Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hưng Gia Phát là nhà phân phối Bộ Chỉnh lưu Semikron tạị Việt Nam

Liên hệ:
Mr Dat : 0938 906 663
Email : [email protected]

 

Chỉnh lưu Semikron,đại lý phân phối chỉnh lưu Semikron viet nam

Chúng tôi luôn tự hào là một trong những nhà cung cấp Bộ Chỉnh lưu Semikron hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển hoạt động của nhà máy, xí nghiệp công nghệ chất lượng cao.
Công ty chúng tôi hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như Bộ Chỉnh lưu Semikron, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…

Chỉnh lưu Semikron,đại lý phân phối chỉnh lưu Semikron viet nam

Chỉnh lưu Semikron,đại lý phân phối chỉnh lưu Semikron viet nam

Chỉnh lưu Semikron,đại lý phân phối chỉnh lưu Semikron viet nam

Chỉnh lưu Semikron,đại lý phân phối chỉnh lưu Semikron viet nam

Chỉnh lưu Semikron,đại lý phân phối chỉnh lưu Semikron viet nam

Chỉnh lưu Semikron,đại lý phân phối chỉnh lưu Semikron viet nam

Chỉnh lưu Semikron,đại lý phân phối chỉnh lưu Semikron viet nam

Chỉnh lưu Semikron,đại lý phân phối chỉnh lưu Semikron viet nam

 

 

 

 

Chỉnh lưu Semikron
IGBT SKM100GAL12T41200 V     Mr.Đạt :0938 906 663
IGBT SKM100GB063D 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM100GB123D 1200 V      [email protected]
IGBT SKM100GB125DN SEMITRANS 2NI 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM100GB12T4 1200 V      Mr.Đạt :0938 906 663
IGBT SKM100GB12T4G 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM100GB12V 1200 V     [email protected]
IGBT SKM100GB173D 1700 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM100GB176D 1700 V        [email protected]
IGBT SKM100GD063DL 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM145GAL123D 1200 V    Mr.Đạt :0938 906 663
IGBT SKM145GAL176D 1700 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM145GB066D 600 V            [email protected]
IGBT SKM145GB123D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM145GB176D 1700 V            [email protected]
IGBT SKM150GAL12T4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM150GAL12V 1200 V           Mr.Đạt :0938 906 663
IGBT SKM150GAR12T4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM150GB123D 1200 V          Mr.Đạt :0938 906 663
IGBT SKM150GB12T4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM150GB12T4G 1200 V       Mr.Đạt :0938 906 663
IGBT SKM150GB12V 1200V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM150GB12VG 1200 V         [email protected]
IGBT SKM150GB173D  V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM150GM12T4G 1200 V       Mr.Đạt :0938 906 663
IGBT SKM195GAL126D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM195GB066D 600 V          [email protected]
IGBT SKM195GB126D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM200GAL123D 1200 V       Mr.Đạt :0938 906 663
IGBT SKM200GAL125D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM200GAL126D 1200 V       [email protected]
IGBT SKM200GAL12E4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM200GAL12T4 1200 V
IGBT SKM200GAL173D 1700 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM200GAL176D1700 V
IGBT SKM200GAR125D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM200GAR12E4 1200 V
IGBT SKM200GAR173D 1700 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM200GARL066 T 600 V
IGBT SKM200GB063D 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM200GB123D 1200 V
IGBT SKM200GB125D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM200GB126D 1200 V
IGBT SKM200GB12E4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM200GB12T4 1200 V
IGBT SKM200GB12V 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM200GB173D 1700 V
IGBT SKM200GB176D 1700 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM200GM12T4 1200 V
IGBT SKM22GD123D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM25GAH125D 1200 V
IGBT SKM25GD125D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM300GA123D1200 V
IGBT SKM300GA12E4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM300GA12T4 1200 V
IGBT SKM300GA12V 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM300GAL063D 600 V
IGBT SKM300GAL123D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM300GAL12E4 1200 V
IGBT SKM300GAL12T4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM300GAR063D 600 V
IGBT SKM300GAR12E4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM300GARL066 T 600 V
IGBT SKM300GB063D 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM300GB066D 600 V
IGBT SKM300GB123D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM300GB125D 1200 V
IGBT SKM300GB126D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM300GB12E4 1200 V
IGBT SKM300GB12T4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM300GB12V 1200 V
IGBT SKM300GBD12T4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM300GM12T41200 V
IGBT SKM400GA123D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GA12E4 1200 V
IGBT SKM400GA12T4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GA12V 1200 V
IGBT SKM400GA173D 1700 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GAL125D 1200 V
IGBT SKM400GAL12E4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GAL12T4 1200 V
IGBT SKM400GAL12V 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GAL176D 1700 V
IGBT SKM400GAR12E4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GAR12T4 1200 V
IGBT SKM400GAR12V 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GAR176D 1700 V
IGBT SKM400GARL066T 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GB066D 600 V
IGBT SKM400GB123D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GB125D 1200 V
IGBT SKM400GB126D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GB12E4 1200 V
IGBT SKM400GB12T4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GB12V 1200 V
IGBT SKM400GB176D 1700 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GM12T4 1200 V
IGBT SKM40GD123D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM450GB12E4 1200 V
IGBT SKM500GA123D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM50GAL123D 1200 V
IGBT SKM50GAL12T4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM50GB063D 600 V
IGBT SKM50GB123D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM50GB12T4 1200 V
IGBT SKM50GB12V 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM50GD125D 1200 V
IGBT SKM600GA12E4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM600GA12T4 1200 V
IGBT SKM600GA12V 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM600GA176D 1700 V
IGBT SKM600GB066D 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM600GB126D 1200 V
IGBT SKM75GAL063D 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM75GAL123D 1200 V
IGBT SKM75GAR063D 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM75GB063D 600 V
IGBT SKM75GB123D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM75GB12T4 1200 V
IGBT SKM75GB12V 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM75GB173D 1700 V
IGBT SKM75GB176D 1700 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM75GD123D 1200 V
IGBT SKM75GDL123D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM800GA126D 1200 V
IGBT SKM800GA176D 1700 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM900GA12E4 1200 V
IGBT SEMiX101GD066HDs 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX101GD126HDs 1200 V
IGBT SEMiX101GD12E4s 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX101GD12Vs 1200 V
IGBT SEMiX151GAL12E4s 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX151GAL12Vs 1200 V
IGBT SEMiX151GAR12E4s 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX151GB12E4s 1200 V
IGBT SEMiX151GB12Vs 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX151GD066HDs 600 V
IGBT SEMiX151GD126HDs 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX151GD12E4s 1200 V
IGBT SEMiX151GD12Vs 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX201GD066HDs 600 V
IGBT SEMiX202GB066HDs 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX202GB12E4s 1200 V
IGBT SEMiX202GB12Vs 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX223GB12Vs 1200 V
IGBT SEMiX223GD12E4c 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX223GD12Vc 1200 V
IGBT SEMiX251GD126HDs 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX252GB126HDs 1200 V
IGBT SEMiX252GB176HDs 1700 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX302GAL12E4s 1200 V
IGBT SEMiX302GAR12E4s 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX302GB066HDs 600 V
IGBT SEMiX302GB126HDs 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX302GB12E4s 1200 V
IGBT SEMiX302GB12Vs 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX302GB176HDs 1700 V
IGBT SEMiX303GB12E4s 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX303GB12Vs 1200 V
IGBT SEMiX303GD12E4c 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX303GD12Vc 1200 V
IGBT SEMiX353GB126HDs 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX353GB176HDs 1700 V
IGBT SEMiX353GD126HDc 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX353GD176HDc 1700 V
IGBT SEMiX402GAL066HDs 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX402GAR066HDs 600 V
IGBT SEMiX402GB066HDs 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX404GB12E4s 1200 V
IGBT SEMiX404GB12Vs 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX452GAL126HDs 1200 V
IGBT SEMiX452GB126HDs 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX452GB176HDs 1700 V
IGBT SEMiX453GAL12E4s 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX453GAR12E4s 1200 V
IGBT SEMiX453GB12E4s 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX453GB12Vs 1200 V
IGBT SEMiX453GB176HDs 1700 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX453GD12E4c 1200 V
IGBT SEMiX453GD12Vc 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX453GD176HDc 1700 V
IGBT SEMiX503GB126HDs 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX503GD126HDc 1200 V
IGBT SEMiX603GAL066HDs 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX603GAR066HDs 600 V
IGBT SEMiX603GB066HDs 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX603GB12Vs 1200 V
IGBT SEMiX604GAL12E4s 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX604GAR12E4s 1200 V
IGBT SEMiX604GB126HDs 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX604GB12E4s 1200 V
IGBT SEMiX604GB12Vs 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX604GB176HDs 1700 V
IGBT SEMiX653GAL176HDs 1700 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX653GAR176HDs 1700 V
IGBT SEMiX653GB176HDs 1700 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX653GD176HDc 1700 V
IGBT SEMiX703GAL126HDs 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX703GAR126HDs 1200 V
IGBT SEMiX703GB126HDs 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX703GD126HDc 1200 V
IGBT SEMiX71GD12E4s 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SEMiX854GB176HDs 1700 V
IGBT SEMiX904GB126HDs 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKiiP 11AC126V1 1200 V
IGBT SKiiP 11AC12T4V1 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKiiP 12AC126V1 1200 V
IGBT SKiiP 12AC12T4V1 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKiiP 13AC126V1 1200 V
IGBT SKiiP 13AC12T4V1 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKiiP 14AC065V1 600 V
IGBT SKiiP 15AC065V1 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKiiP 15AC066V1 600 V
IGBT SKiiP 16GH066V1 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKiiP 23AC126V1 1200 V
IGBT SKiiP 23AC12T4V1 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKiiP 24AC126V1 1200 V
IGBT SKiiP 24AC12T4V1 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKiiP 25AC126V11200 V
IGBT SKiiP 25AC12T4V1 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKiiP 26AC126V1 1200 V
IGBT SKiiP 26AC12T4V1 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKiiP 27AC066V1 600 V
IGBT SKiiP 27GH066V1 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKiiP 28AC065V1 600 V
IGBT SKiiP 28GH066V1 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKiiP 37AC126V2 1200 V
IGBT SKiiP 37AC12T4V1 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKiiP 38AC126V2 1200 V
IGBT SKiiP 38AC12T4V1 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKiiP 39AC065V2 600 V
IGBT SKiiP 39AC066V4 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKiiP 39AC126V2 1200 V
IGBT SKiiP 39AC12T4V1 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 10 GD 126 ET 1200 V
IGBT SK 10 GD 12T4 ET 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 10 GH 123 1200 V
IGBT SK 100 GB 066 T 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 100 GB 12T4 T 1200 V
IGBT SK 100 GD 066 T 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 100 GD 126 T 1200 V
IGBT SK 100 GD 12T4 T 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 100 GH 128 T 1200 V
IGBT SK 100 GH 12T4 T 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 100 MLI 066 T 600 V
IGBT SK 13 GD 063 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 15 GD 126 1200 V
IGBT SK 15 GD 126 ET 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 15 GD 12T4 ET 1200 V
IGBT SK 15 GH 063 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 150 GB 066 T 600 V
IGBT SK 150 GD 066 T 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 150 MLI 066 T 600 V
IGBT SK 20 GB 123 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 20 GD 065 600 V
IGBT SK 20 GD 066 ET 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 20 GD 123 1200 V
IGBT SK 20 GH 123 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 20 MLI 066 600 V
IGBT SK 200 GD 066 T 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 25 GAD 063 T 600 V
IGBT SK 25 GB 065 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 25 GB 12T4 1200 V
IGBT SK 25 GD 063 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 25 GD 065 ET 600 V
IGBT SK 25 GD 126 ET 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 25 GD 12T4 ET 1200 V
IGBT SK 25 GH 063 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 25 GH 12T4 1200 V
IGBT SK 30 GAD 066 T 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 30 GAL 123 1200 V
IGBT SK 30 GAL 128 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 30 GAR 123 1200 V
IGBT SK 30 GAR 128 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 30 GB 123 1200 V
IGBT SK 30 GB 128 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 30 GBB 066 T 600 V
IGBT SK 30 GD 066 ET 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 30 GD 123 1200 V
IGBT SK 30 GD 128 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 30 GH 123 1200 V
IGBT SK 30 MLI 066 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 35 GB 12T4 1200 V
IGBT SK 35 GD 065 ET 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 35 GD 126 ET 1200 V
IGBT SK 35 GD 12T4 ET 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 40 GB 123 1200 V
IGBT SK 45 GAL 063 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 45 GAR 063 600 V
IGBT SK 45 GB 063 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 45 GD 063 600 V
IGBT SK 45 GH 063 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 50 GAL 065 600 V
IGBT SK 50 GAR 065 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 50 GARL 065 F 600 V
IGBT SK 50 GARL 065 USA 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 50 GB 065 600 V
IGBT SK 50 GB 12T4 T 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 50 GBB 066 T 600 V
IGBT SK 50 GD 066 ET 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 50 GD 126 T 1200 V
IGBT SK 50 GD 12T4 T 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 50 GH 065 F 600 V
IGBT SK 50 GH 128 T 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 50 GH 12T4 T 1200 V
IGBT SK 50 MLI 066 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 55 GARL 065 E 600 V
IGBT SK 60 GAL 123 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 60 GAL 125 1200 V
IGBT SK 60 GAL 128 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 60 GAR 123 1200 V
IGBT SK 60 GAR 125 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 60 GAR 128 1200 V
IGBT SK 60 GB 123 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 60 GB 125 1200 V
IGBT SK 60 GB 128 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 60 GM 123 USA 1200 V
IGBT SK 75 GARL 065 E 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 75 GB 066 T 600 V
IGBT SK 75 GB 12T4 T 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 75 GBB 066 T 600 V
IGBT SK 75 GD 066 T 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 75 GD 126 T 1200 V
IGBT SK 75 GD 12T4 T 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 75 MLI 066 T 600 V
IGBT SK 80 GB 063 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SK 80 GB 125 T 1200 V
IGBT SK 80 GM 063 600 V Semikron Vietnam distributor
IPM SKiiP 25ACI12T4V2 1200 V
IPM SKiiP 25NABI066V3 600 V Semikron Vietnam distributor
IPM SKiiP 26NABI066V3 600 V
IPM SKiiP 1013 GB172-2DL V3 1700 V Semikron Vietnam distributor
IPM SKiiP 1203 GB172-2DW V3 1700 V
IPM SKiiP 1213 GB123-2DL V3 1200 V Semikron Vietnam distributor
IPM SKiiP 1513 GB172-3DL V3 1700 V
IPM SKiiP 1803 GB172-3DW V3 1700 V Semikron Vietnam distributor
IPM SKiiP 1813 GB123-3DL V3 1200 V
IPM SKiiP 1814 GB12E4-3DUL 1200 V Semikron Vietnam distributor
IPM SKiiP 1814 GB12E4-3DUW 1200 V
IPM SKiiP 1814 GB17E4-3DUL 1700 V Semikron Vietnam distributor
IPM SKiiP 1814 GB17E4-3DUW 1700 V
IPM SKiiP 2013 GB172-4DL V3 1700 V Semikron Vietnam distributor
IPM SKiiP 2403 GB172-4DW V3 1700 V
IPM SKiiP 2413 GB123-4DL V3 1200 V Semikron Vietnam distributor
IPM SKiiP 2414 GB12E4-4DUL 1200 V
IPM SKiiP 2414 GB12E4-4DUW 1200 V Semikron Vietnam distributor
IPM SKiiP 2414 GB17E4-4DUL 1700 V
IPM SKiiP 2414 GB17E4-4DUW 1700 V Semikron Vietnam distributor
IPM SKiiP 3614 GB12E4-6DUL 1200 V
IPM SKiiP 3614 GB12E4-6DUW 1200 V Semikron Vietnam distributor
IPM SKiiP 3614 GB17E4-6DUL 1700 V
IPM SKiiP 3614 GB17E4-6DUW  1700 V Semikron Vietnam distributor
IPM SKiiP 513 GD172-3DUL V3 1700 V
IPM SKiiP 603 GD172-3DUW V3 1700 V Semikron Vietnam distributor
IPM SKiiP 613 GD123-3DUL V3 1200 V
CIB SKiiP 01NAC066V3 600 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 01NEB066V3 600 V
CIB SKiiP 01NEC066V3 600 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 02NAC066V3 600 V
CIB SKiiP 02NAC12T4V1 1200 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 02NEB066V3 600 V
CIB SKiiP 02NEC066V3 600 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 03NAC066V3 600 V
CIB SKiiP 03NAC12T4V1 1200 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 03NEB066V3 600 V
CIB SKiiP 03NEC066V3 600 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 10NAB12T4V1 1200 V
CIB SKiiP 11ACC12T4V10 1200 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 11NAB065V1 600 V
CIB SKiiP 11NAB066V1 600 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 11NAB126V1 1200 V
CIB SKiiP 11NAB12T4V1 1200 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 12ACC12T4V10 1200 V
CIB SKiiP 12NAB065V1 600 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 12NAB066V1 600 V
CIB SKiiP 12NAB126V1 1200 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 12NAB12T4V1 1200 V
CIB SKiiP 13NAB065V1 600 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 13NAB066V1 600 V
CIB SKiiP 14NAB065V1 600 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 14NAB066V1 600 V
CIB SKiiP 23ACC12T4V10 1200 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 23NAB126V1 1200 V
CIB SKiiP 23NAB126V10 1200 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 23NAB12T4V1 1200 V
CIB SKiiP 24ACC12T4V10 1200 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 24NAB126V1 1200 V
CIB SKiiP 24NAB126V10 1200 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 24NAB12T4V1 1200 V
CIB SKiiP 25NAB065V1 600 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 25NAB066V1 600 V
CIB SKiiP 25NEB066V1 600 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 26NAB065V1 600 V
CIB SKiiP 26NAB066V1 600 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 34NAB12T4V1 1200 V
CIB SKiiP 35NAB126V1 1200 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 35NAB12T4V1 1200 V
CIB SKiiP 36NAB126V1 1200 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 37NAB065V1 600 V
CIB SKiiP 37NAB066V1 600 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 37NAB12T4V1 1200 V
CIB SKiiP 38NAB065V1 600 V Semikron Vietnam distributor
CIB SKiiP 38NAB066V1 600 V
CIB SKiiP 38NAB12T4V1 1200 V Semikron Vietnam distributor
MOSFET SKM 111 AR 100 V
MOSFET SKM 121 AR 200 V Semikron Vietnam distributor
MOSFET SKM 180 A020 200 V
MOSFET SK 115 MD 10 100 V Semikron Vietnam distributor
MOSFET SK 150 MHK 055 T 55 V
MOSFET SK 260 MB 10 100 V Semikron Vietnam distributor
MOSFET SK 300 MB 075 75 V
MOSFET SK 40 MH 60 600 V Semikron Vietnam distributor
MOSFET SK 60 MD 10 100 V
MOSFET SK 60 MH 60 600 V Semikron Vietnam distributor
MOSFET SK 70 MD 075 75 V
MOSFET SK 80 MBBB 055 55 V Semikron Vietnam distributor
MOSFET SK 80 MD 055 55 V
MOSFET SK 85 MH 10 T 100 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKET 330 800-2200 V
Thyristor / Diode SKET 400 800-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKET 740 1800-2200 V
Thyristor / Diode SKET 800 1400-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKD 100 400-1800 V
Thyristor / Diode SKKD 101/16 1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKD 15 600-1600 V
Thyristor / Diode SKKD 162 800-2200 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKD 212 1200-1800 V
Thyristor / Diode SKKD 26 1200-1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKD 260 800-2200 V
Thyristor / Diode SKKD 380 800-2200 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKD 46 400-1800 V
Thyristor / Diode SKKD 701 1200-2200 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKD 81 400-1800 V
Thyristor / Diode SKKD 81 H4 2000-2200 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKE 1200 1800-2200 V
Thyristor / Diode SKKE 15 600-1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKE 162 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKE 380 1200-1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKE 600 1200-2200 V
Thyristor / Diode SKKE 81 400-2200 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKH 106 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKH 107/16 E 1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKH 122 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKH 132 800-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKH 132 H4 2000-2200 V
Thyristor / Diode SKKH 15 600-1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKH 162 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKH 162 H4 2000-2200 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKH 172 1600 V
Thyristor / Diode SKKH 250 1200-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKH 27 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKH 273 1200-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKH 280 2000-2200 V
Thyristor / Diode SKKH 323 1200-1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKH 330 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKH 42 800-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKH 460 1600 V
Thyristor / Diode SKKH 460 H4 2200 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKH 57 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKH 57 H4 2000-2200 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKH 570 1600-1800 V
Thyristor / Diode SKKH 58/16 E 1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKH 72 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKH 72 H4 2000-2200 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKH 92 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKL 92 800-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKT 106 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 106B 800-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKT 107/16 E 1600 V
Thyristor / Diode SKKT 107B16 E 1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKT 122 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 132 800-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKT 132 H4 2000-2200 V
Thyristor / Diode SKKT 15 600-1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKT 162 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 162 H4 2000-2200 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKT 172 1400-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 20 800-1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKT 20B 800-1600 V
Thyristor / Diode SKKT 250 800-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKT 27 800-1600 V
Thyristor / Diode SKKT 273 1200-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKT 27B 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 280 2000-2200 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKT 323 1200-1600 V
Thyristor / Diode SKKT 330 800-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKT 42 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 42B 800-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKT 460 1600 V
Thyristor / Diode SKKT 460 H4 2200 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKT 57 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 57 H4 2000-2200 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKT 570 1200-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 57B 800-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKT 58/16 E 1600 V
Thyristor / Diode SKKT 58B16 E 1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKT 72 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 72 H4 2000-2200 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKT 72B 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 92 800-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKT 92B 800-1800 V
Thyristor / Diode SKMD 100 400-1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKMT 92 800-1800 V
Thyristor / Diode SKNH 56 1200-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKNH 91 1200-1800 V
Thyristor / Diode SKKD 105F 800-1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKD 115F 1200-1400 V
Thyristor / Diode SKKD 150F 1200 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKD 170F 1200 V
Thyristor / Diode SKKD 205F 600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKD 40F 400-1000 V
Thyristor / Diode SKKD 42F 1000-1500 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKD 60F 1700 V
Thyristor / Diode SKKD 75F12 1200 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKE 120F 1700 V
Thyristor / Diode SKKE 290F 600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKE 301F 1200 V
Thyristor / Diode SKKE 310F 1200 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKE 330F 1700 V
Thyristor / Diode SKKE 600F 1200 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKMD 105F 800-1600 V
Thyristor / Diode SKMD 150F12 1200 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKMD 202E 200-300 V
Thyristor / Diode SKMD 40F 400-1000 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKMD 42F 1000-1500 V
Thyristor / Diode SKND 105F 800-1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKND 150F 1200 V
Thyristor / Diode SKND 202E 200-300 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKND 205F 600 V
Thyristor / Diode SKND 42F 1000-1500 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKQ 560 1400-1800 V
Thyristor / Diode SKKQ 800 1400-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKQ 1200 1400-1800 V
Thyristor / Diode SKKQ 1500 1400-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SKKQ 3000 1400-1800 V
Thyristor / Diode SK 100 KQ 800-1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SK 100 TAA 800-1600 V
Thyristor / Diode SK 100 WT 800-1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SK 120 KQ 800-1600 V
Thyristor / Diode SK 25 KQ 800-1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SK 25 UT 800-1600 V
Thyristor / Diode SK 25 WT 800-1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SK 30 DTA 800-1600 V
Thyristor / Diode SK 35 BZ 800-1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SK 35 NT 800-1600 V
Thyristor / Diode SK 35 TAA 800-1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SK 45 KQ 800-1600 V
Thyristor / Diode SK 45 STA 800-1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SK 45 UT 800-1600 V
Thyristor / Diode SK 45 WT 800-1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SK 55 TAA 800-1600 V
Thyristor / Diode SK 60 DTA 800-1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SK 70 KQ 800-1600 V
Thyristor / Diode SK 70 WT 800-1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SK 75 TAA 800-1600 V
Thyristor / Diode SK 75 TAE 12 1200 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor / Diode SK 80 DTA 800-1600 V
Thyristor / Diode SKUT 85 1200-1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKB 52 400-1800 V
Bridge Rectifier SKB 60 400-1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKB 72 400-1800 V
Bridge Rectifier SKBH 28 600-1400 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKBT 28 600-1400 V
Bridge Rectifier SKBT 40 800-1400 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKBZ 28 400-1400 V
Bridge Rectifier SKCH 28 400-1400 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKCH 40 400-1600 V
Bridge Rectifier SKD 100 400-1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKD 110 800-1800 V
Bridge Rectifier SKD 115 1200-1800 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKD 116/..-L105 1200-1600 V
Bridge Rectifier SKD 116/..-L140 1200-1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKD 145 1200-1800 V
Bridge Rectifier SKD 146/..-L105 1200-1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKD 160 800-1800 V
Bridge Rectifier SKD 210 900-1800 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKD 31 200-1600 V
Bridge Rectifier SKD 60 400-1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKD 62 400-1800 V
Bridge Rectifier SKD 82 400-1800 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKD146/..-L140T4 1200-1600 V
Bridge Rectifier SKDH 100 800-1400 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKDH 115 1200-1600 V
Bridge Rectifier SKDH 116/..-L100 1200-1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKDH 116/..-L75 1200-1600 V
Bridge Rectifier SKDH 145 1200-1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKDH116/..L105 1200-1600 V
Bridge Rectifier SKDH116/..L140 1200-1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKDH146/..-L105 1200-1600 V
Bridge Rectifier SKDH146/..-L140 1200-1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKDT 115 1200-1600 V
Bridge Rectifier SKDT 145 1200-1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKDT 60 400-1400 V
Bridge Rectifier SEMiX241DH16s 1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SEMiX251D12Fs 1200 V
Bridge Rectifier SEMiX291D16s 1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SEMiX341D16s 1600 V
Bridge Rectifier SEMiX501D17Fs 1700 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SK 100 B 800-1600 V
Bridge Rectifier SK 170 DHL 126 1200 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SK 200 DHL 066 600 V
Bridge Rectifier SK 40 DH 800-1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SK 40 DT 800-1600 V
Bridge Rectifier SK 50 B 800-1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SK 50 B 06 UF 600 V
Bridge Rectifier SK 55 B 06 F 600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SK 55 B 12 F 1200 V
Bridge Rectifier SK 55 D 800-1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SK 55 DGL 126 1200 V
Bridge Rectifier SK 70 B 800-1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SK 70 D 800-1600 V
Bridge Rectifier SK 70 DH 800-1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SK 70 DT 800-1600 V
Bridge Rectifier SK 74 DGL 063 600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SK 80 D 12F 1200 V
Bridge Rectifier SK 95 D 800-1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SK 95 DGL 126 1600 V
Diode 1.5KE6.8 ... 1.5KE440CA Leaded V Semikron Vietnam distributor
Diode 1N5817 ... 1N5819 Leaded V
Diode 1N5820 ... 1N5822 Leaded V Semikron Vietnam distributor
Diode 5KP6.5 ... 5KP110CA Leaded V
Diode BZW04-5V8 ... BZW04-376B Leaded V Semikron Vietnam distributor
Diode BZW06-5V8 ... BZW06-376B Leaded V
Diode HE12FA ... HE12FG Leaded;Bypass V Semikron Vietnam distributor
Diode HE15FATL ... HE15FGTL Leaded;Bypass V
Diode HE20FA ... HE20FG Leaded;Bypass V Semikron Vietnam distributor
Diode HE25FATL ... HE25FGTL Leaded;Bypass V
Diode MR820 ... MR828 Leaded V Semikron Vietnam distributor
Diode P1000A ... P1000S Leaded;Bypass V
Diode P1200A ... P1200S Leaded;Bypass V Semikron Vietnam distributor
Diode P1500ATL ... P1500STL Leaded;Bypass V
Diode P2000A ... P2000M Leaded;Bypass V Semikron Vietnam distributor
Diode P2500ATL ... P2500MTL Leaded;Bypass V
Diode P4KE6.8 ... P4KE440CA Leaded V Semikron Vietnam distributor
Diode P600A ... P600S Leaded;Bypass V
Diode P6KE6.8 ... P6KE440CA, P6KE520C Leaded V Semikron Vietnam distributor
Diode SB120 ... SB1100 Leaded V
Diode SB1220 ... SB1245 Leaded;Bypass V Semikron Vietnam distributor
Diode SB1520 ... SB1545 Leaded;Bypass V
Diode SB1520S ... SB1540S Leaded V Semikron Vietnam distributor
Diode SB1520TL ... SB1540TL Leaded V
Diode SB2020 ... SB2040 Leaded V Semikron Vietnam distributor
Diode SB2020TL ... SB2040TL Leaded;Bypass V
Diode SB220 ... SB2100 Leaded V Semikron Vietnam distributor
Diode SB2520 ... SB2540 Leaded;Bypass V
Diode SB3020 ... SB3040 Leaded;Bypass V Semikron Vietnam distributor
Diode SB3020TL ... SB3040TL Leaded V
Diode SB320 ... SB3100 Leaded V Semikron Vietnam distributor
Diode SB520 ... SB5100 Leaded V
Diode SB820 ... SB845 Leaded;Bypass V Semikron Vietnam distributor
Diode SBH1220 ... SBH1245 Leaded;Bypass V
Diode SBH1520 ... SBH1545 Leaded;Bypass V Semikron Vietnam distributor
Diode SBH1520S ... SBH1545S Leaded V
Diode SBH2020 ... SBH2045 Leaded;Bypass V Semikron Vietnam distributor
Diode SBH2020TL ... SBH2045TL Leaded;Bypass V
Diode SBH2520 ... SBH2540 Leaded;Bypass V Semikron Vietnam distributor
Diode SBH3020 ... SBH3045 Leaded;Bypass V
Diode SBH3020TL ... SBH3045TL Leaded V Semikron Vietnam distributor
Diode SBH820 ... SBH845 Leaded;Bypass V
Diode SK 1 Leaded V Semikron Vietnam distributor
Diode SK 3 Leaded V
Diode SKa1 Leaded V Semikron Vietnam distributor
Diode SKa3 Leaded V
Diode SKN 2,5 Leaded V Semikron Vietnam distributor
Diode SKNa2 Leaded V
Diode SKNa4 Leaded V Semikron Vietnam distributor
Diode UF600A ... UF600M Leaded V
Diode 1,5 SMCJ 6,5 ... 1,5 SMCJ 180CA Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode FR 2A ... FR 2M Surface Mount V
Diode FR1A ... FR1M Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode FR1T ... FR1Y Surface Mount V
Diode FR2SMAA ... FR2SMAM Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode FR2T ... FR2Y Surface Mount V
Diode FR3A ... FR3M Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode FR3SMBA ... FR3SMBM Surface Mount V
Diode FR3T ... FR3Y Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode FR5A ... FR5M Surface Mount V
Diode FRA1A ... FRA1M Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode FRA2A ... FRA2M Surface Mount V
Diode FRA3A ... FRA3M Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode P4SMAJ6.5 ... P4SMAJ180CA Surface Mount V
Diode P6SMBJ6.5 ... P6SMBJ180CA Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode S1A ... S1M Surface Mount V
Diode S1T ... S1Y Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode S2A ... S2M Surface Mount V
Diode S2SMAA ... S2SMAM Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode S2T ... S2Y Surface Mount V
Diode S3A ... S3M Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode S3SMBA ... S3SMBM Surface Mount V
Diode S3T ... S3Y Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode S5A ... S5M Surface Mount V
Diode SA154 ... SA160 Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode SA1A ... SA1M Surface Mount V
Diode SA261 ... SA265 Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode SA2A ... SA2 M Surface Mount V
Diode SA3A ... SA3M Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode SAA154 ... SAA160 Surface Mount V
Diode SAM4001 ... SAM4007 Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode SDA2AK, SDA4AK Surface Mount V
Diode SK12 ... SK110 Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode SK22 ... SK210 Surface Mount V
Diode SK32 ... SK310 Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode SM4001 ... SM4007 Surface Mount V
Diode SM5059 ... SM5063 Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode SM513, SM516, SM518, SM2000 Surface Mount V
Diode SM5400 ... SM5408 Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode SM5817 ... SM5819 Surface Mount V
Diode SMS120 ... SMS1100 Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode SMS220 ... SMS2100 Surface Mount V
Diode SMZ1 ... SMZ200 (2W) Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode SUF4001 ... SUF4007-1200 Surface Mount V
Diode SUFA4001 ... SUFA4007 Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode SZ3C1 ... SZ3C200 (3W) Surface Mount V
Diode TGL 41-520C Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode TGL 41-6,8 ... TGL 41-400CA Surface Mount V
Diode US1A ... US1S Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode US2A ... US2S Surface Mount V
Diode US2SMAA ... US2SMAM Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode US3A ... US3S Surface Mount V
Diode US3SMBA ... US3SMBM Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode USA1A ... USA1M Surface Mount V
Diode USA2A ... USA2M Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode USA3A ... USA3M Surface Mount V
Diode Z1SMA1 ... Z1SMA100 (1W) Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode Z2SMB1 ... Z2SMB200 (2W) Surface Mount V
Diode Z3SMC1 ... Z3SMC200 (3W) Surface Mount V Semikron Vietnam distributor
Diode ZMY1 ... ZMY200 (1,3W) Surface Mount V
Diode SKN 130 Stud Screw Fit V Semikron Vietnam distributor
Diode SKN 135F Stud Screw Fit V
Diode SKN 136F Stud Screw Fit V Semikron Vietnam distributor
Diode SKN 140F Stud Screw Fit V
Diode SKN 141F Stud Screw Fit V Semikron Vietnam distributor
Diode SKN 20 Stud Screw Fit V
Diode SKN 240 Stud Screw Fit V Semikron Vietnam distributor
Diode SKN 26 Stud Screw Fit V
Diode SKN 2F17 Stud Screw Fit V Semikron Vietnam distributor
Diode SKN 2F50 Stud Screw Fit V
Diode SKN 320 Stud Screw Fit V Semikron Vietnam distributor
Diode SKN 3F20 Stud Screw Fit V
Diode SKN 400 Stud Screw Fit V Semikron Vietnam distributor
Diode SKN 45 Stud Screw Fit V
Diode SKN 60F Stud Screw Fit V Semikron Vietnam distributor
Diode SKN 70 Stud Screw Fit V
Diode SKN 71 Stud Screw Fit V Semikron Vietnam distributor
Diode SKNa 102 Stud Screw Fit V
Diode SKNa 20 Stud Screw Fit V Semikron Vietnam distributor
Diode SKNa 202 Stud Screw Fit V
Diode SKNa 22 Stud Screw Fit V Semikron Vietnam distributor
Diode SKNa 402 Stud Screw Fit V
Diode SKNa 47 Stud Screw Fit V Semikron Vietnam distributor
Diode SKR 100 Stud Screw Fit V
Diode SKR 130 Stud Screw Fit V Semikron Vietnam distributor
Diode SKR 135F Stud Screw Fit V
Diode SKR 136F Stud Screw Fit V Semikron Vietnam distributor
Diode SKR 140F Stud Screw Fit V
Diode SKR 141F Stud Screw Fit V Semikron Vietnam distributor
Diode SKR 20 Stud Screw Fit V
Diode SKR 240 Stud Screw Fit V Semikron Vietnam distributor
Diode SKR 26 Stud Screw Fit V
Diode SKR 2F17 Stud Screw Fit V Semikron Vietnam distributor
Diode SKR 2F50 Stud Screw Fit V
Diode SKR 320 Stud Screw Fit V Semikron Vietnam distributor
Diode SKR 3F20 Stud Screw Fit V
Diode SKR 45 Stud Screw Fit V Semikron Vietnam distributor
Diode SKR 60F Stud Screw Fit V
Diode SKR 70 Stud Screw Fit V Semikron Vietnam distributor
Diode SKR 71 Stud Screw Fit V
Diode SKN 6000 200-600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor SKT 10 600-1200 V
Thyristor SKT 100 400-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor SKT 130 400-1600 V
Thyristor SKT 16 400-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor SKT 160 400-1600 V
Thyristor SKT 24 400-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor SKT 250 400-1600 V
Thyristor SKT 300 400-1600 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor SKT 40 400-1800 V
Thyristor SKT 50 600-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor SKT 55 400-1800 V
Thyristor SKT 80 600-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor SKT 240 400-1800 V
Thyristor SKT 340 1200-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor SKT 491 400-1800 V
Thyristor SKT 493 400-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor SKT 551 1200-1800 V
Thyristor SKT 553 400-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor SKT 600 800-1800 V
Thyristor SKT 760 1200-1800 V Semikron Vietnam distributor
Thyristor SKT 1000 1200-1600 V
Thyristor SKT 1200 1200-1800 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier DBI 15 200-1600 V
Bridge Rectifier DBI 25 200-1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier DBI 6 200-1600 V
Bridge Rectifier SKB 26 200-1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKB 30 200-1600 V
Bridge Rectifier SKD 30 200-1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKD 33 400-1800 V
Bridge Rectifier SKD 51 400-1800 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKD 53 400-1800 V
Bridge Rectifier SKD 83 400-1800 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKB 30 200-1600 V
Bridge Rectifier SKD 30 200-1600 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKD 33 400-1800 V
Bridge Rectifier SKD 51 400-1800 V Semikron Vietnam distributor
Bridge Rectifier SKD 53 400-1800 V
Bridge Rectifier SKD 83 400-1800 V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 04 C 060 I HD SEMICELL V
Chips SKCD 06 C 060 I3 SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 06 C 060 I HD SEMICELL V
Chips SKCD 09 C 060 I3  SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 09 C 060 I HD  SEMICELL V
Chips SKCD 18 C 060 I3 SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 16 C 060 I HD SEMICELL V
Chips SKCD 31 C 060 I3 SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 24 C 060 I HD SEMICELL V
Chips SKCD 47 C 060 I3  SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 42 C 060 I HD SEMICELL V
Chips SKCD 61 C 060 I3  SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 61 C 060 I HD SEMICELL V
Chips SKCD 81 C 060 I3  SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 81 C 060 I HD SEMICELL V
Chips SKCD 121 C 060 I3 SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 24 C 065 I4F SEMICELL V
Chips SKCD 42 C 065 I4F SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 61 C 065 I4F SEMICELL V
Chips SKCD 81 C 065 I4F SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 06 C 120 I HD SEMICELL V
Chips SKCD 08 C 120 I4F SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 06 C 120 I3 SEMICELL V
Chips SKCD 11 C 120 I HD SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 11 C 120 I3 SEMICELL V
Chips SKCD 11 C 120 I4F SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 14 C 120 I HD SEMICELL V
Chips SKCD 18 C 120 I HD SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 18 C 120 I3 SEMICELL V
Chips SKCD 16 C 120 I4F SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 23 C 120 I3 SEMICELL V
Chips SKCD 22 C 120 I4F SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 31 C 120 I3 SEMICELL V
Chips SKCD 31 C 120 I4F SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 31 C 120 I HD SEMICELL V
Chips SKCD 47 C 120 I3 SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 61 C 120 I3 SEMICELL V
Chips SKCD 46 C 120 I4F R SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 46 C 120 I4F SEMICELL V
Chips SKCD 46 C 120 I4 HD SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 47 C 120 I HD SEMICELL V
Chips SKCD 81 C 120 I3  SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 53 C 120 I4F SEMICELL V
Chips SKCD 53 C 120 I4 HD SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 61 C 120 I HD SEMICELL V
Chips SKCD 121 C 120 I3  SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 81 C 120 I4F SEMICELL V
Chips SKCD 81 C 120 I4 HD SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 81 C 120 I HD SEMICELL V
Chips SKCD 47 C 170 I  SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 61 C 170 I  SEMICELL V
Chips SKCD 47 C 170 I HD SEMICELL V Semikron Vietnam distributor
Chips SKCD 61 C 170 I HD SEMICELL V
Chips SKCD 81 C 170 I HD  V Semikron Vietnam distributor
Chips SKR 10,3 Qu bond 1600 V
Chips SKR 12,4 Qu bond 1600 V Semikron Vietnam distributor
Chips SKR 15,2 Qu bond 1600 V
Chips SKR 16,3 x 18,2 Qu bond 1600 V Semikron Vietnam distributor
Chips SKR 18,2 Qu bond 1600 V
Chips SKR 22,4 Qu bond 1600 V Semikron Vietnam distributor
Chips SKR 3,5 Qu bond 1600 V
Chips SKR 4,2 Qu bond 1600 V Semikron Vietnam distributor
Chips SKR 4,8 Qu bond 1600 V
Chips SKR 5,6 Qu bond 1600 V Semikron Vietnam distributor
Chips SKR 6,2 Qu bond 1600 V
Chips SKR 7,0 Qu bond 1600 V Semikron Vietnam distributor
Chips SKR 8,9 Qu bond 1600 V
Chips SKT 10,3 Qu RG bond. 1600 V Semikron Vietnam distributor
Chips SKT 10,3 Qu ZG bond. 1600 V
Chips SKT 12,4 Qu RG bond. 1600 V Semikron Vietnam distributor
Chips SKT 12,4 Qu ZG bond. 1600 V
Chips SKT 13,5 Qu ZG bond. 1600 V Semikron Vietnam distributor
Chips SKT 15,2 Qu ZG bond. 1600 V
Chips SKT 18,2 Qu ZG bond. 1600 V Semikron Vietnam distributor
Chips SKT 24,3 Qu ZG bond. 1600 V
Chips SKT 5,6 Qu RG bond. 1600 V Semikron Vietnam distributor
Chips SKT 7,0 Qu RG bond. 1600 V
Chips SKT 8,9 Qu RG bond. 1600 V Semikron Vietnam distributor
Chips SKT 8,9 Qu ZG bond. 1600 V
Accessories N 4 Capsules V Semikron Vietnam distributor
Accessories P 1 Studs or modules V
Accessories P 11 Capsules V Semikron Vietnam distributor
Accessories P 16 SKiiP or modules V
Accessories P 17 Capsules V Semikron Vietnam distributor
Accessories P 18 Capsules V
Accessories P 21 Isolated base modules V Semikron Vietnam distributor
Accessories P 3 Isolated base modules V
Accessories P 4 Stud device V Semikron Vietnam distributor
Accessories P 8 Capsules V
Accessories P 8,5 Capsules V Semikron Vietnam distributor
Accessories P 9 Capsules V
Accessories Px 308 SKiiP or modules V Semikron Vietnam distributor
Accessories R 4A Isolated base modules V
Accessories U 3 Capsules V Semikron Vietnam distributor
Accessories SKF 16 A-230-01 230 V
Accessories SKF 16 A-230-11 230 V Semikron Vietnam distributor
Accessories SKF 16 B-230-01 230 V
Accessories SKF 17 A-230-11 230 V Semikron Vietnam distributor
Accessories SKF 3-230-01 230 V
Accessories SKF N4-230-01 230 V Semikron Vietnam distributor
SCR SKM400GA128D   V
SCR SKM500GA128D   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKM600GA125D   V
SCR SKM75GB128D  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKM100GB128D   V
SCR SKM150GB128D   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKM200GB128D   V
SCR SKM300GB128D   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKM400GB128D   V
SCR SKM100GB12T4   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKM100GB176D   V
SCR SKM200GB12T4   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKM75GB12V   V
SCR SKM100GB12V   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKM150GB12V   V
SCR SKM150GB12VG   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKM200GB12V   V
SCR SKM300GB12V  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKM400GB12V   V
SCR SKM200GB176D   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKM400GB176D   V
SCR SKM75GB176D   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKT57/16E   V
SCR SKKT106/16E   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKT162/16E   V
SCR SKKT273/16E   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKT330/16E   V
SCR SKKT570/16E   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKH57/16E   V
SCR SKKH92/16E   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKH106/16E   V
SCR SKKH162/16E   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKH162/18E   V
SCR SKKH330/16E   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKH570/16E   V
SCR SKKD100/16   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKD105F12   V
SCR SKKD162/16   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKD82/16  V
SCR SKD160/16   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKD210/18   V
SCR SKKE600F12  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKM400GA128D   V
SCR SKM500GA128D   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKM600GA125D  V
SCR SKM75GB128D   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKM100GB128D   V
SCR SKM150GB128D   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKM200GB128D   V
SCR SKM300GB128D   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKM400GB128D   V
SCR SKM100GB12T4   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKM100GB176D   V
SCR SKM200GB12T4   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKM75GB12V   V
SCR SKM100GB12V   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKM150GB12V   V
SCR SKM150GB12VG   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKM200GB12V   V
SCR SKM300GB12V   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKM400GB12V   V
SCR SKM 200GB176D   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKM 400GB176D   V
SCR SKM 75GB176D   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKT 57/16E   V
SCR SKKT 106/16E   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKT 162/16E   V
SCR SKKT 273/16E   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKT 330/16E   V
SCR SKKT 570/16E   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKH 57/16E   V
SCR SKKH 92/16E   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKH 106/16E   V
SCR SKKH 162/16E   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKH 162/18E   V
SCR SKKH 330/16E   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKH 570/16E   V
SCR SKKD 100/16   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKD 105F12   V
SCR SKKD 162/16  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKD 82/16   V
SCR SKD 160/16   V Semikron Vietnam distributor
SCR SKD 210/18   V
SCR SKKE 600F12  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKT 1000/04 D  V
SCR SKT 1000/08 D  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKT 1000/12 E  V
SCR SKT 1000/14 E  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKT 1000/16 E  V
SCR SKT 1000/18 E  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKT 1000/22 E L2  V
SCR SKT 1000/26 E L2  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKT 1000/28 E L2  V
SCR SKT 1200/04 D  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKT 1200/12 E  V
SCR SKT 1200/14 E  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKT 1200/16 E  V
SCR SKT 1200/18 E  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKT 760/04 D  V
SCR SKT 760/08 D  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKT 760/12 E  V
SCR SKT 760/14 E  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKT 760/16 E  V
SCR SKT 760/18 E  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKT 600/04 D  V
SCR SKT 600/08 D  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKT 600/12 E  V
SCR SKT 600/14 E  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKT 600/16 E  V
SCR SKT 600/18 E  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKN 100/02  V
SCR SKN 100/04  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKN 100/08  V
SCR SKN 100/12  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKN 100/14  V
SCR SKN 100/16  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKN 100/18  V
SCR SKR 100/02  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKR 100/04  V
SCR SKR 100/08  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKR 100/12  V
SCR SKR 100/14  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKR 100/16  V
SCR SKR 100/18  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKN 130/02  V
SCR SKN 130/04  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKN 130/08  V
SCR SKN 130/12  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKN 130/14  V
SCR SKN 130/16  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKN 130/18  V
SCR SKR 130/02  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKR 130/0   V
SCR SKR 130/08  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKR 130/12  V
SCR SKR 130/14  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKR 130/16  V
SCR SKR 130/18  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKN 240/02  V
SCR SKN 240/04  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKN 240/08  V
SCR SKN 240/12  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKN 240/14  V
SCR SKN 240/16  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKN 240/18  V
SCR SKR 240/02*  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKR 240/04*  V
SCR SKR 240/08*  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKR 240/12*  V
SCR SKR 240/14*  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKR 240/16*  V
SCR SKR 240/18  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKT 210/08 D  V
SCR SKKT 210/12 E  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKT 210/14 E  V
SCR SKKT 210/16 E  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKT 210/18 E  V
SCR SKKT 210/20 E  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKT 210/22 E  V
SCR SKKT 250/08 D  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKT 250/12 E  V
SCR SKKT 250/14 E  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKT 250/16 E  V
SCR SKKT 250/18 E  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKH 210/12 E  V
SCR SKKH 210/14 E  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKH 210/16 E  V
SCR SKKH 210/18 E  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKH 210/20 E  V
SCR SKKH 210/22 E  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKH 250/12 E  V
SCR SKKH 250/14 E  V Semikron Vietnam distributor
SCR SKKH 250/16 E  V
SCR SKKH 250/18 E  V Semikron Vietnam distributor
Semikron SKKT162/16E
Semikron SKKT19/06D  Semikron Vietnam distributor
Semikron SKKD15/06
Semikron SKKT162/16E  Semikron Vietnam distributor
Semikron SKKT19/06D
Semikron SKKD15/06   Semikron Vietnam distributor
Semikron SKKT162/16E
Semikron SKKT19/06D   Semikron Vietnam distributor
Semikron SKKD15/06
Semikron SKKT162/16E   Semikron Vietnam distributor
Semikron SKKT19/06D
Semikron SKKD15/06     Semikron Vietnam distributor
Semikron SKD75GAL123D16L2
Semikron SKKH 57/16E      Semikron Vietnam distributor
Semikron SKKH 72/16E
Semikron SKKH 106/16E    Semikron Vietnam distributor
Semikron SKKH57/16E
Semikron SKKH42/16E      Semikron Vietnam distributor
Semikron TD162N16KOF
Semikron SKM145GB124DN    Semikron Vietnam distributor
Semikron SKM195GB124DN
Semikron FF150R12KE3G        Semikron Vietnam distributor
Semikron FF200R12KE3
Semikron FF400R12KE3          Semikron Vietnam distributor
Semikron SKKH570/18E
Semikron FF300R12KE3          Semikron Vietnam distributor
Semikron SKKT162/16E
 Semikron SKKT19/06D           Semikron Vietnam distributor
Semikron SKKD15/06
 Semikron SKKT 27B14E          Semikron Vietnam distributor
Semikron SKKT27B14E
Semikron SKF N4-230-01         Semikron Vietnam distributor
Semikron Vietnam SKKT 92B12E 
Semikron SKM200GB066D       Semikron Vietnam distributor
Semikron SKM195GB126DN.
Để biết thêm chi tiết về chỉnh lưu Semikron  xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng tốt nhất.


   Ngoài ra công ty chúng tôi còn nhập khẩu các sản phẩm của các hãng hàng đầu thế giới như: Germany , USA , ITALYA , Autralia, EU, France, India, , Japan, KOREA, Switzerland, Taiwan, MEXICO...


1.       Cảm biến - sensor : MTS, PNEUMISSION,BRUSH, BONFIGLOLI VECTRON, ENERDIS, FERRAZ SHAWMUT, BALLUFF,MTS, PEPERL FUCHS,LAVATO, DANAHER, SUNX, Fololo Flow, EGE-Elektronik,Microsonic, Rosemount, SICK,Knick, FESTO...


2.       Cầu chì - Fuse: JEANMULLER, SIBA, COOPERBUSSMANN, SIEMENS, DAITO, HINODE, GEC, EUPEC, FerrazShawmut...


3.       Máy bơm công nghiệp  - Pump: BOSCHREXROTH,ORIX FAN, SHINKO PUMP, FLOWSERVE, SEW EURODRIVE, Aryung, Rexroth,Screwmax...


4.       Van công nghiệp - Valve:  AMOTValve, ARON Valve, Ball Valve, BANNER Valve, BEI Valve, Butterfly Valves,CheckValve, CKD Valve, DAVIDSON OPTRONICS Valve, Diaphragm Valve, DKC Valve,EMERSONValve, AIRCHILD Valve, FLOWSERVE Valve, Gate Valve, GEFA Valve, GEMUValve,GENIE Valve, Globe Valve, HONEYWELL Valve, JOIL Valve, kavlico pressuretransducer,Kitz Valve, Lovato Valve, MODENTIC Valve, MOOG Valve, MOTOYAMAValve, MOUJENValve, PESTO Valve, Plug Valve, SHAKO Valve, YILI Valve,Yoshitake Valve


5.       Vòng bi, bạc đạn - Bearing: FAG, Asahi, FCD, INA, KOYO,NACHI, NPM,NSK, NTN, SKF, SUCO


6.       Controller ,  Encoder, electric : CELDUC, VEGA, Bongfiglioli Vectron,HENGSTLER, KUBLER, LENORD BAUER, NEMICON, GEFRAN


7.       Tự động hóa, Module, IC, SCR, SSR, Drive, Power supply, Transitor, Capacitor: GEMS SENSORS ANDCONTROL, STUCKEELEKTRONIK, KEJIKEYI, SAISHEMOK, Sumitomo Drive, HP, IXYS, Jingda,Parker, SUMITOMO, Sanken, HOPERF, TINSHARP, YASKAWA, MEANWELL,CATELEC,Techsem, SEMIKRON, SANREX, DUCATI, SAMWHA, SHAKO VAVLES, CROUZET, PILZ,ELAP,HEXFET...


8.       Motor , Motor giảm tốc, motor bước: PENTAX, KYB,MITSUBISHI ELECTRIC,MOTOVARIO, LEROY SOMER, ORIENTAL, Laurence scott, Nidec,SANYO DENKI, GTRNISSEI , SHINKO CONTROLLER..


9.       Đồng hồ nhiệt độ, đồng hồ áp suất , đầu dò nhiệt, cylin: SMC, TEMPSENS INSTRUMENTS, WEBBINGSLING,WIKA, YAMATAKE, WIKA, RKC...


10.   Bóng đèn diệt khuẩn , bóng đèn UV , năng lượng mặt trời , dây đai : GOYEN, NITTO DENKO,Gorilla Tape, Ducktape, WEBBING SLING, STERILAIR, Senkyo Denky, Polinet Roll,KOYO ABRASIVE,MAGPOWR, FLADDER MACHINE, Q.CELLS, SOLAR VIETNAM, SIKA Latex.


 Hãy liên hệ với CÔNG TY TNHH TM KT HƯNG GIA PHÁT để được hỗ trợ giá tốt nhất, phù hợp với nhu cầu sử dụng  Bộ Chỉnh lưu Semikron
Thông tin liên hệ: Mr.Đat 0938 906 663 - Email:[email protected]
Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty.
Trân trọng!

Tin đăng tương tự
Chuyên mua bán máy thêu vi tính tajima

Chuyên mua bán máy thêu vi tính tajima

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

80.000.000vnđ

13/1/2022 4209 Lượt xem

thùng phuy nhựa 200l, thùng phuy cũ 100l, thùng đựng hóa chất, thùng nhựa đựng rác,

thùng phuy nhựa 200l, thùng phuy cũ 100l, thùng đựng hóa chất, thùng nhựa đựng rác,

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

68.000vnđ

25/12/2021 3583 Lượt xem

Công ty tnhh phát triển Bluesky Việt Nam. số 2 ,dãy 2, tổ 31, phường ngọc thụy long biên.

Thùng phuy cũ, Thùng phuy sắt cũ, Thùng phuy nhựa cũ, Thùng phuy cũ giá rẻ

Thùng phuy cũ, Thùng phuy sắt cũ, Thùng phuy nhựa cũ, Thùng phuy cũ giá rẻ

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

260.000vnđ

17/1/2022 3345 Lượt xem

170/62 Lê Đức Thọ, P6, Gò Vấp, TP.HCM

máy điêu khắc gỗ cnc máy chạm khắc gỗ cnc bán máy cnc khắc gỗ cũ máy khắc gỗ cnc 3d

máy điêu khắc gỗ cnc máy chạm khắc gỗ cnc bán máy cnc khắc gỗ cũ máy khắc gỗ cnc 3d

Bắc NinhThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

90.000.000vnđ

3/1/2022 3285 Lượt xem

Từ Sơn, Bắc Ninh

Sản Xuất Hàng Rào Sắt, Cửa Cổng Sắt Lùa Ở Bình Dương

Sản Xuất Hàng Rào Sắt, Cửa Cổng Sắt Lùa Ở Bình Dương

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

30.000vnđ

24/11/2021 3125 Lượt xem

2025, đường ĐT 747B, KP.Phước Hải, P.Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Phân phối mũi khoan sắt ,mũi khoan inox Ruko Đức

Phân phối mũi khoan sắt ,mũi khoan inox Ruko Đức

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

1vnđ

22/12/2021 3112 Lượt xem

HN

Chuyên sản xuất và cung cấp máy ép than củi trấu mùn cưa chất lượng cao

Chuyên sản xuất và cung cấp máy ép than củi trấu mùn cưa chất lượng cao

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

38.000.000vnđ

31/12/2021 2640 Lượt xem

Đội 8 - làng nghề Cơ Khí Kiên Lao - Xuân Tiến - Xuân Trường - Nam Định

Bán máy cày kubota L3408, L4508, L5018

Bán máy cày kubota L3408, L4508, L5018

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

132.000vnđ

17/11/2021 2341 Lượt xem

934- Bạch Đăng- Hai Bà Trưng - Hà Nội

Máy xẻ gỗ, máy bào, máy cưa vanh đứng mua ở đâu giá rẻ uy tín nhất

Máy xẻ gỗ, máy bào, máy cưa vanh đứng mua ở đâu giá rẻ uy tín nhất

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

2.000vnđ

3/1/2022 2318 Lượt xem

số 423 Minh Khai-Hai Bà Trưng-Hà Nội

Mua thùng phuy ở đâu giá tốt nhất, chất lượng nhất, Thùng phuy đựng hóa chất, thùng phuy trồng cây

Mua thùng phuy ở đâu giá tốt nhất, chất lượng nhất, Thùng phuy đựng hóa chất, thùng phuy trồng cây

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

9/11/2021 2221 Lượt xem

170/62 Lê Đức Thọ, P6, Gò Vấp, TP.HCM

trượt tròn bọc ngoài, trượt tròn khuyết, trượt vuông hiwin, trượt vuông TBI, thanh ray vuông TBI

trượt tròn bọc ngoài, trượt tròn khuyết, trượt vuông hiwin, trượt vuông TBI, thanh ray vuông TBI

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

234.412vnđ

25/12/2021 2215 Lượt xem

văn lâm hưng yên

Bóng đèn sấy hồng ngoại,halogen, sấy UV,chuupj bản phơi kẽm các loại....

Bóng đèn sấy hồng ngoại,halogen, sấy UV,chuupj bản phơi kẽm các loại....

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

500.000vnđ

8/1/2022 2103 Lượt xem

q12

thanh lý : thùng phuy sắt 220lit giá rẻ,thùng phuy nhựa nắp kín 200lit,thùng nhựa 100lit,thùng nhựa

thanh lý : thùng phuy sắt 220lit giá rẻ,thùng phuy nhựa nắp kín 200lit,thùng nhựa 100lit,thùng nhựa

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

66vnđ

10:07 Hôm qua 2086 Lượt xem

Hà Nội, Việt Nam

Khớp nối nhanh thủy lực, khớp nối nhanh inox, măng xông inox 304

Khớp nối nhanh thủy lực, khớp nối nhanh inox, măng xông inox 304

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

15.000vnđ

30/10/2021 1997 Lượt xem

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tấm sàn đậy mương thoát nước, San Luoi Soi Thuy Tinh, Sàn Lưới Nhựa FRP, Tấm Sàn Ô Lưới

Tấm sàn đậy mương thoát nước, San Luoi Soi Thuy Tinh, Sàn Lưới Nhựa FRP, Tấm Sàn Ô Lưới

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

222.222vnđ

17/1/2022 1913 Lượt xem

Hồ Chí Minh / Đồng Nai

Máy nghiền thức ăn cho lợn,máy băm chuối,máy thái rau giá rẻ nhất

Máy nghiền thức ăn cho lợn,máy băm chuối,máy thái rau giá rẻ nhất

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

1.000.000vnđ

19/1/2022 1897 Lượt xem

423 Minh Khai,Hai Bà Trưng,Hà Nội

thanh lý : hộp nhựa b4.khay nhựa a5,khay nhựa a8, thùng nhựa đặc B9 , SÓNG NHỰA HỞ HS0199

thanh lý : hộp nhựa b4.khay nhựa a5,khay nhựa a8, thùng nhựa đặc B9 , SÓNG NHỰA HỞ HS0199

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

88vnđ

19/6/2021 1863 Lượt xem

Long Biên Hà Nội

Bán búa phá đá thủy lực lắp máy xúc đào

Bán búa phá đá thủy lực lắp máy xúc đào

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

1.000vnđ

27/11/2021 1844 Lượt xem

A3 BT7 KĐT Việt Hưng Long Biên Hà Nội

Máy cày kubota Nhật, máy cày kubota L3408, L4508 giá rẻ

Máy cày kubota Nhật, máy cày kubota L3408, L4508 giá rẻ

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

28/10/2021 1810 Lượt xem

Kho E2 - Số 934 Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - HN

Ron cao su chịu dầu, ron cao su chịu nhiệt

Ron cao su chịu dầu, ron cao su chịu nhiệt

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

5.000vnđ

5/12/2021 1761 Lượt xem

Ho Chi Minh City, Vietnam

Địa chỉ cung cấp máy xay xát gạo gia đình, máy xay xát gạo tự động giá rẻ

Địa chỉ cung cấp máy xay xát gạo gia đình, máy xay xát gạo tự động giá rẻ

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

17/1/2019 1707 Lượt xem

934 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, hà Nội

Máy cnc mini, nhỏ mà có võ ( đục tượng, khắc dấu, khắc nữ trang...)

Máy cnc mini, nhỏ mà có võ ( đục tượng, khắc dấu, khắc nữ trang...)

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

12.312vnđ

5/10/2021 1659 Lượt xem

văn lâm hưng yên

Bán đầu nổ bỏng gạo, bỏng ống, bỏng kén tằm giá rẻ

Bán đầu nổ bỏng gạo, bỏng ống, bỏng kén tằm giá rẻ

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

2.990.000vnđ

17/7/2021 1642 Lượt xem

Số 25, Ngõ 125/1 Trung Kính

hộp nhựa thùng nhựa kệ đựng dụng cụ thùng A2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7

hộp nhựa thùng nhựa kệ đựng dụng cụ thùng A2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

89vnđ

29/5/2021 1635 Lượt xem

số 2, dãy 2, tổ 31, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà nội

máy gặt lúa xếp dãy ở đâu giá rẻ uy tín nhất.

máy gặt lúa xếp dãy ở đâu giá rẻ uy tín nhất.

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

27/11/2021 1606 Lượt xem

số 423 Minh Khai-Hai Bà Trưng-Hà Nội

Khớp nối nhanh bằng nhôm, khớp nối nhanh xăng dầu

Khớp nối nhanh bằng nhôm, khớp nối nhanh xăng dầu

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

16.000vnđ

25/10/2021 1600 Lượt xem

Ho Chi Minh City, Vietnam

Địa chỉ bán máy nghiền bột ngô , máy xay xát gạo mini cl1000

Địa chỉ bán máy nghiền bột ngô , máy xay xát gạo mini cl1000

Bắc GiangThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

15/6/2021 1562 Lượt xem

423 MINH KHAI - HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI

can nhựa cũ 20l, can nhựa 30l, can nhựa hà nội, can nhựa đựng hóa chất

can nhựa cũ 20l, can nhựa 30l, can nhựa hà nội, can nhựa đựng hóa chất

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

66vnđ

10/1/2022 1498 Lượt xem

long biên ,hà nội

Tấm lót sàn nhà máy thủy điện, frp grating, có nắp đậy, giá tốt nhất

Tấm lót sàn nhà máy thủy điện, frp grating, có nắp đậy, giá tốt nhất

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

200vnđ

22/10/2021 1487 Lượt xem

128 Đường TTH 07, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, TP.HCM

thùng phuy , thùng phuy nhựa HDPE, thùng phuy nhựa 160l, thùng trữ nước, thùng đựng hóa chất 220l

thùng phuy , thùng phuy nhựa HDPE, thùng phuy nhựa 160l, thùng trữ nước, thùng đựng hóa chất 220l

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

66vnđ

10/12/2021 1479 Lượt xem

long biên,Hà Nội

pallet nhựa 1100x1100x150 mm

pallet nhựa 1100x1100x150 mm

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

450.000vnđ

19/6/2021 1431 Lượt xem

Số 05 Đống Đa , phường 2 , quận Tân Bình , TP HCM

Thùng phuy mới, Thùng phuy cũ, Thùng phuy đựng hóa chất, Thùng phuy đựng xăng dầu

Thùng phuy mới, Thùng phuy cũ, Thùng phuy đựng hóa chất, Thùng phuy đựng xăng dầu

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

2/1/2022 1416 Lượt xem

170/62 Lê Đức Thọ, P6, Gò Vấp, TP.HCM

Bán thùng phuy nhựa, thùng đựng sơn cũ và mới giá rẻ nhất thị trường

Bán thùng phuy nhựa, thùng đựng sơn cũ và mới giá rẻ nhất thị trường

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

12/1/2022 1371 Lượt xem

528/5/129 Điện Biên Phủ, Phường, Quận 10

CHUYÊN CUNG CẤP PHÂN PHỐI MÚT XỐP CÔNG NGHIỆP CÁC LOẠI GIÁ RẺ NHẤT TP.HCM

CHUYÊN CUNG CẤP PHÂN PHỐI MÚT XỐP CÔNG NGHIỆP CÁC LOẠI GIÁ RẺ NHẤT TP.HCM

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

200.000vnđ

7/1/2022 1318 Lượt xem

550 Đường Hòa Hảo, Phường 7 , Quận 11, Tp.HCM.

Lối Đi Chống Trượt Trên Mái Nhà Xưởng, Sàn Đi Bộ Chống Trượt Trên Mái Nhà Xưởng.

Lối Đi Chống Trượt Trên Mái Nhà Xưởng, Sàn Đi Bộ Chống Trượt Trên Mái Nhà Xưởng.

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

987.489.747vnđ

10/1/2022 1303 Lượt xem

74/17 PHAN VĂN HỚN, P.TÂN THỚI NHẤT, Q.12 - TP.HCM

thùng phuy nhựa 220l hai đai nắp mở,thùng nhựa 50l ,thùng phuy sắt 160l nắp kín,thùng phuy nhựa cũ

thùng phuy nhựa 220l hai đai nắp mở,thùng nhựa 50l ,thùng phuy sắt 160l nắp kín,thùng phuy nhựa cũ

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

88.000vnđ

24/12/2021 1297 Lượt xem

long biên ,hà nội

Sàn lót lối đi frp grating trong nhà máy, khu sản xuất hóa chất

Sàn lót lối đi frp grating trong nhà máy, khu sản xuất hóa chất

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

200vnđ

28/10/2021 1268 Lượt xem

128 Đường TTH 07, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, TP.HCM

Máy làm đất, máy đầu kéo kubota dễ dàng mua ngay

Máy làm đất, máy đầu kéo kubota dễ dàng mua ngay

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

12.000vnđ

28/3/2017 1264 Lượt xem

934- Bạch Đăng- Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tank nhựa ibc 1000 lít, Bồn nhựa 1000 lít đựng hóa chất, Thùng nhựa 1000 lít có khung thép bao quanh

Tank nhựa ibc 1000 lít, Bồn nhựa 1000 lít đựng hóa chất, Thùng nhựa 1000 lít có khung thép bao quanh

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

3vnđ

tuần trước 1263 Lượt xem

170/10 Lê Đức Thọ, P6, Gò Vấp, TP.HCM

Khớp nối nhanh inox xăng dầu

Khớp nối nhanh inox xăng dầu

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

10.000vnđ

17/11/2021 1252 Lượt xem

Ho Chi Minh City, Vietnam

Hệ sấy mùn cưa chất lượng cao giá cả hợp lý

Hệ sấy mùn cưa chất lượng cao giá cả hợp lý

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

17/2/2020 1250 Lượt xem

Đội 8 - làng nghề Cơ Khí Kiên Lao - Xuân Tiến - Xuân Trường - Nam Định

Sản phẩm sàn lót frp grating, kháng hóa chất, không rỉ sét, mương thoát nước

Sản phẩm sàn lót frp grating, kháng hóa chất, không rỉ sét, mương thoát nước

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

1.000vnđ

19/12/2021 1248 Lượt xem

128 Đường TTH 07, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, TP.HCM

sóng nhựa ,rổ nhựa, thùng nhựa, hộp nhựa cơ khí , sóng nhựa đặc

sóng nhựa ,rổ nhựa, thùng nhựa, hộp nhựa cơ khí , sóng nhựa đặc

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

88vnđ

23/3/2016 1205 Lượt xem

Long Biên Hà Nội

Bán thanh lý mát laser cũ Epilog mini 18 30w tình trạng 96% của Mỹ

Bán thanh lý mát laser cũ Epilog mini 18 30w tình trạng 96% của Mỹ

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

140.000.000vnđ

1/1/2022 1201 Lượt xem

mỹ đình, hà nội

Can nhựa, Thùng phi, Can nhựa đựng hóa chất, Thùng phi đựng hóa chất

Can nhựa, Thùng phi, Can nhựa đựng hóa chất, Thùng phi đựng hóa chất

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

65vnđ

22/12/2021 1192 Lượt xem

170/10 Lê Đức Thọ, P6, Gò Vấp, TP.HCM

Cập nhật máy cày Kubota L5018 chính hãng bao giá toàn quốc

Cập nhật máy cày Kubota L5018 chính hãng bao giá toàn quốc

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

360vnđ

8/9/2021 1192 Lượt xem

934 bạch đằng, hai bà trưng, hà nội

thùng nhựa dặc b3,thùng nhựa dặc b4 thanh lý,khay nhựa b4 giá uu đãi nhất vịnh bắc bộ

thùng nhựa dặc b3,thùng nhựa dặc b4 thanh lý,khay nhựa b4 giá uu đãi nhất vịnh bắc bộ

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

6vnđ

6/1/2022 1184 Lượt xem

long biên,hà nội

Xe nâng tay cao giá rẻ 400kg lên 1m, xe nâng tay cao mini

Xe nâng tay cao giá rẻ 400kg lên 1m, xe nâng tay cao mini

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

25/6/2021 1174 Lượt xem

190/1 TTH07, P. Tân Thới Hiệp, Q12, TP.HCM

Phân phối máy cắt rãnh tường Yeti giá nhà phân phối.

Phân phối máy cắt rãnh tường Yeti giá nhà phân phối.

Thiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

1vnđ

17/2/2017 1165 Lượt xem

HN

Máy mài dao cnc, máy U1, U2 máy mài mũi khoan đá mài collet máy mài

Máy mài dao cnc, máy U1, U2 máy mài mũi khoan đá mài collet máy mài

Bình DươngThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

19/1/2022 1158 Lượt xem

Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên

MDkzODkwNjY2Mw==

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap.com khi gọi)

58 Đường số 45 , Phường 14 , Quận Gò Vấp , T/PHCM , Việt Nam