** SSD Samsung 850 evo 120GB _ 1350k
** SSD Samsung 850 evo 250GB _ 2080k
** SSD Samsung 850 evo 500GB _ 3900k
** SSD Samsung 850 evo 1TB _ 7500k

 

-- SSD Samsung 850 pro 128GB _ 2150k
-- SSD Samsung 850 pro 256GB _ 3150k
-- SSD Samsung 850 pro 512GB _ 5350k
-- SSD Samsung 850 pro 1TB _ 9700k

 

-> Mua CaddyBay kèm SSD giảm giá CaddyBay xuống còn 150k.

 

Liên hệ: 0938 200 642 | 0908 600 206
Chi tiết:__-->LagiHitech.vn _<--

 

 

lagihitechvn
MDkzODIwMDY0Mg==

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap.com khi gọi)

21 quân s5 p11 q11