Công ty DAS ý tưởng mới trong sản phẩm, sản xuất với dây chuyền hiện đại.

Công ty TNHH Đầu Tư Chiến Lược Đông Á

Địa chỉ:  47/53 Nguyễn Văn Đậu, P6, Bình Thạnh, Tp.HCM

Tel: (84-8) 3550 1696                 

Fax: (84-8) 3550 1696

Email: [email protected]

Website: www.da1.vn

Yahoo: advlong

Dương Long
MDkzMjAyMTgzOQ==

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap.com khi gọi)

47/53 Nguyễn Văn Đậu, P6, Bình Thạnh, Tp.HCM