[size=100]Từ vựng tiếng Anh là một vấn đề lớn của nhiều người Việt học tiếng Anh. Không ít bạn vẫn luôn thắc mắc không biết cách [url=http://leerit.com/?r=98799]học từ vựng tiếng anh[/url] làm sao để tránh tình trạng "học nay mai quên".

Vậy cần học từ vựng tiếng Anh làm sao để ghi nhớ được lâu bây giờ? Mình muốn chia sẻ với các bạn một số mẹo mà mình đã làm thử và thành công.

Trước hết là bạn nên học từ vựng theo câu thay vì học từ vựng riêng lẻ. Bộ não của bạn thích những thông tin có ý nghĩa hơn là những thông tin rời rạc, vì vậy ý nghĩa của câu sẽ giúp bạn dễ nhớ từ hơn.

[center][img]https://i.imgur.com/qO4CTIL.jpg[/img][/center]

Vì vậy cách học từ vựng tiếng Anh tốt nhất là thông qua việc đọc tiếng Anh. Mỗi khi đọc thấy một từ chưa biết, bạn có thể ghi chú lại từ vựng đó và cả câu văn chứa từ vựng đó luôn.[/size] http://leerit.com/

Tìm kiếm tương tự

MDE2OTMyNDYxOTM=

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap.com khi gọi)

1 LÊ VĨNH HUY