CTC CO.,LTD Là Đại Lý phân phối chính thức các sản phẩm của hãng Fairchild xuất xứ USA Tại Việt Nam, Chúng tôi hỗ trợ giao hàng Miễn Phí Toàn Quốc. 

Các sản phẩm của hãng Fairchild:Bộ điều chỉnh áp suất,Bộ điều chỉnh chân không,Thiết bị Lọc,Electro-Pneumatic Transducers,Cảm biến điện tử,rơle,Khí nén Computing relay,Kits Manifold,Bộ lọc thoát nước tự động,cảm biến áp suất...

Qúy khách hàng có nhu cầu Thương Mại hoặc Sử Dụng các sản phẩm của hãng Fairchild xin liên hệ với đại lý chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

CHÚ Ý: Chúng tôi chỉ cung cấp hàng chất lượng ,được nhập khẩu chính hãng.

0901.492.039 gặp Tân
Email: [email protected]
Skype: live:tanchauthienchi
Một số model Fairchild :

( Hãy kiên hệ trực tiếp hoặc gửi tin nhắn qua hộp thư email để được hỗ trợ đầy đủ hơn)

Đại lý Fairchild      4070  Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      7417  Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      A301  Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      14N05LN2   Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      24LC16B     Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      2N7000        Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      4007BC       Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      4N2G Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      54HC238     Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      64HC238     Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      7417PC        Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74AC32PC   Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74ALS181   Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74C922        Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS02        Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS08        Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS138      Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS138PC  Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS139      Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS155      Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS155PC  Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS157      Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS191      Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS244      Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS245      Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS251      Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS253      Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS257      Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS257APC         Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS259      Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS279      Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS32        Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS374      Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS42        Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS51PC   Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS688      Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS74        Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LS74APC Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      74LVX161284MEA         Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      B25AB93S46         Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      BC817-25 SOT3    Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      BS170         Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      BUZ11_NR4941    Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      CD4051BCM         Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      CD4070BCN         Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      CD4070BNC         Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      CD4071BCN         Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      CD4538BCN         Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      CNX35U     Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      CNY17-2     Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      DM74S241N         Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      DN7426N    Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      ES1AB        Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      FJX2907ATF         Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      FSTD 3125 MTC-2F        Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      H11AV1      Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      H11L1541Q Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      IRF520A      Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      KA278R12   Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      LM2903M   Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      LM78L05ACZ       Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      LT1125CSW         Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      MB40578-SK        Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      MB89121     Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild      MC14042BCP       Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý                    Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : 30252       Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : M4500A   Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : T5200       Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : 18U9593   Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : 10262BP   Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : Fairchild C-123   Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : 30252       Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : M4500A   Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : T5200       Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : 18U9593   Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : 10262BP   Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : Fairchild C-123   Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : 30252                 Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : M4500A             Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : T5200                 Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : 18U9593             Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : 10262BP             Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : Fairchild C-123             Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : 30252                 Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : M4500A             Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : T5200                 Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : 18U9593             Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : 10262BP             Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : Fairchild C-123             Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model : CIS1910              Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model :HWK1910A                   Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model :CIS2521               Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model :CIS1910A            Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model :MST1910A          Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model :CIS2020               Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model :LTN4625A           Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model :TWV640 Product Brief            Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model :TWV640 Module           Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model :TWV640 Module Portfolio                Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model :TWV640 Module with Mount Plate            Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model :TWV640 with Mount Plate Portfolio           Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model :TWV640 with Shutter             Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model :TWV640 with Shutter             Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model :TWV640 with Shutter Portfolio                  Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model :TWV640 Electrical Interface Control Document             Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model :TWV640 Software Interface Control Document              Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039
Đại lý Fairchild viet nam Model :TWV640 with Housing            Chi tiết LH Mr.Tân 0901.492.039

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp:Cảm biến Sensorex , Seametrics, Động cơ giảm tốc ROSSI , CAHO, Cảm biến Rosemount , Transmiter,Vòng bi Stieber , Honeywell, Cảm biến Gefran, Cảm biến MTS , Bộ nguồn Cabur, Moisture, Matsusada, Magna, KSR Kuebler, Knick, John Crane, Controlli, Rotork Controls, FLOWSERVE,Haimann, Maxcess, FIFE - MAGPOWER - TIDLAND, ElectroCraft, Casappa, ARIS, Marzocchi pump, Jumo, Flojet, INTORQ, Knick, Oliver Valve, Vòng bi TIMKEN, Auma, Nichiden Valve, Herzog, Rossi Gearmotors, WUERGES, wachendorff-automation , Elcis, Hokuyo, MessMa, Eltra Encoder, Chaoyue, Torishima Pump, Toka Seiki, Nemicon Encoder, Động cơ giảm tốc SEW, Testo, MAGPOWR, FIFE, Bộ nguồn Cabur, Thước đo chu vi PI tape, Cảm biến Wenglor, Duralabel, MTS sensor, Casappa, Stieber Bearing, SPEEDY BLOCK, Van Gefa, Cảm biến Elco, Yokogawa, Microsonic, Endress & Hauser, Hengstler Encoder, West, Rotex automation, SUNX Sensor, Gemu Valve, EATON VICKERS, Bóng Đèn Sankyo-Denki,Banner, IXYS, Bộ chỉnh lưu Semikron, Eupec, Infineon, Tempsens, Omega, Cảm biến Crouzet, Kollmorgen Sevomotor Drive, Van 1 chiều HOERBIGER, Encoder Hohner, Lincoln, Bộ điều khiển nhiệt độ CAREL,Máy đo độ cứng Teclook, Cảm biến áp suất Suntex, SCHENCK, Swagelok, Shimaden, Stahl, Shenying, Shindengen, OKM, CMO, Orbinox, DATAFORTH, Van SCI, Van thép Chaoda, Xilem, KOLLMORGEN, Baumer, , Metrix, RingSpann, Graco, Motor giảm tốc Bonfiglioil , HELUKABEL, Pall, Simoger, Hochiki, Cầu chì EFEN, HEINRICHS, Herth Germany, HEWKABEL Germany, COPAL, Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Vaisala INTERCAP, Voltcraft, FISHER, EIKO SOKKI, Optibelt, TokaSeiki, chain way, Michelin, Fluke, Shell, Pall Filtration, Hydropa, MECAIR, HIRSCHMANN-Lumberg-Belden, LEROYSOMER, Tinsharp + Hoperf, Denison Hydraulics, Miyachi, , Hộp giảm tốc Harmonic, GOLDAMMER, KEB Viet Nam, bending machine , Laumas, VOSEM Viet Nam, Grunfos Viet Nam, Roemheld, Crydom, Helmholz, FANDIS,van Kunkle, Togami, Klemsan-Taiko, Red Lion, Groschopp, HIRSCHMANN, SIGMATEST, BYK, Ametek, BƠM ROBUSSCHI, cảm biến Sensirion, Kyoritsu, Greisinger, Univer, BAUMULLER,LOVATO, Ascon Italy, WOLF SAFETY, Fluke, Bestech, Takuwa, Ecolab, Kyowa, Liu Jing, Alia, cảm biến Pulsotronnic, Cảm biến Woerner, Cảm biến LKM, JABSCO, Chỉnh lưu Yushu-ZHL, Icotek, Global, Emirates, Cargo, Pump Settima, Deublin, AZBIL, Bellofram, Sealmaster, Nihon Klingage, VERSITRON, Powelectrics, Photoelectric sensors, TECSIS, ELEKTROGAS, Zahm Nagel, , Rotronic, Protectoseal, Airtac, Rayleigh, OJ Electronics , Radius, Vortec, Cảm biến Koba, Bermad, Novotechnik, Cảm biến Erhardt + Leimer,

Liên Hệ Mua Sản Phẩm Hãng Fairchild Linh kiện điện tử 0901.492.039

Tin đăng tương tự
​Làm sao để chọn mua được máy nén khí cũ tốt nhất

​Làm sao để chọn mua được máy nén khí cũ tốt nhất

Thiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

1.000.000vnđ

19/11/2021 8903 Lượt xem

143 Bình Lợi (Nơ Trang Long nối dài), P. 13, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Thanh nhôm định hình cho máy cnc giá rẻ

Thanh nhôm định hình cho máy cnc giá rẻ

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

21:01 Hôm qua 3320 Lượt xem

Hưng yên

Hàng rào sắt , hàng rào bảo vệ giá rẻ TP HCM

Hàng rào sắt , hàng rào bảo vệ giá rẻ TP HCM

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

6/11/2021 2725 Lượt xem

máy cắt tôn đạp chân, gấp tôn bằng tay giá rẻ tại hcm

máy cắt tôn đạp chân, gấp tôn bằng tay giá rẻ tại hcm

Thiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

29/10/2021 2639 Lượt xem

Xi lanh thủy lực, máy ép thủy lực, trạm nguồn thủy lực, van thủy lực, cơ khí - công ty Metco

Xi lanh thủy lực, máy ép thủy lực, trạm nguồn thủy lực, van thủy lực, cơ khí - công ty Metco

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

15/11/2021 2404 Lượt xem

656/74/137B Quang Trung, P 11, Q Gò Vấp, Tp HCM

Máy hàn & kẽm hàn cell pin 18650 nicd,cmosvà hàn bấm 0,1 đến0.5mm( 2 in 1)=650k

Máy hàn & kẽm hàn cell pin 18650 nicd,cmosvà hàn bấm 0,1 đến0.5mm( 2 in 1)=650k

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

650.000vnđ

13/11/2021 2124 Lượt xem

392/16/38 Cao Thắng F12 Q 10 TPHCM

Khớp nối nhanh, khớp nối nhanh thủy lực, gioăng chì chịu nhiệt

Khớp nối nhanh, khớp nối nhanh thủy lực, gioăng chì chịu nhiệt

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

13.000vnđ

9/11/2021 2116 Lượt xem

Ho Chi Minh City, Vietnam

Khớp nối nhanh inox vi sinh, cùm clamp inox vi sinh, khớp nối bằng nhôm

Khớp nối nhanh inox vi sinh, cùm clamp inox vi sinh, khớp nối bằng nhôm

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

1.000vnđ

7/11/2021 1986 Lượt xem

Ho Chi Minh City, Vietnam

MÁY CẮT KHẮC LASER-CNC- LASER VIỆT

MÁY CẮT KHẮC LASER-CNC- LASER VIỆT

Thiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

27/6/2021 1980 Lượt xem

356/29 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Kéo cắt đa năng cao cấp W0278 Wynns

Kéo cắt đa năng cao cấp W0278 Wynns

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

120.000vnđ

15/10/2021 1944 Lượt xem

31 Trương Phước Phan, Quận Bình Tân, TP.HCM

Khớp nối nhanh inox, đầu nối nhanh inox, kép 2 đầu ren inox

Khớp nối nhanh inox, đầu nối nhanh inox, kép 2 đầu ren inox

đà NẵngThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

19.000vnđ

tuần trước 1846 Lượt xem

Ho Chi Minh City, Vietnam

Máy cưa bàn trượt (Ms: Trang 0964.915.719)

Máy cưa bàn trượt (Ms: Trang 0964.915.719)

Thiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

75.000vnđ

8/6/2018 1688 Lượt xem

Công ty tnhh mtv cnc Thành Long số 139 trưng trắc văn lâm hưng yên

Gioăng chì chịu nhiệt, gioăng cao su mặt bích, gioăng chì tấm

Gioăng chì chịu nhiệt, gioăng cao su mặt bích, gioăng chì tấm

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

13.400vnđ

14/9/2021 1675 Lượt xem

Ho Chi Minh City, Vietnam

Ống mềm teflon, ống mềm teflon bọc lưới inox, gioăng teflon chịu nhiệt

Ống mềm teflon, ống mềm teflon bọc lưới inox, gioăng teflon chịu nhiệt

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

12.000vnđ

26/10/2021 1597 Lượt xem

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tấm đậy mương thoát nước, sàn lót, sàn thao tác, frp grating

Tấm đậy mương thoát nước, sàn lót, sàn thao tác, frp grating

Thiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

22/7/2021 1576 Lượt xem

128 Đường TTH 07, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, TP.Hồ Chí Minh

Bắn bi, bắn cát, khắc hoa văn, khắc bia mộ

Bắn bi, bắn cát, khắc hoa văn, khắc bia mộ

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

17/7/2021 1554 Lượt xem

112/23 Đinh Tiên Hoàng, P1, Q Bình Thạnh, Tp HCM

Sàn lưới ô frp grating, rãnh mương thoát nước chống trượt.

Sàn lưới ô frp grating, rãnh mương thoát nước chống trượt.

Thiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

530.000vnđ

27/6/2021 1543 Lượt xem

128 Đường TTH 07, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, TP.HCM

các loại dao cho máy cnc cắt gọt sắc bền đây

các loại dao cho máy cnc cắt gọt sắc bền đây

Thiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

24/10/2015 1532 Lượt xem

Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên

máy cnc giá rẻ chỉ có tại Đông Phương Hà Nội

máy cnc giá rẻ chỉ có tại Đông Phương Hà Nội

đà NẵngThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

30/9/2021 1510 Lượt xem

lạc hồng, văn lâm, hưng yên

sửa máy hàn mig, co2 tại tpHCm

sửa máy hàn mig, co2 tại tpHCm

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

10/11/2021 1502 Lượt xem

21 đường số 11, P. Hiệp Bình Chánh,Q. Thủ Đức, tp.HCM

Máy nghiền bột nghệ tươi, bột sắn dây

Máy nghiền bột nghệ tươi, bột sắn dây

Thiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

3.800.000vnđ

17/2/2020 1486 Lượt xem

Đội 8, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Máy CNC quảng cáo 1325-1 cắt karaoke, MDF, phòng hát 0981 699 989

Máy CNC quảng cáo 1325-1 cắt karaoke, MDF, phòng hát 0981 699 989

Thiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

115.000.000vnđ

17/8/2017 1437 Lượt xem

Km17- Quốc lộ 5 - Hồng Thái - Lạc Hồng - Văn Lâm - Hưng Yên

Nên mua máy nén khí, bình bơm hơi khí nén loại nào

Nên mua máy nén khí, bình bơm hơi khí nén loại nào

Thiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

10.000.000vnđ

12/6/2021 1427 Lượt xem

143 Bình Lợi (Nơ Trang Long nối dài), P. 13, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Sàn lót chống trượt trên giàn khoan dầu khí, không rỉ sét, frp grating

Sàn lót chống trượt trên giàn khoan dầu khí, không rỉ sét, frp grating

Thiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

770.000vnđ

12/10/2021 1410 Lượt xem

TP.Hồ Chí Minh

Máy tiện cơ khí,phay, máy chấn, cắt dây CNC, máy nén khí trục vít, Bình hơi và một số máy cơ khí

Máy tiện cơ khí,phay, máy chấn, cắt dây CNC, máy nén khí trục vít, Bình hơi và một số máy cơ khí

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

10vnđ

19/11/2021 1403 Lượt xem

Lô MD4 - KCN Đức Hòa 1 - Đức Hòa - Long An

Ống mềm teflon, ống mềm PTFE, Ống dẫn hóa chất, ống hóa chất

Ống mềm teflon, ống mềm PTFE, Ống dẫn hóa chất, ống hóa chất

Hải PhòngThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

100.001vnđ

8/6/2021 1396 Lượt xem

Ho Chi Minh City, Vietnam

Bào gọt gỗ W0552 Wynns

Bào gọt gỗ W0552 Wynns

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

85.000vnđ

25/6/2021 1384 Lượt xem

31 Trương Phước Phan, Quận Bình Tân, TP.HCM

Sửa máy hàn que, hàn điện, hàn hồ quang tại tpHCM

Sửa máy hàn que, hàn điện, hàn hồ quang tại tpHCM

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

25/5/2021 1377 Lượt xem

21 đường số 11, P. Hiệp Bình Chánh,Q. Thủ Đức, tp.HCM

Sàn lót grating bằng sợi thủy tinh, thay thế cho sắt thép

Sàn lót grating bằng sợi thủy tinh, thay thế cho sắt thép

Thiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

1.000vnđ

tuần trước 1371 Lượt xem

128 Đường TTH 07, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, TP.HCM

Sửa chữa máy hàn que, máy hàn tig, máy hàn mig, máy cắt plasma, máy hàn bấm, máy hàn lăn

Sửa chữa máy hàn que, máy hàn tig, máy hàn mig, máy cắt plasma, máy hàn bấm, máy hàn lăn

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

19/5/2021 1367 Lượt xem

21 đường số 11, P. Hiệp Bình Chánh,Q. Thủ Đức, tp.HCM

Bán máy nghiền đập vỏ ốc làm thức ăn chăn nuôi

Bán máy nghiền đập vỏ ốc làm thức ăn chăn nuôi

Thiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

8.000.000vnđ

13/11/2021 1320 Lượt xem

Đội 8 - làng nghề Cơ Khí Kiên Lao - Xuân Tiến - Xuân Trường - Nam Định

Dao 3D dao khắc gỗ tốt nhất cho máy cnc có những đặc điểm gì???

Dao 3D dao khắc gỗ tốt nhất cho máy cnc có những đặc điểm gì???

Thiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

tuần trước 1312 Lượt xem

Km17, QL5, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên

Thanh cái đồng bện, dây te trong tủ điện

Thanh cái đồng bện, dây te trong tủ điện

đà NẵngThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

167.000vnđ

29/5/2021 1308 Lượt xem

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tấm sàn lót đi lên frp grating, sàn lót công nghiệp, thanh dầm y shape frp thi công nhanh tiết kiệm

Tấm sàn lót đi lên frp grating, sàn lót công nghiệp, thanh dầm y shape frp thi công nhanh tiết kiệm

Thiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

1.000vnđ

22/7/2021 1302 Lượt xem

128 Đường TTH 07, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, TP.HCM

Sửa máy hàn tig, hàn inox, hàn Argon, hàn xoay chiều tại tpHCM

Sửa máy hàn tig, hàn inox, hàn Argon, hàn xoay chiều tại tpHCM

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

4/11/2021 1301 Lượt xem

21 đường số 11, P. Hiệp Bình Chánh,Q. Thủ Đức, tp.HCM

Dao phá thô Arden, dao khắc 3D, dao cắt mica vv... giá rẻ , uy tín và chất lượng.

Dao phá thô Arden, dao khắc 3D, dao cắt mica vv... giá rẻ , uy tín và chất lượng.

Thiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

10vnđ

5/10/2021 1269 Lượt xem

QL5 – TRƯNG TRẮC – VĂN LÂM – HƯNG YÊN

Máy đục tượng vi tính CNC 4WIND 1810-6 kết cấu vững chắc, chính xác

Máy đục tượng vi tính CNC 4WIND 1810-6 kết cấu vững chắc, chính xác

Thiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

330.000.000vnđ

5/11/2015 1206 Lượt xem

Số 868, Quốc lộ 1A, Phường Thạnh Xuận, Quận 12, TP Hồ chí Minh

Bộ nguồn cho máy cnc giá tốt nhất miền Bắc

Bộ nguồn cho máy cnc giá tốt nhất miền Bắc

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

650.000vnđ

17/7/2021 1180 Lượt xem

Hưng Yên

Sàn thao tác lót trên tàu, sàn lót đi lại trên tàu, frp grating

Sàn thao tác lót trên tàu, sàn lót đi lại trên tàu, frp grating

Thiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

22/7/2021 1174 Lượt xem

128 Đường TTH 07, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

Sản phẩm cơ khí - thủy lực, sản xuất gia công các sản phẩm cơ khí, thủy lực - xi lanh thủy lực

Sản phẩm cơ khí - thủy lực, sản xuất gia công các sản phẩm cơ khí, thủy lực - xi lanh thủy lực

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

16/7/2021 1155 Lượt xem

656/74/137B Quang Trung, P 11, Q Gò Vấp, Tp HCM

Tấm sàn lót frp grating kháng hóa chất, chống rỉ trong ngành công nghiệp

Tấm sàn lót frp grating kháng hóa chất, chống rỉ trong ngành công nghiệp

Thiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

31/5/2021 1150 Lượt xem

128 Đường TTH 07, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

Van bi tay gạt inox

Van bi tay gạt inox

đà NẵngThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

103.000vnđ

19/6/2021 1130 Lượt xem

Ho Chi Minh City, Vietnam

Máy cày kubota ,Phân phối máy cày kubota B2420

Máy cày kubota ,Phân phối máy cày kubota B2420

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

180.000.000vnđ

22/6/2021 1079 Lượt xem

Số 15, phố Thiên Hiền, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội.(gần bến xe Mỹ Đình - có chỗ để ô tô cho Khách)

Bán vật tư khoan đá: mũi khoan , cần khoan, chuôi búa, khớp nối

Bán vật tư khoan đá: mũi khoan , cần khoan, chuôi búa, khớp nối

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

1.000vnđ

18/6/2021 1074 Lượt xem

long biên hà nội

Máy CNC 2025 6 đầu khắc tranh 3D

Máy CNC 2025 6 đầu khắc tranh 3D

Hưng YênThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

1.000.000vnđ

26/6/2021 1066 Lượt xem

Số 139 Chợ Đường Cái , Đình Dù , Văn Lâm , Hưng Yên .

Máy CNC khắc gỗ 2225-12 | Cty TNHH Tự Động Hóa Đông Phương Hà Nội

Máy CNC khắc gỗ 2225-12 | Cty TNHH Tự Động Hóa Đông Phương Hà Nội

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

245.000.000vnđ

17/10/2015 1060 Lượt xem

Số 868, Quốc lộ 1A, Phường Thạnh Xuận, Quận 12, TP Hồ chí Minh

Gioăng chì, ron chì, gioăng chì chịu nhiệt, ron chì chịu nhiệt, gioăng teflon, gioăng PTFE

Gioăng chì, ron chì, gioăng chì chịu nhiệt, ron chì chịu nhiệt, gioăng teflon, gioăng PTFE

đà NẵngThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

1.200vnđ

18/11/2021 1055 Lượt xem

Ho Chi Minh City, Vietnam

Bộ lã ống đồng lớn cao cấp 1/8inch-3/4inch TB-6259 TOP

Bộ lã ống đồng lớn cao cấp 1/8inch-3/4inch TB-6259 TOP

Sài GònThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

800.000vnđ

6/6/2019 1033 Lượt xem

31 Trương Phước Phan, Quận Bình Tân, TP.HCM

Phân phối Que hàn điện J421 nhập khẩu, chất lượng cao

Phân phối Que hàn điện J421 nhập khẩu, chất lượng cao

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

15.000vnđ

19/7/2021 1020 Lượt xem

Số 20 Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội

Rọ bơm gang mặt bích, Rọ bơm, rọ bơm inox, rọ bơm nước

Rọ bơm gang mặt bích, Rọ bơm, rọ bơm inox, rọ bơm nước

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị cơ khí chế tạo

140.000vnđ

1/10/2021 1016 Lượt xem

Ho Chi Minh City, Vietnam