BẢNG GIÁ TỦ RACK, TỦ MẠNG – FAMRACK– Phụ kiện

Chi tiết sản phẩm xin xem tại : www.fam.vn 

https://sites.google.com/site/tumangturack10u20u32u42u/

                  Công ty www.FAM.vn chúng tôi đang trực tiếp sản xuất và phân phối các loại tủ Rack, tủ mạng theo chuẩn 19 inch và 21 inch. Tất cả các sản phẩm tủ Rack đều được bảo hành chính hãng, tiêu chuẩn ISO, đáp ứng chuẩn theo các thông lệ Quốc tế.

 

BẢNG GIÁ THAM KHẢO TỦ RACK CHUẨN 19 INCH


1/ Tủ Camera 4U-D400 Wallmount – F 4U-400

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 4U-D400

·         Kích thước : (HxWxD) H150xW400xD380 mm, có khóa

·         Kết cấu : treo tường , mở nắp trên ,Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica

Giá: 450,000 VNĐ+VAT

 

2/ Tủ mạng, Tủ Rack Cabinet 6U-D400 Wallmount *  FAMRACK F- Class 6U-D400

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 6U-D400        CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước : (HxWxD) H320xW550xD400 mm, 01 cửa có khóa

·         Kết cấu : treo tường, có 01 quạt làm mát , 03 ổ điện đa năng.

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 700,000 VNĐ+VAT

 

 
 

3/ Tủ mạng, Tủ Rack Cabinet 10U-D400 Tower/Wallmount *  FAMRACK F- Class 10U-D400

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 10U-D400     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước : (HxWxD) H560xW550xD400 mm, 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : treo tường, có 01 quạt làm mát , 03 ổ điện đa năng.

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 850,000 VNĐ+VAT

 

4/Tủ mạng, Tủ Rack Cabinet 10U-D500 Tower *  FAMRACK F-Class 10U-D500

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 10U-D500    CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước : (HxWxD) H560xW550xD500 mm , 02 cửa có khóa.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 900,000 VNĐ+VAT

 

5/ Tủ mạng, Tủ Rack Cabinet 10U-D600 Tower  * FAMRACK F- Class 10U- D600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 10U-D600   CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước : (HxWxD) H560xW550xD600 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám), cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 1,000,000 VNĐ+VAT

 

6/ Tủ mạng, Tủ Rack Cabinet 10U-D700 Tower  * FAMRACK F-Class 10U- D700

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 10U-D700  CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước : (HxWxD) H560xW550xD700 mm , 02 cửa có khóa.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 1,100,000 VNĐ+VAT

 

7/Tủ mạng, Tủ Rack Cabinet 12U-D400 Tower/Wallmount *  FAMRACK F- Class 12U- D400

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 12U-D400     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước : (HxWxD) H730xW550xD400 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 1,050,000 VNĐ+VAT

 

8/Tủ mạng, Tủ Rack Cabinet 12U-D500 Tower * FAMRACK F – Class 12U- D500

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 12U-D500     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước : (HxWxD) H730xW550xD500 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 1,150,000 VNĐ+VAT

 

9/ Tủ mạng, Tủ Rack Cabinet 12U-D600 Tower * FAMRACK F-Class 12U- D600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 12U-D600      CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước : (HxWxD) H730xW550xD600 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 1,250,000 VNĐ+VAT

 

10/ Tủ mạng, Tủ Rack Cabinet 12U-D700 Tower * FAMRACK F-Class 12U-D700

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 12U-D700     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước : (HxWxD) H730xW550xD700 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 1,350,000 VNĐ+VAT

 

11/ Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM CABINET 15U-D600 * FAMRACK F-Class 15U- D600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 15U-D600        CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước : (HxWxD) H830xW600xD600 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 01 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 1,550,000 VNĐ +VAT

 

12/Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM CABINET 15U-D800 * FAMRACK F-Class 15U- D800

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 15U-D800       CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước : (HxWxD) H830xW600xD800 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 01 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 1,750,000 VNĐ +VAT

 

13/Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM CABINET 15U-D1000 * FAMRACK F-Class 15U-D1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 15U-D1000      CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H830xW600xD1000 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 01 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 2.350,000 VNĐ +VAT

 

14/Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM CABINET 20U-D600 * FAMRACK F-Class 20U- D600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 20U-D600     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1050xW600xD600 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 01 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 2,450,000 VNĐ +VAT

 

15/Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM CABINET 20U-D800 * FAMRACK F-Class 20U- D800.

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 20U-D800           CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1050xW600xD800 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời. 

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 2,650,000 VNĐ +VAT

 

16/Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM CABINET 20U-D1000 * FAMRACK F-Class 20U-D1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 20U-D1000       CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước : (HxWxD) H1050xW600xD1000 mm , 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 2,850,000 VNĐ +VAT

 

17/ Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM CABINET 27U-D600 * FAMRACK F-Class 27U- D600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 27U-D600    CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1420xW600xD600 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 2,950,000 VNĐ +VAT

 

18/ Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM CABINET 27U-D800 * FAMRACK F-Class 27U- D800

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 27U-D800      CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1420xW600xD800mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 3,150,000 VNĐ+VAT

 

19/Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM CABINET 27U-D1000 * FAMRACK F-Class 27U- D1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 27U- D1000     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1420xW600xD1000 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 3,300,000 VNĐ+VAT

 

20/Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM CABINET 32U-D600 * FAMRACK F-Class 32U- D600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 32U-D600       CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1650xW600xD600 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 3,400,000 VNĐ+VAT

 

21/Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM CABINET 32U-D800 * FAMRACK F-Class 32U-D800

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 32U-D800      CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1650xW600xD800 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 3,650,000 VNĐ+VAT

 

22/Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM CABINET 32U-D1000 * FAMRACK F-Class 32U- D1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 32U-D1000    CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1650xW600xD1000 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 3,850,000 VNĐ+VAT

 

23/Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM CABINET 36U-D600 * FAMRACK F-Class 36U- D600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 36U-D600         CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1830xW600xD600 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 3,900,000 VNĐ+VAT

 

24/ Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM CABINET 36U-D800 * FAMRACK F-Class 36U- D800

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 36U-D800     CHUẨN RACK 19 INCH                                                                                                                                

·         Kích thước: (HxWxD) H1830xW600xD800mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 4,150,000 VNĐ+VAT

 

25/ Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM CABINET 36U-D1000 * FAMRACK F-Class 36U- D1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 36U-D1000     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1830xW600xD1000 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 4,400,000 VNĐ+VAT

 

26/ Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM CABINET 42U-D600 * FAMRACK F-Class 42U- D600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 42U-D600      CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H2100xW600xD600mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 4,150,000 VNĐ+VAT

 

27/ Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM CABINET 42U-D800 * FAMRACK F-Class 42U- D800

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 42U-D800     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H2100xW600xD800 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 4,350,000 VNĐ+VAT

 

28/ Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM CABINET 42U-D1000 * FAMRACK F- Class 42U- D1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 42U-D1000      CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H2100xW600xD1000mm, 02 cửa có khóa, bốn cánh tháo rời.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 4,550,000 VNĐ+VAT

 

29/ Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM CABINET 42U-D1200 * FAMRACK F-Class 42U - D1200

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 42U-D1200     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H2100xW600xD1200 mm, 02 cửa có khóa, bốn cánh tháo rời.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 4,950,000 VNĐ+VAT

 

30/ Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM CABINET 45U-D600 * FAMRACK F-Class 45U- D600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 45U-D600     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H2235xW600xD600 mm, 02 cửa có khóa, bốn cánh tháo rời.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 4,550,000 VNĐ+VAT

 

31/Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM CABINET 45U-D800 * FAMRACK F-Class  45U-D800

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 45U-D800     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H2235xW600xD800 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 4,750,000 vnđ+VAT

 

32/Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM CABINET 45U-D1000 * FAMRACK F-Class 45U- D1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 45U-D1000     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H2235xW600xD1000 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica ( hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 5,050,000 vnđ+VAT

 

 
 

33/Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM OPEN RACK *   FAMRACK F-Class FO27U - SINGLE

·         Mã sản phẩm: FAMRACK  OPEN RACK 27U    CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước:  CAO 1420 mm , hai thanh tiêu chuẩn

·         Kết cấu: Bắt cố định xuống sàn nhà, thanh đế bắt sàn, gá trên.

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) ,

Giá: 1.300,000 vnđ+VAT

 

33/Tủ mạng, Tủ Rack, SYSTEM OPEN RACK *  FAMRACK F-Class FO42U - SINGLE

·         Mã sản phẩm: FAMRACK  OPEN RACK 42U    CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước:  CAO 2050 mm , hai thanh tiêu chuẩn

·         Kết cấu: Bắt cố định xuống sàn nhà, thanh đế bắt sàn, gá trên.

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) ,

Giá: 1.400,000 vnđ+VAT

 

 
 

 34/ Phụ kiện tủ mạng, tủ rack: khay cố định, khay trượt, pdu, quạt làm mát, khóa tủ …

35/ Tủ chuyên dụng: tủ camera, tủ ngoài trời, tủ điện, tủ điện âm tường ..

36/ Máng cable, thang cable, vật tư phụ thi công ..

37/ Cable mạng LAN, Cable Camera .. các hãng AMP , AMTAKO , CADIVI , LS VINA..

38/ Dây điện , cable điện lực các hãng CADIVI – CADISUN – LS VINA…

Giá chưa bao gồm thuế VAT

·         GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRONG NỘI THÀNH VÀ RA CÁC BẾN XE LIÊN TỈNH.

·         CÓ ƯU ĐÃI RIÊNG CHO CÁC DỰ ÁN LỚN.

·         GIAO HÀNG TRONG NGÀY VỚI CÁC ĐƠN HÀNG ĐƠN RIÊNG LẺ.

·         HÀNG HÓA ĐỦ GIẤY TỜ THƯƠNG HIỆU, CQ (CHỨNG NHẬN XUẤT XƯỞNG).

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ :

Mr.Trung     sđt:0904109318

Zalo:tientrung

[email protected]

     Công ty Cổ Phần Công Nghệ & Thương Mại Quốc Tế FAM

      Địa Chỉ: Số 57, phố Hoàng Cầu , Phường Ô Chợ Dừa , Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

 

Tin đăng tương tự
Tư vấn cách chọn mái xếp di động, mái che, mái lượn song, dù vuông lệch tâm Mái hiên di động tại Quận Bình Thạnh, mái bạt che, mái máng xối, dù che mưa cao cấp giá rẻ Giải pháp che nắng, che mưa cho quán cà phê, Bán dù lệch tâm vuông tại TPHCM

Tư vấn cách chọn mái xếp di động, mái che, mái lượn song, dù vuông lệch tâm Mái hiên di động tại Quận Bình Thạnh, mái bạt che, mái máng xối, dù che mưa cao cấp giá rẻ Giải pháp che nắng, che mưa cho quán cà phê, Bán dù lệch tâm vuông tại TPHCM

Hải PhòngNội thất - Ngoại thấtNgoại thất biệt thự, resort

150.000vnđ

17/11/2021 1961 Lượt xem

đắp phù điêu đẹp, phù điêu xi măng, phù điêu cổ điển, tượng cổ điển, phù điêu giá rẻ, phù điêu hoa lá

đắp phù điêu đẹp, phù điêu xi măng, phù điêu cổ điển, tượng cổ điển, phù điêu giá rẻ, phù điêu hoa lá

Tất cả danh mụcNội thất - Ngoại thất

2.000.000vnđ

25/6/2021 1906 Lượt xem

496 Phạm Văn Bạch P.12 Q.Gò Vấp TPHCM

tượng composite, tượng giả đồng, tượng xi măng, tượng thạch cao, tượng giá rẻ, tượng thiếu nữ

tượng composite, tượng giả đồng, tượng xi măng, tượng thạch cao, tượng giá rẻ, tượng thiếu nữ

Tất cả danh mụcNội thất - Ngoại thất

2.500.000vnđ

tuần trước 1845 Lượt xem

phạm văn đồng, thủ đức, tp hồ chí minh

đắp phù điêu xi măng, phù điêu giá rẻ, tượng chúa, tượng phật, tượng cổ điển, phù điêu đẹp

đắp phù điêu xi măng, phù điêu giá rẻ, tượng chúa, tượng phật, tượng cổ điển, phù điêu đẹp

Nội thất - Ngoại thấtNgoại thất biệt thự, resort

3.000.000vnđ

22/6/2021 1736 Lượt xem

496 phạm văn bạch phường 12 quận gò vấp tp hcm

phù điêu đẹp, phù điêu cổ điển, tượng cổ điển, phù điêu giá rẻ, phù điêu xi măng, phù điêu

phù điêu đẹp, phù điêu cổ điển, tượng cổ điển, phù điêu giá rẻ, phù điêu xi măng, phù điêu

Nội thất - Ngoại thấtNgoại thất biệt thự, resort

3.000.000vnđ

9/7/2021 1525 Lượt xem

đường đặng thúc vịnh huyện hóc môn tphcm

phù điêu cổ điển, tượng cổ điển, phù điêu đẹp, phù điêu xi măng, phù điêu hoa lá, phù điêu giá rẻ

phù điêu cổ điển, tượng cổ điển, phù điêu đẹp, phù điêu xi măng, phù điêu hoa lá, phù điêu giá rẻ

Nội thất - Ngoại thấtSân vườn - Ngoại cảnh

2.000.000vnđ

18/7/2021 1305 Lượt xem

Đường Đặng Thúc Vịnh, Huyện Hóc Môn , TPHCM

phù điêu đẹp, phù điêu xi măng, phù điêu giá rẻ, phù điêu cổ điển, tượng cổ điển, phù điêu hoa lá

phù điêu đẹp, phù điêu xi măng, phù điêu giá rẻ, phù điêu cổ điển, tượng cổ điển, phù điêu hoa lá

Nội thất - Ngoại thấtSân vườn - Ngoại cảnh

3.000.000vnđ

14/3/2016 931 Lượt xem

496 phạm văn bạch phường 12 quận gò vấp tphcm

phù điêu đẹp,phù điêu giá rẻ,tượng trang trí,phù điêu xi măng,phù điêu composite

phù điêu đẹp,phù điêu giá rẻ,tượng trang trí,phù điêu xi măng,phù điêu composite

Sài GònNội thất - Ngoại thấtSân vườn - Ngoại cảnh

1.000.000vnđ

30/12/2015 711 Lượt xem

21 Nguyễn Hữu Cảnh P.22 Q. Bình Thạnh TpHCM

Buôn bán lẻ các loại tủ mạng, thiết bị mạng dùng cho kết nối hệ thống mạng

Buôn bán lẻ các loại tủ mạng, thiết bị mạng dùng cho kết nối hệ thống mạng

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

4.000.000vnđ

8/7/2021 692 Lượt xem

Số 10 ngõ 143/22 Phố Nguyễn Chính - Hà Nội - Hoàng Mai - Hà Nội

Phân phối các loại patch panel , tủ mạng giá tốt, thiết bị mạng giá lẻ rẻ như buôn

Phân phối các loại patch panel , tủ mạng giá tốt, thiết bị mạng giá lẻ rẻ như buôn

Hà NộiThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

450vnđ

30/3/2017 520 Lượt xem

số 10 ngõ 143/22 Nguyễn Chính - Hà Nội

Máy trộn bê tông tự hành 9 bao, 9 bao xi măng 2 cầu tự chế giá rẻ nhất

Máy trộn bê tông tự hành 9 bao, 9 bao xi măng 2 cầu tự chế giá rẻ nhất

Ôtô - Xe tảiXe công trình

80.000.000vnđ

6/7/2021 374 Lượt xem

CT6C KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội

Áo mưa măng tô giá rẻ chưa từng thấy, gọi 0934424525 :))

Áo mưa măng tô giá rẻ chưa từng thấy, gọi 0934424525 :))

Danh mục khácDịch vụ trực tuyến

8/12/2015 273 Lượt xem

29/6A đường Trần Thái Tông, P 15, Q Tân Bình, TPHCM

Sửa nhà giá rẻ tại Tp. HCM _ Mang đến cho bạn một không gian sống tuyệt vời

Sửa nhà giá rẻ tại Tp. HCM _ Mang đến cho bạn một không gian sống tuyệt vời

Sài GònNội thất - Ngoại thấtNội thất gia đình

11/6/2016 267 Lượt xem

Màng co POF - vật tư giá rẻ cho ngành thực phẩm

Màng co POF - vật tư giá rẻ cho ngành thực phẩm

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị sản xuất công nghiệp

2/12/2016 249 Lượt xem

1/45 Nguyễn văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh

Bán máy bơm định lượng kiểu màng thương hiệu OBL đến từ Italy giá cực rẻ

Bán máy bơm định lượng kiểu màng thương hiệu OBL đến từ Italy giá cực rẻ

Tất cả danh mụcThiết bị công nghiệp

11.226.000vnđ

10 giờ trước 185 Lượt xem

837 Đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM

bán tủ mạng tải hà nội

bán tủ mạng tải hà nội

Hà NộiThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

800.000vnđ

31/5/2021 117 Lượt xem

hà nội, Bán

Dòng máy lạnh treo tường Daikin mang lại không gian thoải mái cho nhà bạn HLV1

Dòng máy lạnh treo tường Daikin mang lại không gian thoải mái cho nhà bạn HLV1

Sài GònTất cả danh mụcĐồ gia dụng

10vnđ

9/10/2018 81 Lượt xem

154/23 TCH10, p tân chánh hiệp q 12 , tphcm

Đầu nối cho ống ruột gà và tủ điện, máng cáp giá rẻ

Đầu nối cho ống ruột gà và tủ điện, máng cáp giá rẻ

Hà NộiThiết bị công nghiệpThiết bị y tế

200vnđ

29/11/2021 39 Lượt xem

Số 06b-no8b, Kđt Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội

Máy đánh giày tự động khách sạn giá rẻ mang thương hiệu Hành Tinh Xanh

Máy đánh giày tự động khách sạn giá rẻ mang thương hiệu Hành Tinh Xanh

Hà NộiTất cả danh mụcNội thất - Ngoại thất

10/3/2021 1 Lượt xem

488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Rèm gỗ tự nhiên mang đến không gian sang trọng

Rèm gỗ tự nhiên mang đến không gian sang trọng

Hà NộiTất cả danh mụcNội thất - Ngoại thất

690.000vnđ

22/8/2020 1 Lượt xem

41 nguyễn quý đức hà nội