Phụ tùng chính hãng Fusheng SA37-45-75-110-350-175..chính hãng giá tốt nhất-0903196238

17/6/2019 – 341 Lượt xem

Ads

Fusheng Model: SA220/230 

Lọc dầu 91108-020

Lọc gió 71151-66010

Lọc tách dầu 91107-012

            

Fusheng Model: SA340

Lọc dầu 91101-041

Lọc gió 71151-66010

Lọc tách dầu 91107-012

 

Fusheng Model: SA350 

Lọc dầu 91101-040

Lọc gió 71151-66010

Lọc tách dầu 91107-012

 

Fusheng Model: SA360

Lọc dầu 91101-050

Lọc gió 71151-66010

Lọc tách dầu 91107-012

 

Fusheng Model: SA475/4100/4125 

Lọc dầu 91101-075

Lọc gió 71131-66010

Lọc tách dầu 91107-012

 

Fusheng Model: SA5150

Lọc dầu 91101-150

Lọc gió 71182-66010

91107-032

 

Fusheng Model: SA5175 

Lọc dầu 91101-175

Lọc gió 71182-66010

Lọc tách dầu 91107-032

 

Fusheng Model: SA5200/5250

Lọc dầu 91101-200

Lọc gió 71182-66010

Lọc tách dầu 91107-032

 

Fusheng Model: SA5300/5350

Lọc dầu 91101-300

Lọc gió 71182-66010

Lọc tách dầu 91107-032

 

Fusheng Model: SA-15/18/22

Lọc dầu 71121311-46910

Lọc gió 9610512-N0450-M1

Lọc tách dầu 71121111-48120

 

Fusheng Model: SA-30/37/45 – 

Lọc dầu 71131211-46910

Lọc gió 9610512-N0800-M1

Lọc tách dầu 71121111-48120

 

Fusheng Model: SA-55/60/75

Lọc dầu 9610112-21601-M

Lọc gió 71142273-66010

71121111-48120

 

Fusheng Model: SA-90

Lọc dầu 9610122-21871-P

Lọc gió 71141312-66010

Lọc tách dầu 71121111-48120

 

Fusheng Model: SA-110

Lọc dầu 9610112-22201-M

Lọc gió 71161412-66010

Lọc tách dầu 71121111-48120

 

Fusheng Model: SA-120/12

Lọc dầu 9610112-22501-P

Lọc gió 71151171-66010

Lọc tách dầu 71121111-48120

 

Fusheng Model: SA132-160

Lọc dầu 9610112-22801-M

Lọc gió 71161412-66010

71121111-48120

 

Fusheng Model: SA-185

Lọc dầu 9610112-23401-M

Lọc gió 71161412-66010

Lọc tách dầu 71121111-48120

 

Fusheng Model: SA-220/250

Lọc dầu 9610112-27501-M

Lọc gió 71161211-66010

Lọc tách dầu 71161111-40820

 

Fusheng Model: SA-220/250(GD) – 

Lọc dầu 711632E1- 202EAU6013

Lọc gió 711632E1-2117151

Lọc tách dầu 711823E1-2118345P

 

Fusheng Model: SA-375W  – 

Lọc dầu 711823E1EAY80129

Lọc gió 711823E-66210

Lọc tách dầu 711823E1-2118345P

Fusheng Model: SA220/230 

Lọc dầu 91108-020

Lọc gió 71151-66010

Lọc tách dầu 91107-012

 

Fusheng Model: SA340

Lọc dầu 91101-041

Lọc gió 71151-66010

Lọc tách dầu 91107-012

 

Fusheng Model: SA350 

Lọc dầu 91101-040

Lọc gió 71151-66010

Lọc tách dầu 91107-012

 

Fusheng Model: SA360

Lọc dầu 91101-050

Lọc gió 71151-66010

Lọc tách dầu 91107-012

 

Fusheng Model: SA475/4100/4125 

Lọc dầu 91101-075

Lọc gió 71131-66010

Lọc tách dầu 91107-012

 

Fusheng Model: SA5150

Lọc dầu 91101-150

Lọc gió 71182-66010

Lọc tách dầu 91107-032

 

Fusheng Model: SA5175 

Lọc dầu 91101-175

Lọc gió 71182-66010

Lọc tách dầu 91107-032

 

Fusheng Model: SA5200/5250

Lọc dầu 91101-200

Lọc gió 71182-66010

Lọc tách dầu 91107-032

 

Fusheng Model: SA5300/5350

Lọc dầu 91101-300

Lọc gió 71182-66010

Lọc tách dầu 91107-032

 

Fusheng Model: SA-15/18/22

Lọc dầu 71121311-46910

Lọc gió 9610512-N0450-M1

Lọc tách dầu 71121111-48120

 

Fusheng Model: SA-30/37/45

Lọc dầu 71131211-46910

Lọc gió 9610512-N0800-M1

Lọc tách dầu 71121111-48120

 

Fusheng Model: SA-55/60/75

Lọc dầu 9610112-21601-M

Lọc gió 71142273-66010

71121111-48120

 

Fusheng Model: SA-90

Lọc dầu 9610122-21871-P

Lọc gió 71141312-66010

Lọc tách dầu 71121111-48120

 

Fusheng Model: SA-110

Lọc dầu 9610112-22201-M

Lọc gió 71161412-66010

Lọc tách dầu 71121111-48120

 

Fusheng Model: SA-120/12

Lọc dầu 9610112-22501-P

Lọc gió 71151171-66010

Lọc tách dầu 71121111-48120

 

Fusheng Model: SA132-160

Lọc dầu 9610112-22801-M

Lọc gió 71161412-66010

71121111-48120

 

Fusheng Model: SA-185

Lọc dầu 9610112-23401-M

Lọc gió 71161412-66010

Lọc tách dầu 71121111-48120

 

Fusheng Model: SA-220/250

Lọc dầu 9610112-27501-M

Lọc gió 71161211-66010

Lọc tách dầu 71161111-40820

 

Fusheng Model: SA-220/250(GD)

Lọc dầu 711632E1- 202EAU6013

Lọc gió 711632E1-2117151

Lọc tách dầu 711823E1-2118345P

 

Fusheng Model: SA-375W  – 

Lọc dầu 711823E1EAY80129

Lọc gió 711823E-66210

Lọc tách dầu 711823E1-2118345P

- Hàng có sẵn đáp ứng nhu cầu nhanh chóng.
- Giá cả hợp lý.
- Giao hàng tận nơi trên toàn quốc , đảm bảo mặt hàng chất lượng uy tín, sản phẩm có bảo hành

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MINH NGỌC
Chuyên cung cấp dầu máy nén khí, lọc máy nén khí, phụ tùng máy nén khí, lọc phòng sạch, hạt hút ẩm, hạt tách ẩm
Địa chỉ: 6/9 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903196238 -(84- 8) 6684 8241 (Ms Viên) Skype: minhngoc.0123
Mail : [email protected]
Website: www.congtyminhngoc.com

Ads
minhngoc

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap khi gọi)

6/9 Đề Thám,Phường Cầu Ông Lãnh,Quận 1,TP.HCM