push Clamps
ROEMHELD Viet Nam Threaded Body Push Clamps CCR-1461-702-TB
ROEMHELD Viet Nam WORK SUPPORT 1942-010
ROEMHELD Viet Nam Thiết bị Roemheld, 1893-404, HYDRAULIC SWING CLAMP
ROEMHELD Viet Nam Thiết bị Roemheld, CLR-1893-643-SCD
ROEMHELD Viet Nam Thiết bị Roemheld, M02 254004
ROEMHELD Viet Nam RÖMHELD 1547-516 H43 R 519192 Blockzylinder Zylinder 350 bar 109,2 kN
ROEMHELD Viet Nam RÖMHELD 6853-070 Hydraulikaggregat 110bar Parker D1VW20DNJP75 Hydraukik Aggregat
ROEMHELD Viet Nam Romheld Passage Coupling Rotary 9284-705 Thiết bị Roemheld
ROEMHELD Viet Nam Thiết bị Roemheld 1829-720 311-R GERMANY
Sequence Valve 2954420. Sequence Valve, ND4
Swing clamp da 1893203 , Swing clamp da, 90° ccw
Threaded-body work support 1942201 Threaded-body work support
Swing clamp da 1893103 Swing clamp da, 90°cw
Flow control sw.banjo coupling 9208129 Flow control sw.banjo coupling
Seal kit Part no '0131537 Seal kit for 2954-420/-440
Seal kit Part no '0132088 Seal kit for 908-129 and -130
Seal kit  Part no '0132412 Seal kit for 1942-201

Tin đăng tương tự
Chuyên mua bán máy thêu vi tính tajima

Chuyên mua bán máy thêu vi tính tajima

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

80.000.000vnđ

2/11/2022 4231 Lượt xem

thùng phuy nhựa 200l, thùng phuy cũ 100l, thùng đựng hóa chất, thùng nhựa đựng rác,

thùng phuy nhựa 200l, thùng phuy cũ 100l, thùng đựng hóa chất, thùng nhựa đựng rác,

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

68.000vnđ

tuần trước 3606 Lượt xem

Công ty tnhh phát triển Bluesky Việt Nam. số 2 ,dãy 2, tổ 31, phường ngọc thụy long biên.

Thùng phuy cũ, Thùng phuy sắt cũ, Thùng phuy nhựa cũ, Thùng phuy cũ giá rẻ

Thùng phuy cũ, Thùng phuy sắt cũ, Thùng phuy nhựa cũ, Thùng phuy cũ giá rẻ

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

260.000vnđ

4/11/2022 3362 Lượt xem

170/62 Lê Đức Thọ, P6, Gò Vấp, TP.HCM

máy điêu khắc gỗ cnc máy chạm khắc gỗ cnc bán máy cnc khắc gỗ cũ máy khắc gỗ cnc 3d

máy điêu khắc gỗ cnc máy chạm khắc gỗ cnc bán máy cnc khắc gỗ cũ máy khắc gỗ cnc 3d

Bắc NinhThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

90.000.000vnđ

10/7/2022 3287 Lượt xem

Từ Sơn, Bắc Ninh

Sản Xuất Hàng Rào Sắt, Cửa Cổng Sắt Lùa Ở Bình Dương

Sản Xuất Hàng Rào Sắt, Cửa Cổng Sắt Lùa Ở Bình Dương

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

30.000vnđ

11/9/2022 3132 Lượt xem

2025, đường ĐT 747B, KP.Phước Hải, P.Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Phân phối mũi khoan sắt ,mũi khoan inox Ruko Đức

Phân phối mũi khoan sắt ,mũi khoan inox Ruko Đức

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

1vnđ

27/3/2022 3113 Lượt xem

HN

Chuyên sản xuất và cung cấp máy ép than củi trấu mùn cưa chất lượng cao

Chuyên sản xuất và cung cấp máy ép than củi trấu mùn cưa chất lượng cao

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

38.000.000vnđ

18/11/2022 2657 Lượt xem

Đội 8 - làng nghề Cơ Khí Kiên Lao - Xuân Tiến - Xuân Trường - Nam Định

Bán máy cày kubota L3408, L4508, L5018

Bán máy cày kubota L3408, L4508, L5018

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

132.000vnđ

14/9/2022 2349 Lượt xem

934- Bạch Đăng- Hai Bà Trưng - Hà Nội

Máy xẻ gỗ, máy bào, máy cưa vanh đứng mua ở đâu giá rẻ uy tín nhất

Máy xẻ gỗ, máy bào, máy cưa vanh đứng mua ở đâu giá rẻ uy tín nhất

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

2.000vnđ

15/11/2022 2325 Lượt xem

số 423 Minh Khai-Hai Bà Trưng-Hà Nội

Mua thùng phuy ở đâu giá tốt nhất, chất lượng nhất, Thùng phuy đựng hóa chất, thùng phuy trồng cây

Mua thùng phuy ở đâu giá tốt nhất, chất lượng nhất, Thùng phuy đựng hóa chất, thùng phuy trồng cây

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

10/9/2022 2231 Lượt xem

170/62 Lê Đức Thọ, P6, Gò Vấp, TP.HCM

trượt tròn bọc ngoài, trượt tròn khuyết, trượt vuông hiwin, trượt vuông TBI, thanh ray vuông TBI

trượt tròn bọc ngoài, trượt tròn khuyết, trượt vuông hiwin, trượt vuông TBI, thanh ray vuông TBI

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

234.412vnđ

25/12/2021 2215 Lượt xem

văn lâm hưng yên

Bóng đèn sấy hồng ngoại,halogen, sấy UV,chuupj bản phơi kẽm các loại....

Bóng đèn sấy hồng ngoại,halogen, sấy UV,chuupj bản phơi kẽm các loại....

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

500.000vnđ

14/11/2022 2113 Lượt xem

q12

thanh lý : thùng phuy sắt 220lit giá rẻ,thùng phuy nhựa nắp kín 200lit,thùng nhựa 100lit,thùng nhựa

thanh lý : thùng phuy sắt 220lit giá rẻ,thùng phuy nhựa nắp kín 200lit,thùng nhựa 100lit,thùng nhựa

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

66vnđ

2/11/2022 2107 Lượt xem

Hà Nội, Việt Nam

Khớp nối nhanh thủy lực, khớp nối nhanh inox, măng xông inox 304

Khớp nối nhanh thủy lực, khớp nối nhanh inox, măng xông inox 304

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

15.000vnđ

4/3/2022 1998 Lượt xem

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tấm sàn đậy mương thoát nước, San Luoi Soi Thuy Tinh, Sàn Lưới Nhựa FRP, Tấm Sàn Ô Lưới

Tấm sàn đậy mương thoát nước, San Luoi Soi Thuy Tinh, Sàn Lưới Nhựa FRP, Tấm Sàn Ô Lưới

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

222.222vnđ

4/9/2022 1916 Lượt xem

Hồ Chí Minh / Đồng Nai

Máy nghiền thức ăn cho lợn,máy băm chuối,máy thái rau giá rẻ nhất

Máy nghiền thức ăn cho lợn,máy băm chuối,máy thái rau giá rẻ nhất

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

1.000.000vnđ

22/8/2022 1900 Lượt xem

423 Minh Khai,Hai Bà Trưng,Hà Nội

thanh lý : hộp nhựa b4.khay nhựa a5,khay nhựa a8, thùng nhựa đặc B9 , SÓNG NHỰA HỞ HS0199

thanh lý : hộp nhựa b4.khay nhựa a5,khay nhựa a8, thùng nhựa đặc B9 , SÓNG NHỰA HỞ HS0199

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

88vnđ

10/6/2022 1865 Lượt xem

Long Biên Hà Nội

Bán búa phá đá thủy lực lắp máy xúc đào

Bán búa phá đá thủy lực lắp máy xúc đào

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

1.000vnđ

19/11/2022 1853 Lượt xem

A3 BT7 KĐT Việt Hưng Long Biên Hà Nội

Máy cày kubota Nhật, máy cày kubota L3408, L4508 giá rẻ

Máy cày kubota Nhật, máy cày kubota L3408, L4508 giá rẻ

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

20/9/2022 1811 Lượt xem

Kho E2 - Số 934 Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - HN

Ron cao su chịu dầu, ron cao su chịu nhiệt

Ron cao su chịu dầu, ron cao su chịu nhiệt

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

5.000vnđ

7/7/2022 1769 Lượt xem

Ho Chi Minh City, Vietnam

Địa chỉ cung cấp máy xay xát gạo gia đình, máy xay xát gạo tự động giá rẻ

Địa chỉ cung cấp máy xay xát gạo gia đình, máy xay xát gạo tự động giá rẻ

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

17/1/2019 1707 Lượt xem

934 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, hà Nội

Máy cnc mini, nhỏ mà có võ ( đục tượng, khắc dấu, khắc nữ trang...)

Máy cnc mini, nhỏ mà có võ ( đục tượng, khắc dấu, khắc nữ trang...)

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

12.312vnđ

26/10/2022 1664 Lượt xem

văn lâm hưng yên

Bán đầu nổ bỏng gạo, bỏng ống, bỏng kén tằm giá rẻ

Bán đầu nổ bỏng gạo, bỏng ống, bỏng kén tằm giá rẻ

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

2.990.000vnđ

21/6/2022 1644 Lượt xem

Số 25, Ngõ 125/1 Trung Kính

hộp nhựa thùng nhựa kệ đựng dụng cụ thùng A2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7

hộp nhựa thùng nhựa kệ đựng dụng cụ thùng A2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

89vnđ

29/5/2021 1635 Lượt xem

số 2, dãy 2, tổ 31, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà nội

máy gặt lúa xếp dãy ở đâu giá rẻ uy tín nhất.

máy gặt lúa xếp dãy ở đâu giá rẻ uy tín nhất.

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

1/7/2022 1608 Lượt xem

số 423 Minh Khai-Hai Bà Trưng-Hà Nội

Khớp nối nhanh bằng nhôm, khớp nối nhanh xăng dầu

Khớp nối nhanh bằng nhôm, khớp nối nhanh xăng dầu

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

16.000vnđ

15/5/2022 1601 Lượt xem

Ho Chi Minh City, Vietnam

Địa chỉ bán máy nghiền bột ngô , máy xay xát gạo mini cl1000

Địa chỉ bán máy nghiền bột ngô , máy xay xát gạo mini cl1000

Bắc GiangThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

15/6/2021 1562 Lượt xem

423 MINH KHAI - HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI

can nhựa cũ 20l, can nhựa 30l, can nhựa hà nội, can nhựa đựng hóa chất

can nhựa cũ 20l, can nhựa 30l, can nhựa hà nội, can nhựa đựng hóa chất

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

66vnđ

17/11/2022 1533 Lượt xem

long biên ,hà nội

Tấm lót sàn nhà máy thủy điện, frp grating, có nắp đậy, giá tốt nhất

Tấm lót sàn nhà máy thủy điện, frp grating, có nắp đậy, giá tốt nhất

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

200vnđ

13/8/2022 1488 Lượt xem

128 Đường TTH 07, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, TP.HCM

thùng phuy , thùng phuy nhựa HDPE, thùng phuy nhựa 160l, thùng trữ nước, thùng đựng hóa chất 220l

thùng phuy , thùng phuy nhựa HDPE, thùng phuy nhựa 160l, thùng trữ nước, thùng đựng hóa chất 220l

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

66vnđ

6/10/2022 1485 Lượt xem

long biên,Hà Nội

Bán thùng phuy nhựa, thùng đựng sơn cũ và mới giá rẻ nhất thị trường

Bán thùng phuy nhựa, thùng đựng sơn cũ và mới giá rẻ nhất thị trường

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

2 giờ trước 1439 Lượt xem

528/5/129 Điện Biên Phủ, Phường, Quận 10

Thùng phuy mới, Thùng phuy cũ, Thùng phuy đựng hóa chất, Thùng phuy đựng xăng dầu

Thùng phuy mới, Thùng phuy cũ, Thùng phuy đựng hóa chất, Thùng phuy đựng xăng dầu

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

29/7/2022 1432 Lượt xem

170/62 Lê Đức Thọ, P6, Gò Vấp, TP.HCM

pallet nhựa 1100x1100x150 mm

pallet nhựa 1100x1100x150 mm

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

450.000vnđ

4/4/2022 1432 Lượt xem

Số 05 Đống Đa , phường 2 , quận Tân Bình , TP HCM

CHUYÊN CUNG CẤP PHÂN PHỐI MÚT XỐP CÔNG NGHIỆP CÁC LOẠI GIÁ RẺ NHẤT TP.HCM

CHUYÊN CUNG CẤP PHÂN PHỐI MÚT XỐP CÔNG NGHIỆP CÁC LOẠI GIÁ RẺ NHẤT TP.HCM

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

200.000vnđ

tuần trước 1338 Lượt xem

550 Đường Hòa Hảo, Phường 7 , Quận 11, Tp.HCM.

Lối Đi Chống Trượt Trên Mái Nhà Xưởng, Sàn Đi Bộ Chống Trượt Trên Mái Nhà Xưởng.

Lối Đi Chống Trượt Trên Mái Nhà Xưởng, Sàn Đi Bộ Chống Trượt Trên Mái Nhà Xưởng.

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

987.489.747vnđ

13/11/2022 1311 Lượt xem

74/17 PHAN VĂN HỚN, P.TÂN THỚI NHẤT, Q.12 - TP.HCM

thùng phuy nhựa 220l hai đai nắp mở,thùng nhựa 50l ,thùng phuy sắt 160l nắp kín,thùng phuy nhựa cũ

thùng phuy nhựa 220l hai đai nắp mở,thùng nhựa 50l ,thùng phuy sắt 160l nắp kín,thùng phuy nhựa cũ

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

88.000vnđ

14/4/2022 1300 Lượt xem

long biên ,hà nội

Sàn lót lối đi frp grating trong nhà máy, khu sản xuất hóa chất

Sàn lót lối đi frp grating trong nhà máy, khu sản xuất hóa chất

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

200vnđ

28/10/2021 1268 Lượt xem

128 Đường TTH 07, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, TP.HCM

Máy làm đất, máy đầu kéo kubota dễ dàng mua ngay

Máy làm đất, máy đầu kéo kubota dễ dàng mua ngay

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

12.000vnđ

28/3/2017 1264 Lượt xem

934- Bạch Đăng- Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tank nhựa ibc 1000 lít, Bồn nhựa 1000 lít đựng hóa chất, Thùng nhựa 1000 lít có khung thép bao quanh

Tank nhựa ibc 1000 lít, Bồn nhựa 1000 lít đựng hóa chất, Thùng nhựa 1000 lít có khung thép bao quanh

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

3vnđ

14/1/2022 1263 Lượt xem

170/10 Lê Đức Thọ, P6, Gò Vấp, TP.HCM

Khớp nối nhanh inox xăng dầu

Khớp nối nhanh inox xăng dầu

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

10.000vnđ

5/9/2022 1255 Lượt xem

Ho Chi Minh City, Vietnam

Hệ sấy mùn cưa chất lượng cao giá cả hợp lý

Hệ sấy mùn cưa chất lượng cao giá cả hợp lý

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

17/2/2020 1250 Lượt xem

Đội 8 - làng nghề Cơ Khí Kiên Lao - Xuân Tiến - Xuân Trường - Nam Định

Sản phẩm sàn lót frp grating, kháng hóa chất, không rỉ sét, mương thoát nước

Sản phẩm sàn lót frp grating, kháng hóa chất, không rỉ sét, mương thoát nước

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

1.000vnđ

19/12/2021 1248 Lượt xem

128 Đường TTH 07, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, TP.HCM

Cập nhật máy cày Kubota L5018 chính hãng bao giá toàn quốc

Cập nhật máy cày Kubota L5018 chính hãng bao giá toàn quốc

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

360vnđ

13/11/2022 1220 Lượt xem

934 bạch đằng, hai bà trưng, hà nội

Bán thanh lý mát laser cũ Epilog mini 18 30w tình trạng 96% của Mỹ

Bán thanh lý mát laser cũ Epilog mini 18 30w tình trạng 96% của Mỹ

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

140.000.000vnđ

21/9/2022 1207 Lượt xem

mỹ đình, hà nội

sóng nhựa ,rổ nhựa, thùng nhựa, hộp nhựa cơ khí , sóng nhựa đặc

sóng nhựa ,rổ nhựa, thùng nhựa, hộp nhựa cơ khí , sóng nhựa đặc

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

88vnđ

3/9/2022 1207 Lượt xem

Long Biên Hà Nội

Can nhựa, Thùng phi, Can nhựa đựng hóa chất, Thùng phi đựng hóa chất

Can nhựa, Thùng phi, Can nhựa đựng hóa chất, Thùng phi đựng hóa chất

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

65vnđ

30/6/2022 1204 Lượt xem

170/10 Lê Đức Thọ, P6, Gò Vấp, TP.HCM

Máy mài dao cnc, máy U1, U2 máy mài mũi khoan đá mài collet máy mài

Máy mài dao cnc, máy U1, U2 máy mài mũi khoan đá mài collet máy mài

Bình DươngThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

24/10/2022 1185 Lượt xem

Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên

thùng nhựa dặc b3,thùng nhựa dặc b4 thanh lý,khay nhựa b4 giá uu đãi nhất vịnh bắc bộ

thùng nhựa dặc b3,thùng nhựa dặc b4 thanh lý,khay nhựa b4 giá uu đãi nhất vịnh bắc bộ

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

6vnđ

23/5/2022 1185 Lượt xem

long biên,hà nội

Xe nâng tay cao giá rẻ 400kg lên 1m, xe nâng tay cao mini

Xe nâng tay cao giá rẻ 400kg lên 1m, xe nâng tay cao mini

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

25/6/2021 1174 Lượt xem

190/1 TTH07, P. Tân Thới Hiệp, Q12, TP.HCM

Phân phối máy cắt rãnh tường Yeti giá nhà phân phối.

Phân phối máy cắt rãnh tường Yeti giá nhà phân phối.

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

1vnđ

17/2/2017 1165 Lượt xem

HN

quang do
MDkzNDA3MjAyNw==

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap.com khi gọi)

209 nguyen van luong, phuong 10, quan go vap