Chuyên cung cp thiết b x lý nước: 

+ Máy thổi khí GOLDENTECH
+ Đĩa phân phối khí KAISHING
+ Ống phân phối khí KAISHING
+ Gía thể vi sinh dạng: Tổ ong, Sợi, Cầu... của KAISHING
+ Tắm lắng LAMENLA - KAISHING
+ Motor TECO VN
+ Động cơ giảm tốc khuấy DOLIN 
+ Bơm chìm nước thải APP
+ Bơm nước EBARA
+ Thiết bị sục khí oxy đáy và quạt nuôi tôm công nghiệp...

Chuyên nghip - Giá r nht TP.HCM


 Hotline:
 0903842908
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM TẠI:    http: www.kienhungvn.com

Email[email protected]