[ 12.000vnđ ]

Dây đồng bện, dây đồng bện tiếp địa, cáp đồng bện mạ thiếc

15/5/2019 – 36 Lượt xem

Ads

Mr Thái - 0932 210 082 - [email protected] Thiết bị Công nghiệp QT Engineering QT ENGINEERING có cung cấp vật tư hệ thống tiếp địa, dây đồng trần, dây đồng bọc, dây đồng bện mạ thiếc. Quy cách của sản phần dây đồng bện, dây đồng mềm mạ thiếc các bạn có thể tham khảo bảng dưới đây: Tiết diện mm2 Bề rộng (w), bề dầy (h) mm Đơn Giá Đường kính lỗ 04 6x1mm Liên hệ 08, 10, 13 06 8x1.2mm Liên hệ 08, 10, 13 08 10x1.5mm Liên hệ 08, 10, 13 10 14x1.5mm Liên hệ 08, 10, 13 14 20x1.50mm Liên hệ 08, 10, 13 16 22x2.0mm Liên hệ 08, 10, 13 20 25x2.5mm Liên hệ 08, 10, 13 25 28x3.0mm Liên hệ 08, 10, 13 35 30x3.0mm Liên hệ 08, 10, 13 50 35x4.0mm Liên hệ 08, 10, 13 70 45x4.0mm Liên hệ 08, 10, 13 Ngoài các size tiếp địa, bên QT Engineering còn cung cấp các size lớn hơn : 95mm, 120mm2, 150mm2, 200mm2, 250mm2 dùng làm busbar mềm, thanh cái mềm, ... Nhà cung cấp : Dây đồng bện, cáp đồng bện, thanh đồng bện, thanh cái đồng bện, Thanh cái mềm, thanh đồng mềm, dây đồng bện 4mm2, dây đồng bện 6mm2, dây đồng bện 8mm2, dây đồng bện 10mm2, dây đồng bện 14mm2, dây đồng bện 16mm2, dây đồng bện 20mm2, dây đồng bện 25mm2, dây đồng bện 35mm2, sợi đồng bện, dây đồng tiếp địa, dây tiếp đị, Busbar đồng, busbar đồng mềm, Flexible busbar, Copper flexible busbar, Flexible copper busbar, Flexible copper braid, Busbar braid, copper braid, flexible wire, braided copper flexible cable, Dây te tiếp địa đồng bện, Busbar đồng mềm trong tủ điện, trạm biến áp, Dây đồng bện tiếp địa, dây te tiếp địa đồng bện, Dây đồng bện, dây đồng bện mạ thiếc, cáp đồng bện tiếp địa, dây te tiếp địa đồng bện, dây đồng bện tiếp địa thang máng cáp

Dây đồng bện, dây đồng bện tiếp địa, cáp đồng bện mạ thiếc

Dây đồng bện, dây đồng bện tiếp địa, cáp đồng bện mạ thiếc

Dây đồng bện, dây đồng bện tiếp địa, cáp đồng bện mạ thiếc

Dây đồng bện, dây đồng bện tiếp địa, cáp đồng bện mạ thiếc

Dây đồng bện, dây đồng bện tiếp địa, cáp đồng bện mạ thiếc

Dây đồng bện, dây đồng bện tiếp địa, cáp đồng bện mạ thiếc

Dây đồng bện, dây đồng bện tiếp địa, cáp đồng bện mạ thiếc

Dây đồng bện, dây đồng bện tiếp địa, cáp đồng bện mạ thiếc

Dây đồng bện, dây đồng bện tiếp địa, cáp đồng bện mạ thiếc

Ads
QT Busbar

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap khi gọi)

119 Bình Long
Dây đồng bện, dây đồng bện tiếp địa, cáp đồng bện mạ thiếc Dây đồng bện, dây đồng bện tiếp địa, cáp đồng bện mạ thiếc mr thái 0932 210 082 vuthaihcmute gmail com thiê t bi công nghiê p qt engineering qt engineering có cung cấp vật tư hệ thống tiếp địa dây đồng trần dây đồng bọc dây đồng bện mạ thiếc quy cách của sản phần dây đồng bện dây đồng mềm mạ thiếc các bạn có 6 10 star based on 36 reviews 12.000 MUA NGAY!