“thí nghiệm” 308 kết quả tìm thấy trong Tất cả danh mục

THẾ NÀO LÀ NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUẨN - HỘP CHUYỂN MẪU PASS BOX

THẾ NÀO LÀ NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUẨN - HỘP CHUYỂN MẪU PASS BOX

Tất cả danh mụcNội thất - Ngoại thất

14/11/2019 2 Lượt xem

103/23 Nguyễn Hữu Dât, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM – những sản phẩm của phượng hải đều có ưu điểm vượt trội so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường khả năng chịu hóa chất chống cháy lan chống chịu nhiệt

THẾ NÀO LÀ NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUẨN - CHỤP HÚT DI ĐỘNG

THẾ NÀO LÀ NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUẨN - CHỤP HÚT DI ĐỘNG

Tất cả danh mụcNội thất - Ngoại thất

14/11/2019 3 Lượt xem

103/23 Nguyễn Hữu Dât, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM – những sản phẩm của phượng hải đều có ưu điểm vượt trội so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường khả năng chịu hóa chất chống cháy lan chống chịu nhiệt

THẾ NÀO LÀ NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUẨN - BUỒNG TẮM KHÍ – AIR SHOWER

THẾ NÀO LÀ NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUẨN - BUỒNG TẮM KHÍ – AIR SHOWER

Tất cả danh mụcNội thất - Ngoại thất

14/11/2019 4 Lượt xem

103/23 Nguyễn Hữu Dât, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM – những sản phẩm của phượng hải đều có ưu điểm vượt trội so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường khả năng chịu hóa chất chống cháy lan chống chịu nhiệt

THẾ NÀO LÀ NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUẨN - KỆ LƯU MẪU OMEGA – DỄ DÀNG LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

THẾ NÀO LÀ NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUẨN - KỆ LƯU MẪU OMEGA – DỄ DÀNG LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

Tất cả danh mụcNội thất - Ngoại thất

14/11/2019 3 Lượt xem

103/23 Nguyễn Hữu Dât, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM – phượng hải là đơn vị đã và đang đem lại cho nhiều khách hàng các giải pháp tổng thể cho phòng thí nghiệm và đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng phòng thí ng

THẾ NÀO LÀ NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUẨN - BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM PHLAB TYPE T- Central Bench

THẾ NÀO LÀ NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUẨN - BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM PHLAB TYPE T- Central Bench

Tất cả danh mụcNội thất - Ngoại thất

14/11/2019 3 Lượt xem

103/23 Nguyễn Hữu Dât, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM – phượng hải là đơn vị đã và đang đem lại cho nhiều khách hàng các giải pháp tổng thể cho phòng thí nghiệm và đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng phòng thí ng

THẾ NÀO LÀ NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUẨN - BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM BESTLAB TYPE E- Central Bench

THẾ NÀO LÀ NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUẨN - BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM BESTLAB TYPE E- Central Bench

Tất cả danh mụcNội thất - Ngoại thất

14/11/2019 2 Lượt xem

103/23 Nguyễn Hữu Dât, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM – phượng hải là đơn vị đã và đang đem lại cho nhiều khách hàng các giải pháp tổng thể cho phòng thí nghiệm và đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng phòng thí ng

THẾ NÀO LÀ NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUẨN - Bàn Thí Nghiệm có Bồn Rửa chịu hóa chất cho phòng thí n

THẾ NÀO LÀ NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUẨN - Bàn Thí Nghiệm có Bồn Rửa chịu hóa chất cho phòng thí n

Tất cả danh mụcNội thất - Ngoại thất

14/11/2019 2 Lượt xem

103/23 Nguyễn Hữu Dât, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM – phượng hải là đơn vị đã và đang đem lại cho nhiều khách hàng các giải pháp tổng thể cho phòng thí nghiệm và đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng phòng thí ng

THẾ NÀO LÀ NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUẨN - THÍ NGHIỆM ÁP TƯỜNG BESTLAB TYPE E - Wall Bench

THẾ NÀO LÀ NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUẨN - THÍ NGHIỆM ÁP TƯỜNG BESTLAB TYPE E - Wall Bench

Tất cả danh mụcNội thất - Ngoại thất

14/11/2019 3 Lượt xem

103/23 Nguyễn Hữu Dât, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM – phượng hải là đơn vị đã và đang đem lại cho nhiều khách hàng các giải pháp tổng thể cho phòng thí nghiệm và đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng phòng thí ng

THẾ NÀO LÀ NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUẨN - BÀN CÂN CHỐNG RUNG

THẾ NÀO LÀ NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUẨN - BÀN CÂN CHỐNG RUNG

Tất cả danh mụcNội thất - Ngoại thất

14/11/2019 3 Lượt xem

103/23 Nguyễn Hữu Dât, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM – phượng hải là đơn vị đã và đang đem lại cho nhiều khách hàng các giải pháp tổng thể cho phòng thí nghiệm và đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng phòng thí ng

BẢO DƯỠNG NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM - VÒI SEN KHẨN CẤP CAO CẤP

BẢO DƯỠNG NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM - VÒI SEN KHẨN CẤP CAO CẤP

Tất cả danh mụcNội thất - Ngoại thất

12/11/2019 2 Lượt xem

103/23 Nguyễn Hữu Dât, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM – phượng hải là đơn vị đã và đang đem lại cho nhiều khách hàng các giải pháp tổng thể cho phòng thí nghiệm và đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng phòng thí ng

BẢO DƯỠNG NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM - TỦ THAO TÁC PCR CAO CẤP

BẢO DƯỠNG NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM - TỦ THAO TÁC PCR CAO CẤP

Tất cả danh mụcNội thất - Ngoại thất

12/11/2019 2 Lượt xem

103/23 Nguyễn Hữu Dât, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM – phượng hải là đơn vị đã và đang đem lại cho nhiều khách hàng các giải pháp tổng thể cho phòng thí nghiệm và đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng phòng thí ng

BẢO DƯỠNG NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM - TỦ HÚT KHÔNG ĐƯỜNG ỐNG CAO CẤP

BẢO DƯỠNG NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM - TỦ HÚT KHÔNG ĐƯỜNG ỐNG CAO CẤP

Tất cả danh mụcNội thất - Ngoại thất

1vnđ 12/11/2019 1 Lượt xem

103/23 Nguyễn Hữu Dât, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM – phượng hải là đơn vị đã và đang đem lại cho nhiều khách hàng các giải pháp tổng thể cho phòng thí nghiệm và đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng phòng thí ng

BẢO DƯỠNG NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM - TỦ HÚT KHÍ ĐỘC PHLAB

BẢO DƯỠNG NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM - TỦ HÚT KHÍ ĐỘC PHLAB

Tất cả danh mụcNội thất - Ngoại thất

12/11/2019 2 Lượt xem

103/23 Nguyễn Hữu Dât, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM – phượng hải là đơn vị đã và đang đem lại cho nhiều khách hàng các giải pháp tổng thể cho phòng thí nghiệm và đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng phòng thí ng

BẢO DƯỠNG NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM - TỦ HÚT BESTLAB CAO CẤP BẢO HÀNH 3 NĂM

BẢO DƯỠNG NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM - TỦ HÚT BESTLAB CAO CẤP BẢO HÀNH 3 NĂM

Tất cả danh mụcNội thất - Ngoại thất

12/11/2019 2 Lượt xem

103/23 Nguyễn Hữu Dât, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM – phượng hải là đơn vị đã và đang đem lại cho nhiều khách hàng các giải pháp tổng thể cho phòng thí nghiệm và đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng phòng thí ng

BẢO DƯỠNG NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM - TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CÓ KHỬ MÙI PH-LAB

BẢO DƯỠNG NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM - TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CÓ KHỬ MÙI PH-LAB

Tất cả danh mụcNội thất - Ngoại thất

12/11/2019 2 Lượt xem

103/23 Nguyễn Hữu Dât, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM – phượng hải là đơn vị đã và đang đem lại cho nhiều khách hàng các giải pháp tổng thể cho phòng thí nghiệm và đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng phòng thí ng

BẢO DƯỠNG NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM - TỦ CHỐNG CHÁY

BẢO DƯỠNG NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM - TỦ CHỐNG CHÁY

Tất cả danh mụcNội thất - Ngoại thất

12/11/2019 2 Lượt xem

103/23 Nguyễn Hữu Dât, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM – phượng hải là đơn vị đã và đang đem lại cho nhiều khách hàng các giải pháp tổng thể cho phòng thí nghiệm và đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng phòng thí ng

BẢO DƯỠNG NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM - TỦ CHỐNG ĂN MÒN

BẢO DƯỠNG NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM - TỦ CHỐNG ĂN MÒN

Tất cả danh mụcNội thất - Ngoại thất

12/11/2019 2 Lượt xem

103/23 Nguyễn Hữu Dât, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM – phượng hải là đơn vị đã và đang đem lại cho nhiều khách hàng các giải pháp tổng thể cho phòng thí nghiệm và đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng phòng thí ng

BẢO DƯỠNG NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM - TỦ CẤY VI SINH CẤP I CAO CẤP

BẢO DƯỠNG NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM - TỦ CẤY VI SINH CẤP I CAO CẤP

Tất cả danh mụcNội thất - Ngoại thất

12/11/2019 2 Lượt xem

103/23 Nguyễn Hữu Dât, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM – phượng hải là đơn vị đã và đang đem lại cho nhiều khách hàng các giải pháp tổng thể cho phòng thí nghiệm và đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng phòng thí ng