A-B Vietnam, Allen-Bradley vietnam - Đại diện phân phối Allen Bradley tại Việt Nam, Driver, biến tần Inverter, PLC, HMI, Servo - Rockwell Automation, Allen Bradley tại Việt Nam
CÔNG TY TNHH TM - DV ANH NGHI SƠN cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:

Cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors... motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing... các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge... power cable, control cable, anti-fire cable... relays, switches, fuse...Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…


Liên hệ  :        Mr. Đoàn 
0942.562.235          or         0983.562.235
Email :    [email protected]

 


Chúng tôi cung cấp tất cả sản phẩm của hãng này , nếu không tìm được mã của thiết bị Vui lòng gọi 0983 562 235 , gặp Mr Đoàn để biết thêm thông tin của thiết bị và được hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất.

 


Các sản phẩm của Allen Bradley, Rockwell Automation gồm :

- Các bộ điều khiển PLC
- Máy tính công nghiệp và màn hình giao diện
- Điều khiển Servo, inverter, Driver

Allen Bradley  Vietnam
Replaced by: 1756RM2
(Code: 1757-SRMB)

Code: 1756-CNBR
Note: Series E confirmed
(Code: 1756-CNBR/E)
1756-L55 
1756-L55M12 1756-L55M13 1756-L55M14 1756-L55M16 1756-L55M22 
1756-L55M23 1756-L55M24 1756-L60M03SE 
1756-L61 1756-L61S 1756-L62 
1756-L62S 1756-L63 1756-L63S 
1756-L64 1756-LSP 1756-M12 
1756-M13 1756-M14 1756-M16 
1756-M22 1756-M23 1756-M24 
1784-CF64 1756-DNB 1756-A10 
1756-A13 1756-A17 1756-A4 
1756-A7 1756-IA16 1756-IA16I 
1756-IA32 1756-IA8D 1756-IB16 1756-IB16D 
1756-IB16I 1756-IB16ISOE 1756-IB32 1756-IC16 
1756-IG16 1756-IH16I 1756-IH16ISOE 1756-IM16I 
1756-IN16 1756-IV16 1756-IV32 1756-OA16 1756-OA16I 
1756-OA8 1756-OA8D 1756-OA8E 1756-OB16D 
1756-OB16E 1756-OB16I 1756-OB16IS 1756-OB32 1756-OB8 
1756-OB8EI 1756-OB8I 1756-OC8 
1756-OH8I 1756-ON8 1756-OV16E 
1756-OV32E 1756-OW16I 1756-OX8I 
1756-IF16 1756-IF4FXOF2F 1756-IF6CIS 
1756-IF6I 1756-IF8 1756-IF8H 1756-IR6I 1756-IT6I 1756-IT6I2 
1756-OF4 1756-OF6CI 
1756-OF6VI 1756-OF8 1756-OF8H 
1756-OG16 1756-CFM 1756-HSC 
1756-PLS 1756-HYD02 
1756-M02AS 1756-M02AE 
1756-M08SE 1756-M03SE 
1756-DMAF 1756-M16SE 
1756-DMCF001 
1756-DMCF003 
1756-DMCF010 
1756-DMCF030 
1756-TBCH 
1756-TBE 
1756-TBNH 
1756-TBS6H 
1756-TBSH 1756-CN2 
1756-CN2R 

1756-CNB 1756-CNBR 1756-EN2T 1756-ENBT 
1756-EWEB 
1756-DH485 1756-TC15 
1756-DHRIO 
1756-CPR2 
1756-PA72 
1756-PA75 
1756-PB72 
1756-PB75 
1756-PBR2 
1756-PC75 
1756-PH75 
1756-PSCA2 
1751-SL4SP
A-B 1746-ITB16
A-B 1746-OW16
A-B 1746-ITB16
A-B 1746-OW16
A-B 1746-OW16
A-B 2711-T5A10L1
A-B 1784-PCIC
A-B 1747-ASB
A-B 1747-L542
A-B 1747-SN
A-B 2711-K10G1
A-B 1746-A2
A-B 1746-A2
A-B 1794-IE4XOE2
A-B 2711-B5A5
A-B 2711-B6C8
A-B 2711E-T14C15
A-B 2711-T14C15
A-B 2711-T14C8
A-B 1747-L532
A-B 1746-NT4
A-B 1756-BA1
A-B 1756-CNBR
A-B 1756-ENBT
A-B 1756-IC16
A-B 1756-IF16
A-B 1756-IF8
A-B 1756-IM16I
A-B 1756-OA16
A-B 1756-OF4
A-B 1756-OF8
A-B 1756-OW16I
A-B 1756-PA72
A-B 1756-PA75R
A-B 1757-SRM
A-B 1786-XT
A-B 1756-L55M14
A-B 1757-SRC1
A-B 1757-SRM
A-B 1746-A13
A-B 1746-IB16
A-B 1746-NI16I
A-B 1746-NO4I
A-B 1746-OW16
A-B 1746-P4
A-B 1747-L542
A-B 1747-M13
A-B 1756-N2
A-B 1784-PKTX
A-B 1785-L40B
A-B 1747-BA
A-B 1746-A10
A-B 1770-XYC
A-B W48
A-B 1784-PKTX
A-B 836T-T253JX15
A-B 1784-KTX
A-B 1746-IM16
A-B 1756-IF4FXOF2F
A-B 1746-IB16
A-B 1746-NI8
A-B 1746-OW16
A-B 1756-A13
A-B 1756-A7
A-B 1756-CNBR
A-B 1756-IB32
A-B 1756-L55M23
A-B 1756-N2
A-B 1756-OB32
A-B 1756-PA72
A-B 1756-SRC1
A-B 1756-TBCH
A-B 1757-SRM
A-B 1784-PCIC
A-B 1786-BNC
A-B 1786-RG6
A-B 1786-TPR
A-B 1786-XT
A-B 9355-WABOEMENE
A-B 1746-P2
A-B 1747-L532
A-B 1756-CNBT
A-B 1756-ENBT
A-B 1756-OF8
A-B 1746-A10
A-B 1746-IB16
A-B 1746-NI161
A-B 1746-NI4
A-B 1746-P4
A-B 1747-ASB
A-B 1747-SN
A-B 1746-NI16I
A-B 1746-NI8
A-B 2711-K5A5
A-B 1784-PCIC
A-B 1756-L55M14
A-B 1757-SRC1
A-B 1757-SRM
A-B 1756-BA1
A-B 1746-IB16
A-B 1746-NI04I
A-B 1746-NI8
A-B 1746-NR4
A-B 1746-OA16
A-B 1746-P4
A-B 1747-L542
A-B 1762-L40BWA
A-B 1794-ASB
A-B 1747-L524
A-B 2711-K10G1
A-B 1756-A13
A-B 1756-A7
A-B 1756-CNBR
A-B 1756-IB32
A-B 1756-L55M23
A-B 1756-N2
A-B 1756-OB32
A-B 1756-PA72
A-B 1756-SRC1
A-B 1756-TBCH
A-B 1757-SRM
A-B 1784-PCIC
A-B 1786-BNC
A-B 1786-RG6
A-B 1786-TPR
A-B 1786-XT
A-B 9355-WABOEMENE
A-B 1756-CNBR
A-B 1756-DNB
A-B 1771-OBN
A-B 193-EA1FB
A-B 1747-L542
A-B 1747-L524
A-B 1756-IF8
A-B 1756-TBCH
A-B 1746-A7
A-B 1746-C9
A-B 1746-IV16
A-B 1746-N2

A-B 1746-NI8
A-B 1746-NO4I
A-B 1746-OW16
A-B 1746-P4
A-B 1747-L542
A-B 140-MN-1000
A-B 1746-NO4I
A-B 1746-P2
A-B 1747-ASB
A-B 1771-OD
A-B 1771-OMD
A-B 1771-OYL
A-B 1771-OZL
A-B 1746-NIO4I
A-B 1746-A10
A-B 1746-A4
A-B 1746-IA16
A-B 1746-IB16
A-B 1746-NI16V
A-B 1746-OW16
A-B 1746-OX8
A-B 1746-P1
A-B 1746-P2
A-B 1747-L511
A-B 1747-L532
A-B 1761-NET-AIC
A-B 2711-NM216
A-B 2711-T5A5L1
A-B 9324-RL0300ENE
A-B 1492-100Y
A-B 1492-PD3C263
A-B 1747-PIC
A-B 1746-A4
A-B 1746-A10
A-B 1746-A13
A-B 1746-A4
A-B 1746-A7
A-B 1746-OA16
A-B 1746-P4
A-B 1747-ASB
A-B 1747-SN
A-B 1746-A10
A-B 1746-A13
A-B 1746-A4
A-B 1746-A7
A-B 1746-OA16
A-B 1746-P4
A-B 1747-ASB
A-B 1747-SN
A-B 1746-A13
A-B 1746-A4
A-B 1746-A7
A-B 1746-OA16
A-B 1746-P4
A-B 1747-ASB
A-B 1746-P2
A-B 160-DN2
A-B 1746-NI4
A-B 1492-CABLE025H
A-B 1492-IFM40F
A-B 1746-0B32
A-B 1746-A7
A-B 1746-C9
A-B 1746-HSCE
A-B 1746-IB32
A-B 1746-OA16
A-B 1747-A4
A-B 1747-ASB
A-B 1747-SN
A-B CPU-1747-L551
A-B 1747-L551
A-B 1746-IM16
A-B 1746-OA16
A-B 1756-A10
A-B 1747-ASB
A-B 1747-L542
A-B 1747-SN
A-B 1771-OFE1
A-B 1771-OFE2
A-B 1756-IF8
A-B 1756-TBCH
A-B 1784-PCD
A-B 1794-TB3
A-B 1747-UIC
A-B 2711-ND3
A-B 2711-NL3
A-B 9324-RL0300ENE
A-B 1746-NI4
A-B 1746-NI8
A-B 1746-NO4I
A-B 1746-NR8
A-B 1746-OW16
A-B 1746-P1
A-B 1746-P3
A-B 1747-L542
A-B 1746-IB16
A-B 1746-OW16
A-B 1746-OW8
A-B 1747-L30C
A-B 1757-SRC1
1756-L55
1756-L55M12
1756-L55M13
1756-L55M14
1756-L55M16
1756-L55M22
1756-L55M23
1756-L55M24
1756-L60M03SE
1756-L61
1756-L62
1756-L63
1756-M12
1756-M13
1756-M14
1756-M16
1756-M22
1756-M23
1756-M24
1784-CF64
1756-DNB
1756-A10
1756-A13
1756-A17
1756-A4
1756-A7
1756-IA16
1756-IA16I
1756-IA32
1756-IA8D
1756-IB16
1756-IB16D
1756-IB16I
1756-IB16ISOE
1756-IB32
1756-IC16
1756-IG16
1756-IH16I
1756-IH16ISOE
1756-IM16I
1756-IN16
1756-IV16
1756-IV32
1756-OA16
1756-OA16I
1756-OA8
1756-OA8D
1756-OA8E
1756-OB16D
1756-OB16E
1756-OB16I
1756-OB16IS
1756-OB32
1756-OB8
1756-OB8EI
1756-OC8
1756-OH8I
1756-ON8
1756-OV16E
1756-OV32E
1756-OW16I
1756-OX8I
1756-IF16
1756-IF4FXOF2F
1756-IF6CIS
1756-IF6I
1756-IF8
1756-IR6I
1756-IT6I
1756-IT6I2
1756-OF4
1756-OF6CI
1756-OF6VI
1756-OF8
1756-OG16
1756-CFM
1756-HSC
1756-HYD02
1756-PLS
1756-M02AE
1756-M02AS
1756-M03SE
1756-M08SE
1756-M16SE
1756-DMAF
1756-DMCF001
1756-DMCF003
1756-DMCF010
1756-DMCF030
1757-SRC1
1757-SRC10
1757-SRC3
1757-SRM
1756-TBCH
1756-TBE
1756-TBNH
1756-TBS6H
1756-TBSH
1756-CNB
1756-CNBR
1756-ENBT
1756-EWEB
1756-TC02
1756-TC15
1756-DHRIO
1756-CPR2
1756-PA72
1756-PA75
1756-PA75R
1756-PAR2
1756-PB72
1756-PB75
1756-PB75R
1756-PBR2
1756-PC75
1756-PH75
1756-PSCA2
1751-SL4SP
1751-SLBA
1751-SLBP
1756-SYNCH
1756-BA1
1756-BA2
1756-BATA
1756-BATM
1756-N2
1756-CP3

Allen Bradley PLC
 
1791-0A16
BLOCK I/O 120V AC 16 POINT Allen Bradley Module
1791-0A32
BLOCK I/O 120V AC 32 POINT Allen Bradley Module AB
1791-0B16
BLOCK I/O 24V DC 16 POINT Allen Bradley Module AB
1791-0B32
BLOCK I/O 24V DC 32 POINT Allen Bradley Module AB
1791-16A0
BLOCK I/O 120V AC 16 POINT Allen Bradley Module AB
1791-16AC
BLOCK I/O 120V AC 32 POINT Allen Bradley Module AB
1791-16B0
BLOCK I/O 24V DC 16 POINT Allen Bradley Module AB
1791-16BC
BLOCK I/O 24V DC 32 POINT Allen Bradley Module AB
1791-16BO
1791-16BO B Allen Bradley Module AB
1791-24A8
BLOCK I/O 120V AC 32 POINT Allen Bradley Module AB
1791-24AR
BLOCK I/O 120V AC 32 POINT Allen Bradley Module AB
1791-24B8
BLOCK I/O 24V DC 32 POINT Allen Bradley Module AB
1791-24BR
BLOCK I/O, 24V DC, 32 POINT Allen Bradley Module AB
1791-32A0
BLOCK I/O 120V AC 32 POINT Allen Bradley Module AB
1791-32B0
BLOCK I/O 24V DC 32 POINT Allen Bradley Module AB
1791-8AC
BLOCK I/O 120V AC 16 POINT Allen Bradley Module AB
1791-8AR
BLOCK I/O 120V AC 16 POINT Allen Bradley Module AB
1791-8BC
BLOCK I/O 24V DC 16 POINT Allen Bradley Module AB
1791-8BR
BLOCK I/O 24V DC 16 POINT Allen Bradley Module AB
1791D-0B8P
COMPACTBLOCK 8 POINT OUTPUT BASE BLOCK Allen Bradley Module AB
1791D-4B4P
COMPACTBLOCK 8 POINT COMB BASE BLOCK Allen Bradley Module AB
1791DS-IB12
GUARD I/O 12 POINT DIGITAL COMB Allen Bradley Module AB
1791DS-IB16
GUARD I/O 16 POINT DIGITAL COMB Allen Bradley Module AB
1791DS-IB4XOW4
GUARD I/O 8 POINT DIGITAL COMB Allen Bradley Module AB
1791DS-IB8XOB8
GUARD I/O 16 POINT DIGITAL COMB Allen Bradley Module AB
1791DS-IB8XOB8E
24VDC BLOCK FS 8I/8O, ENH Allen Bradley Module AB
1791DS-IB8XOBV4
GUARD I/O 16 POINT DIGITAL COMB Allen Bradley Module AB
1791ES-IB16
GUARD I/O 16 POINT DIGITAL INPUT Allen Bradley Module AB
1791ES-IB8XOBV4
GUARD I/O 16 POINT DIGITAL I/O Allen Bradley Module AB
1791P-0B16P
COMPACTBLOCK 16 POINT OUTPUT BASE BLOCK Allen Bradley Module AB
1791P-16B0
COMPACTBLOCK 16 POINT INPUT BASE BLOCK Allen Bradley Module AB
1791P-4B4P
COMPACTBLOCK 8 POINT COMB BASE BLOCK Allen Bradley Module AB
1791P-8B8P
COMPACTBLOCK 16 POINT COMB BASE BLOCK Allen Bradley Module AB
1791P-8V8P
COMPACTBLOCK 16 POINT COMB BASE BLOCK Allen Bradley Module AB
1791R-0B16P
COMPACTBLOCK 16 POINT OUTPUT BLOCK Allen Bradley Module AB
1791R-16B0
COMPACTBLOCK 16 POINT INPUT BLOCK Allen Bradley Module AB
1791R-4B4P
COMPACTBLOCK 8 POINT COMBINATION BLOCK Allen Bradley Module AB
1791R-8B8P
COMPACTBLOCK 16 POINT COMBINATION BLOCK Allen Bradley Module AB
1791R-8V8P
COMPACTBLOCK 16 POINT COMBINATION BLOCK Allen Bradley Module AB
1734-232ASC
RS-232 ASCII INTERFACE Point I/O AB
1734-485ASC
RS-485/422 ASCII INTERFACE Point I/O AB
1734-8CFG
8 POINT COMBINATION MODULE Point I/O AB
1734-8CFGDLX
8 POINT COMBINATION MODULE Point I/O AB
1734-ACNR
CONTROLNET NETWORK ADAPTOR Point I/O AB
1734-ADN
DEVICENET NETWORK ADAPTOR Point I/O AB
1734-ADNX
DEVICENET ADAPTOR WITH SUBNET Point I/O AB
1734-AENT
ETHERNET NETWORK ADAPTOR Point I/O AB
1734-AENTR
DUAL PORT NETWORK ADAPTOR Point I/O AB
1734-APB
PROFIBUS-DP NETWORK ADAPTER Point I/O AB
1734-ARM
ADDRESS RESERVE MODULE Point I/O AB
1734-CTM
COMMON TERMINAL MODULE Point I/O AB
1734-EP24DC
EXTENSION POWER MODULE Point I/O AB
1734-EPAC
EXTENSION POWER MODULE Point I/O AB
1734-EXT1
BUS EXTENSION CABLE Point I/O AB
1734-EXT3
BUS EXTENSION CABLE Point I/O AB
1734-FPD
FIELD DISTRIBUTOR MODULE Point I/O AB
1734-IA2
2 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IA4
4 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IB2
2 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IB4
4 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IB4D
4 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IB8
8 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IB8S
8 POINT SAFETY INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IE2C
2 POINT ANALOG INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IE2H
24V DC 2 CHANNEL HART INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IE2V
2 POINT ANALOG INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IE4C
4 POINT ANALOG INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IE4S
POINT IO SAFETY ANALOG INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IE4V
POINT 4 POINT INPUT Point I/O AB
1734-IE8C
8 POINT ANALOG INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IE8V
POINT 8 POINT INPUT Point I/O AB
1734-IJ
INCREMENTAL ENCODER INTERFACE Point I/O AB
1734-IK
INCREMENTAL ENCODER INTERFACE Point I/O AB
1734-IM2
2 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IM4
4 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IR2
2 POINT RTD INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IR2E
2 POINT RTD INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IT2I
2 POINT THERMOCOUPLE INPUT Point I/O AB
1734-IV2
2 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IV4
4 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IV8
8 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB
1734-MB
POINT MOUNTING BASE Point I/O AB
1734-OA2
2 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB
1734-OA4
4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB
1734-OB2
2 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB
1734-OB2E
2 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB
1734-OB2EP
2 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB
1734-OB4
4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB
1734-OB4E
4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB
1734-OB8
8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB
1734-OB8E
8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB
1734-OB8S
8 POINT SAFETY OUTPUT MODULE Point I/O AB
1734-OE2C
2 POINT ANALOG OUTPUT MODULE Point I/O AB
1734-OE2V
2 POINT ANALOG OUTPUT MODULE Point I/O AB
1734-OE4C
4 POINT ANALOG OUTPUT MODULE Point I/O AB
1734-OE4V
POINT 4 POINT OUTPUT Point I/O AB
1734-OV2E
2 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB
1734-OV4E
4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB
1734-OV8E
8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB
1734-OW2
2 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB
1734-OW4
4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB
1734-OX2
2 POINT OUTPUT MODULE Point I/O AB
1734-PDN
DEVICENET INTERFACE MODULE Point I/O AB
1734-RTB
ACCESSORY Point I/O AB
1734-RTB3
ACCESSORY Point I/O AB
1734-RTB3S
ACCESSORY Point I/O AB
1734-RTBCJC
ACCESSORY Point I/O AB
1734-RTBS
ACCESSORY Point I/O AB
1734-SSI
SSI ENCODER MODULE Point I/O AB
1734-TB
TERMINAL BASE Point I/O AB
1734-TB3
TERMINAL BASE Point I/O AB
1734-TB3Q10
TEN 12-POSITION IP20 SCREW TERMINAL BASE Point I/O AB
1734-TB3S
TERMINAL BASE Point I/O AB
1734-TBCJC
TERMINAL BASE Point I/O AB
1734-TBQ10
10 MODULE BASES W/ REMOVABLE IEC SCREW T Point I/O AB
1734-TBS
TERMINAL BASE Point I/O AB
1734-TBSQ10
10 MODULES BASES W/ REMOVABLE IEC SPRING Point I/O AB
1734-TOP
TERMINAL BASE Point I/O AB
1734-TOP3
TERMINAL BASE Point I/O AB
1734-TOP3S
TERMINAL BASE Point I/O AB
1734-TOPS
TERMINAL BASE Point I/O AB
1734-VHSC24
VERY HIGH SPEED COUNTER MODULE Point I/O AB
1734-VHSC5
VERY HIGH SPEED COUNTER MODULE Point I/O AB
1734-VTM
VOLTAGE TERMINAL MODULE Point I/O AB
1734D-IA16
16 POINT INPUT BLOCK Point I/O AB
1734D-IA16S
16 POINT INPUT BLOCK Point I/O AB
1734D-IA8XOA8
16 POINT COMBINATION BLOCK Point I/O AB
1734D-IA8XOA8S
16 POINT COMBINATION BLOCK Point I/O AB
1734D-IA8XOW8
16 POINT COMBINATION BLOCK Point I/O AB
1734D-IA8XOW8S
16 POINT COMBINATION BLOCK Point I/O AB
1734D-IB16
16 POINT INPUT BLOCK Point I/O AB
1734D-IB16S
16 POINT INPUT BLOCK Point I/O AB
1734D-IB8XOB8E
16 POINT COMBINATION BLOCK Point I/O AB
1734D-IB8XOB8ES
16 POINT COMBINATION BLOCK Point I/O AB
1734D-IB8XOW8
16 POINT COMBINATION BLOCK Point I/O AB
1734D-IB8XOW8S
16 POINT COMBINATION BLOCK Point I/O AB
1775-54AA
PLC-3-INTERFACE MOD
1775-54AB
PLC-3-INTERFACE MOD
1775-54BA
PLC-3-I/O SYSTEM
1775-54BB
PLC-3-I/O SYSTEM
1775-A1
PLC-3-CHASSIS
1775-A2
PLC-3-EXPANSION CHASSIS W/1775-CAP -AC -AD2
1775-A3
PLC-3-PROCESSOR CHASSIS /1 0 115/230V 3/1.5AMP
1775-AC
PLC-3-CHASSIS W/O DR & FRT PLN
1775-AD1
PLC-3-DOOR MAIN CHASSIS
1775-AD2
PLC-3-RACK DOOR EXPANSION FOR
1775-CM
PLC-3-MEMORY COMMUNICATION CABLE ASSEMBLY
1775-CX-EA
PLC-3-EXPANSION CABLE 10FT
1775-GA
PLC-3-COMMUNICATION MODULE PERIPHERAL PLC3
1775-KA
PLC-3-COMMUNICATION ADAPTOR MODULE DATA HWY
1775-L1
PLC-3-MAIN PROCESS MODULE,LEVEL
1775-L2
PLC-3-MAIN PROCESS MODULE, LEVE
1775-L3
PLC-3-CPU MODULE SINGLE SLOT PROCESSOR
1775-L4
PLC-3-PROCESSOR MODULE /10 SPARE
1775-LP8
PLC-3-CPU MODULE /10 32K SYSTEM
1775-LPA
PLC-3-PLC Module
1775-LS
PLC-3-PROCESSOR MODULE MINI PLC-2 SERIES
1775-LX
PLC-3- EXPANSION Chassis MODULE
1775-LXA
PLC-3-EXPANSION Module
1775-M54
PLC-3-MEMORY MODULE
1775-M58
PLC-3-MEMORY MODULE
1775-MC4
PLC-3-CORE MEMORY 16K
1775-MC8
PLC-3-PLC3 CORE MEMORY 32K WORDS
1775-ME4
PLC-3-MEMORY MODULE ERROR CORRECT RAM 16K PLC3
1775-ME8
PLC-3-MEMORY MODULE ERROR CORRECTING RAM PLC3
1775-ME8A
PLC-3-MEMORY MODULE
1775-ME8B
PLC-3-RAM MEM 32K WORD
1775-MEA
PLC-3-MEMORY MODULE ERROR CORRECTING RAM
1775-MEAA
PLC-3-RAM MEM 64K WORD
1775-MED
PLC-3-MEMORY MODULE ERROR CORRECTING RAM 128K
1775-MEDA
PLC-3-MEMORY
1775-MEDB
PLC-3-MEMORY
1775-MEF
PLC-3-MEMORY MODULE 256K ERROR CORRECTING
1775-MEFA
PLC-3-MEMORY 256K
1775-MR4
PLC-3-16K CMOS RAM MEMORY MODULE
1775-MR8
PLC-3-32K CMOS RAM MEMORY MODULE
1775-MS4
PLC-3-MEMORY MODULE 16K /10
1775-MS8
PLC-3-MEMORY MODULE ERROR CORRECTING RAM /10
1775-MSA
PLC-3-MEMORY MODULE ERROR CORRECTING RAM /10
1775-MSD
PLC-3-MEMORY MODULE ERROR CORRECTING 128K
1775-MX
PLC-3-MEMORY COMMUNICATION MODULE
1775-MZ
PLC-3-MEMORY COMMUNICATION MODULE
1775-P1
PLC-3-POWER SUPPLY MODULE 6/3AMP 120/220VAC 47-63HZ
1775-P2
PLC-3-POWER SUPPLY MODULE PLC3
1775-P3
PLC-3-POWER SUPPLY MODULE /10
1775-RM
PLC-3-PERIPHERAL INTERFACE ADAPTER USE W/1775-GA PLC3
1775-S4A
PLC-3-I/O SCANNER PROGRAMMER INTERFACE
1775-S4AA
PLC-3-I/O PROG INTERFACE W/SWIN
1775-S4AB
PLC-3-I/O PROG INTERFACE W/SWIN
1775-S4B
PLC-3-INPUT/OUTPUT SCANNER MESSAGE HANDLING
1775-S4BA
PLC-3-I/O MESSAGE HANDL W/SWING
1775-S4BB
PLC-3-I/O MESSAGE HANDL W/SWING
1775-S4BC
PLC-3-I/O SCANNER
1775-S5
PLC-3-COMMUNICATION MODULE 6AMP 5VDC
1775-S5A
PLC-3-I/O SCANNER MODULE
1775-SR
PLC-3-/10 SCANNER MODULE
1775-SR5
PLC-3-SCANNER COMMUNICATION MODULE /10
1775-SR5A
PLC-3-SCANNER COMMUNICATION MODULE /10
1775-WA
PLC-3-TERMINAL CONNECTOR FUSED
1775-WB
PLC-3-PERIPHERAL COMMUNICATION MOD. TERMINAL WIRING ARM
1775-XB
PLC-3-ENCLOSURE FACE 30X19IN
1775-ZB
PLC-3- CONTROLLER HELP CARTRIDGE
1775CXD
PLC-3-EXPANSION UNIT
1775L1A
PLC-3-MAIN PROCES MOD, LEVEL 1
1775L1B
PLC-3-MAIN PROCES MOD,LEVEL 1 I
1775L2A
PLC-3-MAIN PROCES MOD, LEVEL 2
1775L2B
PLC-3-MAIN PROCESS MOD, LEVEL 2
1775L2C
PLC-3-MAIN PROCESS MOD, LEVEL 2
1775L3A
PLC-3-MICROPROCESSOR
1775LP4
PLC-3-/10 W/16K
1775P1A
PLC-3- POWER SUPPLY
1775P1B
PLC-3- POWER SUPPLY
1775SRS
PLC-3-SCANNER MODULE
1775SS
PLC-3-SCANNER MODULE
1764 -LRP
MicroLogix 1500- processor AB
1764--LSP
MicroLogix 1500- processor AB
1764-24AWA
MicroLogix 1500-Twelve 120V AC inputs and twelve relay outputs, 120V AC power. AB
1764-24BWA
MicroLogix 1500-Twelve 24V DC inputs and twelve relay outputs, 120V AC power. AB
1764-28BXB
MicroLogix 1500-Sixteen 24V DC inputs and six DC FET plus six relay outputs, 24V DC power. AB
1764-DAT
MicroLogix 1500-Data Access Tool allows monitoring and adjustment of user-defined integer and bit data AB
1764-MM1
MicroLogix 1500-8K-word memory only. AB
1764-MM1RTC
MicroLogix 1500-8K-word combination memory and real-time-clock AB
1764-MM2
MicroLogix 1500-16K-word memory only. AB
1764-MM2RTC
MicroLogix 1500-16K-word combination memory and real-time-clock. AB
1764-RTC
MicroLogix 1500-Real-time-clock only. AB
1763-L16AWA
MicroLogix 1100 16-Point AC Controller 120/240V AC
1763-L16BBB
MicroLogix 1100 16-Point DC Controller 24V DC
1763-L16BWA
MicroLogix 1100 16-Point AC Controller 120/240V AC
1763-L16DWD
MicroLogix 1100 16-Point DC Controller 1224V DC
1763-MM1
MicroLogix 1100 Memory Module
1762-IA8
8 POINT 120 VAC INPUT MODULE
1762-IF2OF2
MODULE ANALOG INPUT/OUTPUT 4CHANNEL
1762-IF4
4 CHANNEL CURRENT/VOLTAGE ANALOG INPUT MODULE
1762-IQ16
16 POINT 24 VDC SINK/SOURCE INPUT MODULE
1762-IQ32T
INPUT MODULE
1762-IQ8
8 POINT 24 VDC SINK/SOURCE INPUT MODULE
1762-IQ8-OW6
8-CH SINK/SOURCE DC IN/6CH RELAY OUT COMBO MODULE
1762-IR4
4 CHANNEL, RTD/RESISTANCE MODULE
1762-IT4
INPUT MODULE 4POINT THERMOCOUPLE/MILLIVOLT
1762-L24AWA
14 inputs 120V AC Micrologix 1200 Controller
1762-L24AWAR
10 outputs 120V AC Micrologix 1200 Controller
1762-L24BWA
14 inputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller
1762-L24BWAR
10 outputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller
1762-L24BXB
14 inputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller
1762-L24BXBR
10 outputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller
1762-L40AWA
24 inputs 120V AC Micrologix 1200 Controller
1762-L40AWAR
16 outputs 120V AC Micrologix 1200 Controller
1762-L40BWA
24 inputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller
1762-L40BWAR
16 outputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller
1762-L40BXB
24 inputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller
1762-L40BXBR
16 outputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller
1762-MM1
MEMORY MODULE MICROLOGIX
1762-MM1RTC
MEMORY MODULE W/ RTC MICROLOGIX 1200
1762-OA8
8 POINT 120/240 VAC OUTPUT MODULE
1762-OB16
16 POINT 24 VDC SOURCE OUTPUT MODULE
1762-OB32T
OUTPUT MODULE
1762-OB8
OUTPUT MODULE 8POINT 24VDC SOURCE
1762-OF4
4 CH ANALOG OUTPUT MODULE
1762-OV32T
OUTPUT MODULE
1762-OW16
16 POINT VAC/VDC RELAY OUTPUT MODULE
1762-OW8
8 POINT VAC/VDC RELAY OUTPUT MODULE
1762-OX6I
OUTPUT MODULE 6POINT ISOLATED HIGH CURRENT
1762-RTC
CLOCK MODULE REAL TIME
1762PA1
POWER SUPPLY
1761-HHM-K64
Allen Bradley-64K MEMORY MODULE FOR HHP AB
1761-HHP-B30
Allen Bradley-HAND HELD PROGRAMMER FOR MICROLOGIX 1000 AB
1761-L10BWA
Allen Bradley-PLC 10 I/O MICROLOGIX 1000 AB
1761-L10BWB
Allen Bradley-PLC MICROLOGIX 1000 10 I/O 6 INPUTS 4 RELAY OUT AB
1761-L10BXB
Allen Bradley-ML1000 6-24VDC IN, 2-DC FET AND 2-RELAY OUT, DC PWR AB
1761-L16AWA
Allen Bradley-PLC 16 I/O AC INPUT RELAY AB
1761-L16AZA
Allen Bradley-CONTROLLER 16 I/O AC PWR MICROLOGIX 1000 AB
1761-L16BBB
Allen Bradley-PLC 16 I/O MICROLOGIX 1000 AB
1761-L16BWA
Allen Bradley-PLC MODULE 16 I/O MICROLOGIX 1000 AB
1761-L16BWA-DM4
Allen Bradley-MICROLOGIX 1000 DEMO UNIT AB
1761-L16BWB
Allen Bradley-PLC 16I/O MICROLOGIX 1000 W/ 10 INPUTS 6 RELAY AB
1761-L16NWA
Allen Bradley-MICROLOGIX 1000 16PT. WITH 24V AC INPUTS AC POWER AB
1761-L16NWB
Allen Bradley-MICROLOGIX 1000 16PT. WITH 24V AC INPUTS DC POWER AB
1761-L20AWA-5A
Allen Bradley-PLC MICROLOGIX 1000 25111 I/O W/ ANALOG AC POWER AB
1761-L20BWA-5A
Allen Bradley-PLC 25 I/O W/ANALOG DC POWER MICROLOGIX 1000 AB
1761-L20BWB-5A
Allen Bradley-PLC 25 I/O W/ANALOG MICROLOGIX 1000 AB
1761-L32AAA
Allen Bradley-PLC 32I/O MICROLOGIX 1000 AB
1761-L32AWA
Allen Bradley-PLC 32 I/O MICROLOGIC-1000 100/120VAC 50-60HZ AB
1761-L32AYC
Allen Bradley-PLC 32 I/O MICROLOGIC 1000 AB
1761-L32BBB
Allen Bradley-PLC 32 I/O DC/10 O DC/DCV MICROLOGIX 1000 AB
1761-L32BWA
Allen Bradley-PLC CONTROLLER AC 20IN 12OUT AB
1761-L32BWB
Allen Bradley-PLC MICROLOGIX 32 I/O 20 I DC/12 OR DC/2 AB
1761-L32BWZ
Allen Bradley-PLC W/32 I/O MICROLOGIX 1000 AB
1761-NET-AIC
Allen Bradley-AIC+ ADVANCED INTERFACT CONVERTER FOR DH485 AB
1761-NET-DNI
Allen Bradley-DEVICENET INTERFACE TO DF1 FULL DUPLEX CONVERTER AB
1761-NET-ENI
Allen Bradley-ETHERNET INTERFACE FOR MICROLOGIX AND COMPACTLOGIX AB
1761-NET-ENIW
Allen Bradley-ETHERNET INTERFACE W/WEB FOR MICROCONTROLLER AB
1761L116BWA
Allen Bradley-STARTER AB
1761L20AWAA5
Allen Bradley-CONTROLLER AB
1761L32AWAE
Allen Bradley-CONTROLLER AB
1761L6BWB
Allen Bradley-MODULE AB
1761MICRORAPM
Allen Bradley-DOUBLE REMOTE ACCESS PAGING MODEM KIT MICROLOGIX AB
1794-OW8
Allen Bradley- AB |OUTPUT MODULE 8POINT RELAY ISOLATED FLEX I/O PLC
1794-PS1
Allen Bradley- AB |POWER SUPPLY MODULE IN 85-264VAC 24VDC 1A FLEX I/O PLC
1794-PS13
Allen Bradley- AB |POWER SUPPLY MODULE 1.3AMP 85-264VAC TO 24VDC PLC
1794-PS3
Allen Bradley- AB |POWER SUPPLY MODULE 3AMP 120/230VAC 24VDC FLEX I/O PLC
1794-TB2
Allen Bradley- AB |FLEX TERM BASE, 2-WIRE SCREW PLC
1794-TB3
Allen Bradley- AB |TERMINAL BASE 3WIRE FLEX I/O CAGE CLAMP PLC
1794-TB32
Allen Bradley- AB |TERMINAL BASE FOR 32 POINT MODULES - SCREW PLC
1794-TB32S
Allen Bradley- AB |TERMINAL BASE FOR 32 POINT MODULES - SPRING CLAMP PLC
1794-TB3G
Allen Bradley- AB |TERMINAL BASE 3WIRE GROUNDED SCREW CLAMP FLEX I/O PLC
1794-TB3GS
Allen Bradley- AB |3-WIRE GROUNDED TERMINAL BASE - SPRING CLAMP PLC
1794-TB3S
Allen Bradley- AB |FLEX I/O TERMINAL BASE WITH SPRING CLAMPS PLC
1794-TB3SA
Allen Bradley- AB |FLEX I/O TERMINAL BASE WITH SPRING CLAMPS PLC
1794-TB3T
Allen Bradley- AB |TERMINAL BASE 3WIRE TEMPERATURE FLEX I/O PLC
1794-TB3TS
Allen Bradley- AB |3-WIRE TEMPERATURE TERMINAL BASE - SPRING CLAMP PLC
1794-TBN
Allen Bradley- AB |TERMINAL BASE FOR FLEX I/O PLC
1794-TBNF
Allen Bradley- AB |TERMINAL BASE FLEX NEMA FUSED PLC
1794-VHSC
Allen Bradley- AB |COUNTER MODULE 2PT 1MHZ VERY HIGH SPEED FLEX I/O PLC
1794IEXOE2
Allen Bradley- AB |MODULE PLC
1794IEXOE2A
Allen Bradley- AB |4/2 ANALOG COMBO PLC
1764 -LRP
MicroLogix 1500- processor AB
1764--LSP
MicroLogix 1500- processor AB
1764-24AWA
MicroLogix 1500-Twelve 120V AC inputs and twelve relay outputs, 120V AC power. AB
1764-24BWA
MicroLogix 1500-Twelve 24V DC inputs and twelve relay outputs, 120V AC power. AB
1764-28BXB
MicroLogix 1500-Sixteen 24V DC inputs and six DC FET plus six relay outputs, 24V DC power. AB
1764-DAT
MicroLogix 1500-Data Access Tool allows monitoring and adjustment of user-defined integer and bit data AB
1764-MM1
MicroLogix 1500-8K-word memory only. AB
1764-MM1RTC
MicroLogix 1500-8K-word combination memory and real-time-clock AB
1764-MM2
MicroLogix 1500-16K-word memory only. AB
1764-MM2RTC
MicroLogix 1500-16K-word combination memory and real-time-clock. AB
1764-RTC
MicroLogix 1500-Real-time-clock only. AB
1763-L16AWA
MicroLogix 1100 16-Point AC Controller 120/240V AC
1763-L16BBB
MicroLogix 1100 16-Point DC Controller 24V DC
1763-L16BWA
MicroLogix 1100 16-Point AC Controller 120/240V AC
1763-L16DWD
MicroLogix 1100 16-Point DC Controller 1224V DC
1763-MM1
MicroLogix 1100 Memory Module
1762-IA8
8 POINT 120 VAC INPUT MODULE
1762-IF2OF2
MODULE ANALOG INPUT/OUTPUT 4CHANNEL
1762-IF4
4 CHANNEL CURRENT/VOLTAGE ANALOG INPUT MODULE
1762-IQ16
16 POINT 24 VDC SINK/SOURCE INPUT MODULE
1762-IQ32T
INPUT MODULE
1762-IQ8
8 POINT 24 VDC SINK/SOURCE INPUT MODULE
1762-IQ8-OW6
8-CH SINK/SOURCE DC IN/6CH RELAY OUT COMBO MODULE
1762-IR4
4 CHANNEL, RTD/RESISTANCE MODULE
1762-IT4
INPUT MODULE 4POINT THERMOCOUPLE/MILLIVOLT
1762-L24AWA
14 inputs 120V AC Micrologix 1200 Controller
1762-L24AWAR
10 outputs 120V AC Micrologix 1200 Controller
1762-L24BWA
14 inputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller
1762-L24BWAR
10 outputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller
1762-L24BXB
14 inputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller
1762-L24BXBR
10 outputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller
1762-L40AWA
24 inputs 120V AC Micrologix 1200 Controller
1762-L40AWAR
16 outputs 120V AC Micrologix 1200 Controller
1762-L40BWA
24 inputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller
1762-L40BWAR
16 outputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller
1762-L40BXB
24 inputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller
1762-L40BXBR
16 outputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller
1762-MM1
MEMORY MODULE MICROLOGIX
1762-MM1RTC
MEMORY MODULE W/ RTC MICROLOGIX 1200
1762-OA8
8 POINT 120/240 VAC OUTPUT MODULE
1762-OB16
16 POINT 24 VDC SOURCE OUTPUT MODULE
1762-OB32T
OUTPUT MODULE
1762-OB8
OUTPUT MODULE 8POINT 24VDC SOURCE
1762-OF4
4 CH ANALOG OUTPUT MODULE
1762-OV32T
OUTPUT MODULE
1762-OW16
16 POINT VAC/VDC RELAY OUTPUT MODULE
1762-OW8
8 POINT VAC/VDC RELAY OUTPUT MODULE
1762-OX6I
OUTPUT MODULE 6POINT ISOLATED HIGH CURRENT
1762-RTC
CLOCK MODULE REAL TIME
1762PA1
POWER SUPPLY
1761-HHM-K64
Allen Bradley-64K MEMORY MODULE FOR HHP AB
1761-HHP-B30
Allen Bradley-HAND HELD PROGRAMMER FOR MICROLOGIX 1000 AB
1761-L10BWA
Allen Bradley-PLC 10 I/O MICROLOGIX 1000 AB
1761-L10BWB
Allen Bradley-PLC MICROLOGIX 1000 10 I/O 6 INPUTS 4 RELAY OUT AB
1761-L10BXB
Allen Bradley-ML1000 6-24VDC IN, 2-DC FET AND 2-RELAY OUT, DC PWR AB
1761-L16AWA
Allen Bradley-PLC 16 I/O AC INPUT RELAY AB
1761-L16AZA
Allen Bradley-CONTROLLER 16 I/O AC PWR MICROLOGIX 1000 AB
1761-L16BBB
Allen Bradley-PLC 16 I/O MICROLOGIX 1000 AB
1761-L16BWA
Allen Bradley-PLC MODULE 16 I/O MICROLOGIX 1000 AB
1761-L16BWA-DM4
Allen Bradley-MICROLOGIX 1000 DEMO UNIT AB
1761-L16BWB
Allen Bradley-PLC 16I/O MICROLOGIX 1000 W/ 10 INPUTS 6 RELAY AB
1761-L16NWA
Allen Bradley-MICROLOGIX 1000 16PT. WITH 24V AC INPUTS AC POWER AB
1761-L16NWB
Allen Bradley-MICROLOGIX 1000 16PT. WITH 24V AC INPUTS DC POWER AB
1761-L20AWA-5A
Allen Bradley-PLC MICROLOGIX 1000 25111 I/O W/ ANALOG AC POWER AB
1761-L20BWA-5A
Allen Bradley-PLC 25 I/O W/ANALOG DC POWER MICROLOGIX 1000 AB
1761-L20BWB-5A
Allen Bradley-PLC 25 I/O W/ANALOG MICROLOGIX 1000 AB
1761-L32AAA
Allen Bradley-PLC 32I/O MICROLOGIX 1000 AB
1761-L32AWA
Allen Bradley-PLC 32 I/O MICROLOGIC-1000 100/120VAC 50-60HZ AB
1761-L32AYC
Allen Bradley-PLC 32 I/O MICROLOGIC 1000 AB
1761-L32BBB
Allen Bradley-PLC 32 I/O DC/10 O DC/DCV MICROLOGIX 1000 AB
1761-L32BWA
Allen Bradley-PLC CONTROLLER AC 20IN 12OUT AB
1761-L32BWB
Allen Bradley-PLC MICROLOGIX 32 I/O 20 I DC/12 OR DC/2 AB
1761-L32BWZ
Allen Bradley-PLC W/32 I/O MICROLOGIX 1000 AB
1761-NET-AIC
Allen Bradley-AIC+ ADVANCED INTERFACT CONVERTER FOR DH485 AB
1761-NET-DNI
Allen Bradley-DEVICENET INTERFACE TO DF1 FULL DUPLEX CONVERTER AB
1761-NET-ENI
Allen Bradley-ETHERNET INTERFACE FOR MICROLOGIX AND COMPACTLOGIX AB
1761-NET-ENIW
Allen Bradley-ETHERNET INTERFACE W/WEB FOR MICROCONTROLLER AB
1761L116BWA
Allen Bradley-STARTER AB
1761L20AWAA5
Allen Bradley-CONTROLLER AB
1761L32AWAE
Allen Bradley-CONTROLLER AB
1761L6BWB
Allen Bradley-MODULE AB
1761MICRORAPM
Allen Bradley-DOUBLE REMOTE ACCESS PAGING MODEM KIT MICROLOGIX AB
1768-CNB
Allen Bradley COMPACTLOGIX L4X CONTROLNET MODULE
1768-CNBR
Allen Bradley COMPACTLOGIX L4X REDUNDANT CNET MODULE
1768-ENBT
Allen Bradley COMPACTLOGIX L4X ETHERNET/IP MODULE
1768-EWEB
Allen Bradley COMPACTLOGIX ENHANCED WEB SERVER MODULE
1768-KY1
Allen BradleyCOMPACTLOGIX L43/L45 REPLACEMENT KEY
1768-L43S
Allen Bradley COMPACT GUARDLOGIX CPU L43S 2M/0.5M
1768-L45S
Allen Bradley COMPACT GUARDLOGIX CPU L45S 3M/1M
1768-M04SE
Allen Bradley COMPACTLOGIX 4 AXIS MOTION MODULE
1768-PA3
Allen Bradley COMPACTLOGIX L4X AC/DC IN POWER SUPPLY
1768-PB3
Allen Bradley COMPACTLOGIX L4X DC IN POWER SUPPLY
1769-ASCII
Allen Bradley-1769ASCII INTERFACE MODULE 2CHANNEL RS232/RS485/RS422 ASCII PLC
1769-BOOLEAN
Allen Bradley-1769BOOLEAN 24V INPUT/OUTPUT BOOLEAN CONTROL MODULE PLC
1769-CRL3
Allen Bradley-BUS Expansion ClePLC
1769-ECL
Allen Bradley-Terminator Left End CapPLC
1769-ECR
Allen Bradley-Terminator I/O Right End Cap 24VDCPLC
1769-HSC
Allen Bradley-1769HSC COUNTER ENCODER MODULE 2-4POINT HIGH SPEED PLC
1769-IA16
Allen Bradley-1769IA16 INPUT MODULE 16POINT 120VAC PLC
1769-IA81
Allen Bradley-1769IA81 MODULE PLC
1769-IA8I
Allen Bradley-1769IA8I INPUT MODULE 8 POINT DISCRETE ISOLATED EACH POINT PLC
1769-IF16C
Allen Bradley-1769IF16C INPUT MODULE PLC
1769-IF16V
Allen Bradley-1769IF16V INPUT MODULE PLC
1769-IF4
Allen Bradley-1769IF4 INPUT MODULE 4POINT ANALOG CUR/VOLT COMPACT LOGIX PLC
1769-IF4I
Allen Bradley-1769IF4I INPUT MODULE 4 CHANNEL CURRENT/VOLTAGE ISOLATED PLC
1769-IF8
Allen Bradley-1769IF8 INPUT MODULE ANALOG 8POINT VOLTAGE/CURRENT PLC
1769-IG16
Allen Bradley-1769IG16 5 VDC TTL INPUT MODULE PLC
1769-IM12
Allen Bradley-1769IM12 12 POINT 240 VAC INPUT MODULE PLC
1769-IQ16
Allen Bradley-1769IQ16 INPUT MODULE 16PT 24VDC SINK/SOURCE COMPACT LOGIX PLC
1769-IQ16F
Allen Bradley-1769IQ16F INPUT MODULE HIGH SPEED 16POINT 24VDC PLC
1769-IQ32
Allen Bradley-1769IQ32 INPUT MODULE 32POINT 24VDC PLC
1769-IQ32T
Allen Bradley-1769IQ32T 32 POINT HIGH DENSITY, 24V DC INPUT - SINGLE WIDE PLC
1769-IQ6OW4
Allen Bradley-1769IQ6OW4 MODULE PLC
1769-IQ6XOW4
Allen Bradley-1769IQ6XOW4 IO MODULE IN6PT 24VDC SNK/SRC OUT4PT VAC/VDC RLY PLC
1769-IR6
Allen Bradley-1769IR6 INPUT MODULE 6POINT RTD/RESISTANCE PLC
1769-IT6
Allen Bradley-1769IT6 INPUT MODULE 6POINT THERMOCOUPLE/MILLIVOLT PLC
1769-IT8
Allen Bradley-1769IT8 MODULE PLC
1769-L20
Allen Bradley-1769L20 PLC MODULE RS232 RS 232 PLC
1769-L30
Allen Bradley-1769L30 PROCESSOR MODULE W/2 RS232 PORTS PLC
1769-L31
Allen Bradley-1769L31 CPU DUAL SERIAL 512K COMPACT LOGIX PLC
1769-L32C
Allen Bradley-1769L32C PROCESSOR CONTROLNET 750K COMPACT LOGIX PLC
1769-L32E
Allen Bradley-1769L32E CPU MODULE ETHERNET 750KB MEM COMPACTLOGIX PLC
1769-L35CR
Allen Bradley-1769L35CR REDUNDANT PROCESSOR 1.5MB COMPACTLOGIX CONTROLNET PLC
1769-L35E
Allen Bradley-1769L35E CPU MODULE ETHERNET 1.5MB COMPACT LOGIX PLC
1769-LSP
Allen Bradley-1769LSP MODULE PLC
1769-MGA256
Allen Bradley-1769MGA256 256 WORD COMPACTBUS MASTER ASIC (MIN ORDER 50) PLC
1769-NGA16K
Allen Bradley-1769NGA16K 1769- SPECIALTY I/O ASIC WITH EXPAN. TO 16K RAM PLC
1769-NGA64
Allen Bradley-1769NGA64 CONTROL PLC
1769-NGA8
Allen Bradley-1769NGA8 8 INPUT/OUTPUT/CONFIGURATION WORD ASIC PLC
1769-OA16
Allen Bradley-1769OA16 OUTPUT MODULE 16POINT 120/240VAC PLC
1769-OA8
Allen Bradley-1769OA8 OUTPUT MODULE 8POINT 120/240VAC PLC
1769-OB16
Allen Bradley-1769OB16 OUTPUT MODULE 16PT 24VDC SOURCE 
1769-OB16P
Allen Bradley-1769OB16P OUTPUT MODULE 16PT 24VDC ELECTRNCLY FUSED SOURCE PLC
1769-OB32
Allen Bradley-1769OB32 MODULE 32POINT 24VDC OUTPUT MODULE PLC
1769-OB32T
Allen Bradley-1769OB32T 32-POINT HIGH DENSITY 24VDC OUTPUT - SINGLE WIDE PLC
1769-OB8
Allen Bradley-1769OB8 OUTPUT MODULE 8POINT 24VDC PLC
1769-OF2
Allen Bradley-1769OF2 OUTPUT MODULE 2POINT ANALOG COMPACT LOGIX PLC
1769-OF4
Allen Bradley-1769OF4 I/O MODULE PLC
1769-OF4CI
Allen Bradley-1769OF4CI I/O MODULE 4POINT CURRENT ISOLATED ANALOG OUTPUT PLC
1769-OF4VI
Allen Bradley-1769OF4VI I/O MODULE ANALOG OUTPUT 4CHANNEL ISOLATED PLC
1769-OF8C
Allen Bradley-1769OF8C OUTPUT MODULE 8POINT ANALOG CURRENT PLC
1769-OF8V
Allen Bradley-1769OF8V OUTPUT MODULE 8POINT ANALOG VOLTAGE PLC
1769-OG16
Allen Bradley-1769OG16 5 VDC TTL OUTPUT MODULE PLC
1769-OV16
Allen Bradley-1769OV16 OUTPUT MODULE 16POINT 24VDC SINKING PLC
1769-OV32T
Allen Bradley-1769OV32T I/O MODULE 32PT 24V DC OUT SINK-SINGLE WIDE PLC
1769-OW16
Allen Bradley-1769OW16 OUTPUT MODULE 16POINT AC/DC RELAY PLC
1769-OW8
Allen Bradley-1769OW8 OUTPUT MODULE 8POINT VAC/VDC PLC
1769-OW8I
Allen Bradley-1769OW8I OUTPUT MODULE ISOLATED RELAY 8 POINT AC/DC INDIV PLC
1769-PA2
Allen Bradley-1769PA2 POWER SUPPLY 2AMP 120/240VAC 5VDC COMPACT LOGIX PLC
1769-PA4
Allen Bradley-1769PA4 POWER SUPPLY MODULE 120/240VAC IN 4A 5VDC 2A 24VDC PLC
1769-PB2
Allen Bradley-1769PB2 POWER SUPPLY MODULE 24VDC 2AMP 5VDC OUTPUT PLC
1769-PB4
Allen Bradley-1769PB4 POWER SUPPLY 24VDC INPUT 4AMP/5VDC 2AMP/24VDC PLC
1769-Q6XOW4
Allen Bradley-1769Q6XOW4 I/O MODULE PLC
1769-SC1F8U
Allen Bradley-1769SC1F8U MODULE PLC
1769-SCIF8U
Allen Bradley-1769SCIF8U MODULE PLC
1769-SDN
Allen Bradley-1769SDN SCANNER MODULE DEVICENET 1764 AND 1769- CONTROLLERS PLC
1769-SM1
Allen Bradley-1769SM1 COMPACT I/O DPI/SCANPORT COMMUNICATION MODULE PLC
1769-SM2
Allen Bradley-1769SM2 MODULE COMPACT I/O TO DSI PLC