1.500.000vnđ

Encoder Eltra | Bộ mã hóa quay

25/11/2022 – 14 Lượt xem

Bộ mã hóa quay là các thiết bị cơ điện được thiết kế để kiểm soát vị trí và tốc độ góc của trục cơ học trong chuyển động.

Bộ mã hóa gia tăng quay được xác định như vậy vì chúng theo dõi mức tăng (biến thể) đối với vị trí được lấy làm điểm tham chiếu và độc lập với hướng quay. Bộ mã hóa gia tăng cảm nhận tốc độ quay, tốc độ và gia tốc bằng cách đếm số xung được gửi bởi mạch đầu ra, nhưng điểm 0 phải được đặt lại ở mỗi lần khởi động mới.

Eltra đã phát triển một danh mục rộng rãi các bộ mã hóa gia tăng ở đây được phân loại theo loại lắp cơ học (trục rắn / mù / trục rỗng) và loại công nghệ cảm biến (quang so với từ tính), với phạm vi phân giải, mặt bích và đầu ra điện tử rộng có sẵn để đáp ứng nhu cầu của ứng dụng cụ thể.

Bên cạnh các phiên bản tiêu chuẩn, Eltra cung cấp cho khách hàng của mình khả năng tùy chỉnh và thậm chí phát triển các thiết bị được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt nhất và cung cấp các giải pháp 360 °

Encoder Eltra | Bộ mã hóa quayEncoder Eltra | Bộ mã hóa quay

ELTRAEL90A1000S528P10S
ELTRAEL90A100S528P10S
ELTRAEMB5L5L5L
ELTRAEMB824L824L824L
ELTRAEMB824PX7
ELTRAEME2L5
ELTRAERA400D5L6P2
ELTRAFE1500AEAM58B3210
ELTRAG20A6
ELTRAG25A108
LAVELTRAEL63G3600S528P
LAVELTRAEL63PC1024Z528
MAEL1152000S528
MAELEMCFV2IS
Eltra EA 58 F - EA 63 F-G
EA 58-63 A-B-C-D-E
Eltra EA 58-63 F-G
Eltra EA 63 AX-DX
Eltra EA 63 AX-DX-SSI
Eltra EF 50 F-G-K
Eltra EF 36K
Eltra EC 34
Eltra EAX 80 A-D
Eltra EAMX 80 A-D
Eltra EAMW 58 B-C - EAMW 63 D
Eltra EAM 90-115 A-B-C-D-E Profibus
Eltra EAM 90-115 A-B-C-D-E
Eltra EAM 63 AX-DX – SSI
Eltra EAM 63 AX-DX – Profibus
Eltra EAM 58-63 F-G - Profibus
Eltra EAM 58-63 A-B-C-D-E Profibus
Eltra EAM 58 F - EAM 63 F-G
Eltra EAM 36 A-F-G
Eltra EA 90-115 A-B-C-D-E
Eltra EA 63 AX-DX-SSI
Eltra EA 58-63 F-G
Eltra EF 50 FA-FP-GA-GP
Eltra EH - EF 80 C-K-P
Eltra EH - EL 88P
Eltra EH 115 A-R
Eltra EH 17 - EH 30M
Eltra EH 17 - EH 30MH - NPI 2015
Eltra EH 53 A-B
Eltra EH 38 A-B-D
Eltra EH 80PU
Eltra EH 88 PE-PET
Eltra EH 90A
Eltra EH 99P

Encoder Eltra | Bộ mã hóa quay


CREMAGLIERA ELTRA 18X18 H=110 P2,5 Z=40
CREMAGLIERA ELTRA 18X8
RUOTA DENT.ELTRA P2,5 Z40 M 0,796
ELTRA EAM58C.4096/4096B12/28FXX10X3P3R
ELTRA EAM58C.4096/4096B8/28PPX10X3PER
ENC.ELTRA EAM58C4096/4096G8/28PP8XPDR3
ELTRA EAM58CR256/8192G8SXX10S3PCA ENCODE
ELTRA EAM58CR.4096/4096G8/28PPX10S3PER
ELTRA EAM58F.1024/1024G8/28SXX10X3PCR
ELTRA EAM63D.256/1024B12/28FXX10S3P3R
ELTRA EAM63DR4096/4096G8/28PPX10X3PER
ENCODER ELTRA EC34 A1000S5 L10 M
ENCODER ELTRA EC34 A 500S8/24 P 10 P
ENCODER ELTRA EF80C.6C1000S5L8X3PR
ELTRA EH115A1024Z8/24L11X3MR
ELTRA EH115A720S8/24P1000Z8/24N11S3MR003
ENCODER ELTRA EH30M.500S5P6X3PR.3
ENC.ELTRA EH38A10000S8-24P6X3PR.050
ENCODER ELTRA EH38A.500S8/24N6X3PR.050
ENCODER ELTRA EH38A.500S8/24P6X3PR.050
ENCODER ELTRA EH63D.1000S5/20P10X6J7R
ENCODER ELTRA EH63D.100S5/28P10X6JR
ENCODER ELTRA EH63D.1B100Z12L8S3MR
ENCODER ELTRA EH63D.2B100Z12N8X3JR
ENCODER ELTRA EH63F.200S8/24P12X3JRL
ENCODER ELTRA EH63D.100S8/24P15S3PR-8.L
ENCODER ELTRA EH63G.500S8/24P10X3PA2.L
ENC.ELTRA EH80-C2048Z8/24L14X3MR.295+197
ELTRA ENCODER EH80C2048Z8/24L14X3PR
ENCODER ELTRA EH80P.1024S8/24L14X3 PR
ENCODER ELTRA EH80P.1024Z5L14X3MR.454
ENCODER ELTRA EH80P.1024Z8/24L15X3 PR
ENCODER ELTRA EH80P.1024Z8/24P14X2 MR2
ENCODER ELTRA EH80P.2048S6/L16X3PR2
ENCODER ELTRA EH80P.2048S8/24L10X3MR
ELTRA EH90A200S5L-1000S8/24L10S3MR.250
ELTRA EH90A.200Z5L-100Z8/24L10S3MR.250
ENCODER ELTRA EL115A.1000S8/24L11X3JR
ENCODER ELTRA EL115A.720S5/28P11S3MR-003
ENCODER ELTRA EL115A.720S5/28P11S3M.003
ENCODER ELTRA EL30 E 200 S8/24P4X3PA
ENCODER ELTRA EL30 E 20 S8/24P4X3PA0,2+C
ENCODER ELTRA EL30 E 250 S8/24C4X3PA
ENCODER ELTRA EL30H.200Z5/28P6X3PA
ENCODER EL40A.1000Z5/28C6X3PA3.029+578
ENCODER ELTRA EL40A.1000Z5L6X6PA
ENCODER ELTRA EL40A.1000Z8/24L6X6PR-2
ENCODER ELTRA EL40A.100Z5/28P6X6PR-3
ENCODER ELTRA EL40A.100Z5/28P6X6PR-2
ENCODER ELTRA EL40A.100Z8/24L6X6PR-2
ENCODER ELTRA EL40 A 1024 S5/28P6X6PA2
ENCODER ELTRA EL40 A 1024 S5/28P8X6PA2
ENCODER ELTRA EL40A1024Z5/28P6X6PR2.004C
ENCODER ELTRA EL40A.600Z5/28P6X6PR-2
ENCODER ELTRA EL40B.2000Z5/28P6X3PR
ENCODER ELTRA EL40B.500S5/28P6X6PR
ELTRA ENCODER EL40G200S.5/28P6X 3FA.900
ELTRA ENCODER EL40G20S.5/28P6X 3FA.900
ENCODER ELTRA EL40 X 1024Z5/28L8X6PR2
ELTRA ENCODER EL48C2048S5L6X3PR
ELTRA ENCODER EL49C.1024Z8/24P12X6PR
ELTRA ENCODER EL53B1024Z5L10X6PR2
ENCODER ELTRA EL58B-1250Z5L6X3JR
ENCODER ELTRA EL58-B2500Z5L10X6MR
ELTRA ENCODER EL58C1024Z5/28L10X6PR
ELTRA EL58C.1024Z8/24L10X6PR
ELTRA EL58C.1024Z8/24L15X6PR.651
ELTRA EL58C.2048Z5/LIOX6MR
ELTRA EL58C3000Z5/L1OX6MR
ELTRA EL58C.4096Z8/24L10X3VA.037+162
ELTRA ENCODER EL58C5000S5/28P6X6PR
ELTRA EL58C500Z5/28P10X6MR
ENCODER ELTRA EL63A.2500 Z5 L8X3 JR
ELTRA EL63D.1000S5/20P10X6J7R
ELTRA EL63D.1000S5/28N8X3PR4.490
ELTRA EL63D.1000S5/28P8X3PR3
ELTRA EL63D.1000Z5/28P8S3MR ENCODER
ELTRA EL63D.1024Z5L10X3MA ENCODER BIDI.
ELTRA EL63D.1024Z5L10X6MA ENCODER
ELTRA ENCODER EL63D2000Z5L9X3MR
ELTRA EL63D.2000Z8/24R10X3PR ENCODER
ELTRA EL63D.20S5/28PB8X6MR.320
ELTRA ENCODER EL63D20S5/28PB9X6PA.319
ELTRA EL63D.2500S5/28N8X3PR4.490
ELTRA EL63D.2500S5/28P10X6JR ENCODER
ELTRA EL63D.2500S5/28P10X3JR ENCODER
ELTRA EL63D.400Z8/24L10X3PR ENCODER
ELTRA EL63D.5000Z8/24L8X3JA ENCODER
ELTRA EL63D50S5/28PB9X6MA.320 ENCODER
ELTRA EL63D.900Z5/28P8X3MR.235+122
ENCODER ELTRA EL63E.3600Z 5L8X3JR.162
ENCODER ELTRA EL63F.500S 5-28P8X3MR
ENCODER ELTRA EL63G.3600S 5-28P10X3PR
ELTRA ENCODER EL63P.1024Z5/28P12X3PR
ENCODER ELTRA EL63P 1024Z8/24L10X3PR
ENCODER ELTRA EL63P.2000S5/28P15X3PR
ENCODER ELTRA EL63P20S5/28P14X3PR
ENCODER ELTRA EL63P.2500Z5L8X3PR
ENCODER ELTRA EL63P600S5/28P14X3PR
ENCODER ELTRA EL63PC.1024Z5/28P12X3PR
ENCODER ELTRA EL63PC.1024Z5/28P12S3JR
ENCODER ELTRA EL721A 1024Z5L 14X6MR
ENCODER ELTRA EL721A 1024Z5L 14X6MR
ENCODER ELTRA EL722A 1000Z5L 1053 MA.073
ENCODER ELTRA EL80A.2500S5/28P8S3MR.003
ENCODER ELTRA EL80 A 5000S5/28P8S3MR.139
ENCODER ELTRA EL88 P 1024Z5/28P25X 3PR
ENCODER ELTRA EL88P1024Z8/24L30X3PR
ENCODER ELTRA EL90 A 1000S5/28P10S3MR
ENCODER ELTRA EL90 A 100S5/28P10S3MR
SDOPP.SEGNALE ELTRA EMB 5L 5L 5L 1V
ELTRA EMB2 8/24L-8/24L-8/24L
EMB8/24P-824P-824P-824P-824P-824P-824P1V
SDOPPIATORE SEGNALE ELTRA EME 2L 5
ELTRA ENCODER ERA400D5L6P-2
ELTRA FE1500A-EAM58B32/1024G8/28SX6X3MCR
JOINT FLEXINLE ELTRA G20A6 6X6MM
JOINT FLEXINLE ELTRA G25A10/8
ENCODER ELTRA EL63G.3600S5-28P10X3PR
ENCODER ELTRA EL63PC.1024Z5-28P12X3PR
ENCODER ELTRA TIPO EL 115A2000S5/28
SCHEDA ING.ENCOD. TIPO EMCFV/2/IS

Tin đăng tương tự
Chuyên mua bán máy thêu vi tính tajima

Chuyên mua bán máy thêu vi tính tajima

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

80.000.000vnđ

2/11/2022 4231 Lượt xem

thùng phuy nhựa 200l, thùng phuy cũ 100l, thùng đựng hóa chất, thùng nhựa đựng rác,

thùng phuy nhựa 200l, thùng phuy cũ 100l, thùng đựng hóa chất, thùng nhựa đựng rác,

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

68.000vnđ

25/11/2022 3606 Lượt xem

Công ty tnhh phát triển Bluesky Việt Nam. số 2 ,dãy 2, tổ 31, phường ngọc thụy long biên.

Thùng phuy cũ, Thùng phuy sắt cũ, Thùng phuy nhựa cũ, Thùng phuy cũ giá rẻ

Thùng phuy cũ, Thùng phuy sắt cũ, Thùng phuy nhựa cũ, Thùng phuy cũ giá rẻ

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

260.000vnđ

4/11/2022 3362 Lượt xem

170/62 Lê Đức Thọ, P6, Gò Vấp, TP.HCM

máy điêu khắc gỗ cnc máy chạm khắc gỗ cnc bán máy cnc khắc gỗ cũ máy khắc gỗ cnc 3d

máy điêu khắc gỗ cnc máy chạm khắc gỗ cnc bán máy cnc khắc gỗ cũ máy khắc gỗ cnc 3d

Bắc NinhThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

90.000.000vnđ

10/7/2022 3287 Lượt xem

Từ Sơn, Bắc Ninh

Sản Xuất Hàng Rào Sắt, Cửa Cổng Sắt Lùa Ở Bình Dương

Sản Xuất Hàng Rào Sắt, Cửa Cổng Sắt Lùa Ở Bình Dương

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

30.000vnđ

11/9/2022 3132 Lượt xem

2025, đường ĐT 747B, KP.Phước Hải, P.Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Phân phối mũi khoan sắt ,mũi khoan inox Ruko Đức

Phân phối mũi khoan sắt ,mũi khoan inox Ruko Đức

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

1vnđ

27/3/2022 3113 Lượt xem

HN

Chuyên sản xuất và cung cấp máy ép than củi trấu mùn cưa chất lượng cao

Chuyên sản xuất và cung cấp máy ép than củi trấu mùn cưa chất lượng cao

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

38.000.000vnđ

18/11/2022 2657 Lượt xem

Đội 8 - làng nghề Cơ Khí Kiên Lao - Xuân Tiến - Xuân Trường - Nam Định

Bán máy cày kubota L3408, L4508, L5018

Bán máy cày kubota L3408, L4508, L5018

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

132.000vnđ

14/9/2022 2349 Lượt xem

934- Bạch Đăng- Hai Bà Trưng - Hà Nội

Máy xẻ gỗ, máy bào, máy cưa vanh đứng mua ở đâu giá rẻ uy tín nhất

Máy xẻ gỗ, máy bào, máy cưa vanh đứng mua ở đâu giá rẻ uy tín nhất

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

2.000vnđ

15/11/2022 2325 Lượt xem

số 423 Minh Khai-Hai Bà Trưng-Hà Nội

Mua thùng phuy ở đâu giá tốt nhất, chất lượng nhất, Thùng phuy đựng hóa chất, thùng phuy trồng cây

Mua thùng phuy ở đâu giá tốt nhất, chất lượng nhất, Thùng phuy đựng hóa chất, thùng phuy trồng cây

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

10/9/2022 2231 Lượt xem

170/62 Lê Đức Thọ, P6, Gò Vấp, TP.HCM

trượt tròn bọc ngoài, trượt tròn khuyết, trượt vuông hiwin, trượt vuông TBI, thanh ray vuông TBI

trượt tròn bọc ngoài, trượt tròn khuyết, trượt vuông hiwin, trượt vuông TBI, thanh ray vuông TBI

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

234.412vnđ

25/12/2021 2215 Lượt xem

văn lâm hưng yên

Bóng đèn sấy hồng ngoại,halogen, sấy UV,chuupj bản phơi kẽm các loại....

Bóng đèn sấy hồng ngoại,halogen, sấy UV,chuupj bản phơi kẽm các loại....

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

500.000vnđ

14/11/2022 2113 Lượt xem

q12

thanh lý : thùng phuy sắt 220lit giá rẻ,thùng phuy nhựa nắp kín 200lit,thùng nhựa 100lit,thùng nhựa

thanh lý : thùng phuy sắt 220lit giá rẻ,thùng phuy nhựa nắp kín 200lit,thùng nhựa 100lit,thùng nhựa

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

66vnđ

2/11/2022 2107 Lượt xem

Hà Nội, Việt Nam

Khớp nối nhanh thủy lực, khớp nối nhanh inox, măng xông inox 304

Khớp nối nhanh thủy lực, khớp nối nhanh inox, măng xông inox 304

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

15.000vnđ

4/3/2022 1998 Lượt xem

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tấm sàn đậy mương thoát nước, San Luoi Soi Thuy Tinh, Sàn Lưới Nhựa FRP, Tấm Sàn Ô Lưới

Tấm sàn đậy mương thoát nước, San Luoi Soi Thuy Tinh, Sàn Lưới Nhựa FRP, Tấm Sàn Ô Lưới

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

222.222vnđ

4/9/2022 1916 Lượt xem

Hồ Chí Minh / Đồng Nai

Máy nghiền thức ăn cho lợn,máy băm chuối,máy thái rau giá rẻ nhất

Máy nghiền thức ăn cho lợn,máy băm chuối,máy thái rau giá rẻ nhất

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

1.000.000vnđ

22/8/2022 1900 Lượt xem

423 Minh Khai,Hai Bà Trưng,Hà Nội

thanh lý : hộp nhựa b4.khay nhựa a5,khay nhựa a8, thùng nhựa đặc B9 , SÓNG NHỰA HỞ HS0199

thanh lý : hộp nhựa b4.khay nhựa a5,khay nhựa a8, thùng nhựa đặc B9 , SÓNG NHỰA HỞ HS0199

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

88vnđ

10/6/2022 1865 Lượt xem

Long Biên Hà Nội

Bán búa phá đá thủy lực lắp máy xúc đào

Bán búa phá đá thủy lực lắp máy xúc đào

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

1.000vnđ

19/11/2022 1853 Lượt xem

A3 BT7 KĐT Việt Hưng Long Biên Hà Nội

Máy cày kubota Nhật, máy cày kubota L3408, L4508 giá rẻ

Máy cày kubota Nhật, máy cày kubota L3408, L4508 giá rẻ

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

20/9/2022 1811 Lượt xem

Kho E2 - Số 934 Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - HN

Ron cao su chịu dầu, ron cao su chịu nhiệt

Ron cao su chịu dầu, ron cao su chịu nhiệt

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

5.000vnđ

7/7/2022 1769 Lượt xem

Ho Chi Minh City, Vietnam

Địa chỉ cung cấp máy xay xát gạo gia đình, máy xay xát gạo tự động giá rẻ

Địa chỉ cung cấp máy xay xát gạo gia đình, máy xay xát gạo tự động giá rẻ

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

17/1/2019 1707 Lượt xem

934 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, hà Nội

Máy cnc mini, nhỏ mà có võ ( đục tượng, khắc dấu, khắc nữ trang...)

Máy cnc mini, nhỏ mà có võ ( đục tượng, khắc dấu, khắc nữ trang...)

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

12.312vnđ

26/10/2022 1664 Lượt xem

văn lâm hưng yên

Bán đầu nổ bỏng gạo, bỏng ống, bỏng kén tằm giá rẻ

Bán đầu nổ bỏng gạo, bỏng ống, bỏng kén tằm giá rẻ

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

2.990.000vnđ

21/6/2022 1644 Lượt xem

Số 25, Ngõ 125/1 Trung Kính

hộp nhựa thùng nhựa kệ đựng dụng cụ thùng A2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7

hộp nhựa thùng nhựa kệ đựng dụng cụ thùng A2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

89vnđ

29/5/2021 1635 Lượt xem

số 2, dãy 2, tổ 31, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà nội

máy gặt lúa xếp dãy ở đâu giá rẻ uy tín nhất.

máy gặt lúa xếp dãy ở đâu giá rẻ uy tín nhất.

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

1/7/2022 1608 Lượt xem

số 423 Minh Khai-Hai Bà Trưng-Hà Nội

Khớp nối nhanh bằng nhôm, khớp nối nhanh xăng dầu

Khớp nối nhanh bằng nhôm, khớp nối nhanh xăng dầu

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

16.000vnđ

15/5/2022 1601 Lượt xem

Ho Chi Minh City, Vietnam

Địa chỉ bán máy nghiền bột ngô , máy xay xát gạo mini cl1000

Địa chỉ bán máy nghiền bột ngô , máy xay xát gạo mini cl1000

Bắc GiangThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

15/6/2021 1562 Lượt xem

423 MINH KHAI - HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI

can nhựa cũ 20l, can nhựa 30l, can nhựa hà nội, can nhựa đựng hóa chất

can nhựa cũ 20l, can nhựa 30l, can nhựa hà nội, can nhựa đựng hóa chất

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

66vnđ

29/11/2022 1534 Lượt xem

long biên ,hà nội

Tấm lót sàn nhà máy thủy điện, frp grating, có nắp đậy, giá tốt nhất

Tấm lót sàn nhà máy thủy điện, frp grating, có nắp đậy, giá tốt nhất

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

200vnđ

13/8/2022 1488 Lượt xem

128 Đường TTH 07, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, TP.HCM

thùng phuy , thùng phuy nhựa HDPE, thùng phuy nhựa 160l, thùng trữ nước, thùng đựng hóa chất 220l

thùng phuy , thùng phuy nhựa HDPE, thùng phuy nhựa 160l, thùng trữ nước, thùng đựng hóa chất 220l

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

66vnđ

13 giờ trước 1486 Lượt xem

long biên,Hà Nội

Bán thùng phuy nhựa, thùng đựng sơn cũ và mới giá rẻ nhất thị trường

Bán thùng phuy nhựa, thùng đựng sơn cũ và mới giá rẻ nhất thị trường

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

28/11/2022 1439 Lượt xem

528/5/129 Điện Biên Phủ, Phường, Quận 10

Thùng phuy mới, Thùng phuy cũ, Thùng phuy đựng hóa chất, Thùng phuy đựng xăng dầu

Thùng phuy mới, Thùng phuy cũ, Thùng phuy đựng hóa chất, Thùng phuy đựng xăng dầu

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

29/7/2022 1432 Lượt xem

170/62 Lê Đức Thọ, P6, Gò Vấp, TP.HCM

pallet nhựa 1100x1100x150 mm

pallet nhựa 1100x1100x150 mm

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

450.000vnđ

4/4/2022 1432 Lượt xem

Số 05 Đống Đa , phường 2 , quận Tân Bình , TP HCM

CHUYÊN CUNG CẤP PHÂN PHỐI MÚT XỐP CÔNG NGHIỆP CÁC LOẠI GIÁ RẺ NHẤT TP.HCM

CHUYÊN CUNG CẤP PHÂN PHỐI MÚT XỐP CÔNG NGHIỆP CÁC LOẠI GIÁ RẺ NHẤT TP.HCM

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

200.000vnđ

24/11/2022 1338 Lượt xem

550 Đường Hòa Hảo, Phường 7 , Quận 11, Tp.HCM.

Lối Đi Chống Trượt Trên Mái Nhà Xưởng, Sàn Đi Bộ Chống Trượt Trên Mái Nhà Xưởng.

Lối Đi Chống Trượt Trên Mái Nhà Xưởng, Sàn Đi Bộ Chống Trượt Trên Mái Nhà Xưởng.

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

987.489.747vnđ

9 giờ trước 1312 Lượt xem

74/17 PHAN VĂN HỚN, P.TÂN THỚI NHẤT, Q.12 - TP.HCM

thùng phuy nhựa 220l hai đai nắp mở,thùng nhựa 50l ,thùng phuy sắt 160l nắp kín,thùng phuy nhựa cũ

thùng phuy nhựa 220l hai đai nắp mở,thùng nhựa 50l ,thùng phuy sắt 160l nắp kín,thùng phuy nhựa cũ

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

88.000vnđ

10:25 Hôm qua 1301 Lượt xem

long biên ,hà nội

Sàn lót lối đi frp grating trong nhà máy, khu sản xuất hóa chất

Sàn lót lối đi frp grating trong nhà máy, khu sản xuất hóa chất

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

200vnđ

28/10/2021 1268 Lượt xem

128 Đường TTH 07, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, TP.HCM

Máy làm đất, máy đầu kéo kubota dễ dàng mua ngay

Máy làm đất, máy đầu kéo kubota dễ dàng mua ngay

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

12.000vnđ

28/3/2017 1264 Lượt xem

934- Bạch Đăng- Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tank nhựa ibc 1000 lít, Bồn nhựa 1000 lít đựng hóa chất, Thùng nhựa 1000 lít có khung thép bao quanh

Tank nhựa ibc 1000 lít, Bồn nhựa 1000 lít đựng hóa chất, Thùng nhựa 1000 lít có khung thép bao quanh

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

3vnđ

14/1/2022 1263 Lượt xem

170/10 Lê Đức Thọ, P6, Gò Vấp, TP.HCM

Khớp nối nhanh inox xăng dầu

Khớp nối nhanh inox xăng dầu

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

10.000vnđ

5/9/2022 1255 Lượt xem

Ho Chi Minh City, Vietnam

Hệ sấy mùn cưa chất lượng cao giá cả hợp lý

Hệ sấy mùn cưa chất lượng cao giá cả hợp lý

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

17/2/2020 1250 Lượt xem

Đội 8 - làng nghề Cơ Khí Kiên Lao - Xuân Tiến - Xuân Trường - Nam Định

Sản phẩm sàn lót frp grating, kháng hóa chất, không rỉ sét, mương thoát nước

Sản phẩm sàn lót frp grating, kháng hóa chất, không rỉ sét, mương thoát nước

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

1.000vnđ

30/11/2022 1249 Lượt xem

128 Đường TTH 07, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, TP.HCM

Cập nhật máy cày Kubota L5018 chính hãng bao giá toàn quốc

Cập nhật máy cày Kubota L5018 chính hãng bao giá toàn quốc

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

360vnđ

29/11/2022 1221 Lượt xem

934 bạch đằng, hai bà trưng, hà nội

Bán thanh lý mát laser cũ Epilog mini 18 30w tình trạng 96% của Mỹ

Bán thanh lý mát laser cũ Epilog mini 18 30w tình trạng 96% của Mỹ

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

140.000.000vnđ

21/9/2022 1207 Lượt xem

mỹ đình, hà nội

sóng nhựa ,rổ nhựa, thùng nhựa, hộp nhựa cơ khí , sóng nhựa đặc

sóng nhựa ,rổ nhựa, thùng nhựa, hộp nhựa cơ khí , sóng nhựa đặc

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

88vnđ

3/9/2022 1207 Lượt xem

Long Biên Hà Nội

Can nhựa, Thùng phi, Can nhựa đựng hóa chất, Thùng phi đựng hóa chất

Can nhựa, Thùng phi, Can nhựa đựng hóa chất, Thùng phi đựng hóa chất

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

65vnđ

30/6/2022 1204 Lượt xem

170/10 Lê Đức Thọ, P6, Gò Vấp, TP.HCM

Máy mài dao cnc, máy U1, U2 máy mài mũi khoan đá mài collet máy mài

Máy mài dao cnc, máy U1, U2 máy mài mũi khoan đá mài collet máy mài

Bình DươngThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

24/10/2022 1185 Lượt xem

Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên

thùng nhựa dặc b3,thùng nhựa dặc b4 thanh lý,khay nhựa b4 giá uu đãi nhất vịnh bắc bộ

thùng nhựa dặc b3,thùng nhựa dặc b4 thanh lý,khay nhựa b4 giá uu đãi nhất vịnh bắc bộ

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

6vnđ

23/5/2022 1185 Lượt xem

long biên,hà nội

Xe nâng tay cao giá rẻ 400kg lên 1m, xe nâng tay cao mini

Xe nâng tay cao giá rẻ 400kg lên 1m, xe nâng tay cao mini

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

25/6/2021 1174 Lượt xem

190/1 TTH07, P. Tân Thới Hiệp, Q12, TP.HCM

Phân phối máy cắt rãnh tường Yeti giá nhà phân phối.

Phân phối máy cắt rãnh tường Yeti giá nhà phân phối.

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

1vnđ

17/2/2017 1165 Lượt xem

HN

quang do
MDkzNCswNzIwKzI3

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap.com khi gọi)

209 nguyễn văn lượng, phường 10, gò vấp