450.000vnđ

Pin Laptop Sony BPS2

22/6/2021 – 328 Lượt xem

Pin SONY BPS2

GIÁ : 450.000 ₫
Kho hàng: Có sẵn hàng
11.1V 4400mAh Li-ion
Thay thế cho các model:

VAIO VGN-AR Series
VAIO VGN-C Series
VAIO VGN-FE Series
VAIO VGN-FJ Series
VAIO VGN-FS Series
VAIO VGN-FT Series
VAIO VGN-N Series
VAIO VGN-S Series
VAIO VGN-SZ Series
VAIO VGN-Y Series
VAIO PCG-6C1N
VAIO VFB-S1-XP
Bảo hành : 09 tháng
Dung lượng : 4400 mAh
Số cell : 6-cell
Loại pin : LiON
Hiệu điện thế : 11.1 Volt
Thay thế các part khác : 
VGP-BPS2, VGP-BPS2A, VGP-BPL2, VGP-BPS2B, VGP-BPS2C, VGP-BPL2C, VGPBPS2.CE7, VGPBPL2.CE7
Tương thích với các dòng máy
SONY

VAIO PCG-6C1N, VAIO VFB-S1-XP

VAIO VGN-AR Series
VGN-AR11 Series, VGN-AR130G, VGN-AR150G
VGN-AR170, VGN-AR170GU1, VGN-AR170GU1
VGN-AR170PU2, VGN-AR18CP, VGN-AR18GP
VGN-AR18TP, VGN-AR190G, VGN-AR21 Series
VGN-AR230G, VGN-AR250G, VGN-AR270
VGN-AR290G, VGN-AR50B, VGN-AR51DB
VGN-AR70B, VGN-AR71DB, VGN-AR80PS
VGN-AR80S, VGN-AR81PS, VGN-AR81S
VGN-AR90PS, VGN-AR90S, VGN-AR91PS
VGN-AR91S

VAIO VGN-C Series
VGN-C11C, VGN-C11C/B, VGN-C11C/G
VGN-C11C/H, VGN-C11C/P, VGN-C11C/W
VGN-C12C, VGN-C12C/B, VGN-C12C/W
VGN-C140G/B, VGN-C140QG/B, VGN-C150P/B
VGN-C15TP/B, VGN-C15TP/W, VGN-C190CP/G
VGN-C190CP/H, VGN-C190CP/P, VGN-C190P/H
VGN-C1S/G, VGN-C1S/P, VGN-C1S/W
VGN-C1Z/B

VAIO VGN-FE Series
VGN-FE11H, VGN-FE11H.CEK, VGN-FE11M.G4
VGN-FE11S, VGN-FE11S.CEK, VGN-FE11S.G4
VGN-FE15C, VGN-FE18C, VGN-FE18GP
VGN-FE20, VGN-FE21 Series, VGN-FE21M, VGN-FE21/W
VGN-FE25CP, VGN-FE25GP, VGN-FE25TP
VGN-FE28 Series, VGN-FE28CP
VGN-FE28GP, VGN-FE30B, VGN-FE31 Series
VGN-FE31B/W, VGN-FE31Z, VGN-FE35C
VGN-FE38CP, VGN-FE50B, VGN-FE51B/H
VGN-FE550G, VGN-FE570G, VGN-FE590
VGN-FE590GC, VGN-FE590P03, VGN-FE590PA
VGN-FE590PB, VGN-FE630, VGN-FE630Q
VGN-FE650G, VGN-FE660G, VGN-FE670G
VGN-FE680G, VGN-FE690, VGN-FE690GB
VGN-FE690PB, VGN-FE770G, VGN-FE790
VGN-FE790GN, VGN-FE790PL, VGN-FE90PS
VGN-FE90S, VGN-FE91PS, VGN-FE91S

VAIO VGN-FJ Series
VGN-FJ10B, VGN-FJ11/W, VGN-FJ11B/W
VGN-FJ12/W, VGN-FJ12B/W, VGN-FJ170/B
VGN-FJ170P/B, VGN-FJ180P/G, VGN-FJ180P/L
VGN-FJ180P/R, VGN-FJ180P/W, VGN-FJ21B/G
VGN-FJ21B/L, VGN-FJ21B/R, VGN-FJ22B/G
VGN-FJ22B/L, VGN-FJ22B/R, VGN-FJ270P/B
VGN-FJ270P/BK1, VGN-FJ290, VGN-FJ290L1B
VGN-FJ290L1G, VGN-FJ290L1L, VGN-FJ290L1R
VGN-FJ290L1W, VGN-FJ290P1/G, VGN-FJ290P1/GK1
VGN-FJ290P1/L, VGN-FJ290P1/LK1, VGN-FJ290P1/R
VGN-FJ290P1/RK1, VGN-FJ290P1/V, VGN-FJ290P1/W
VGN-FJ290P1/WK1, VGN-FJ370B, VGN-FJ3M/W
VGN-FJ3S/W, VGN-FJ56C, VGN-FJ56GP
VGN-FJ57C, VGN-FJ57GP, VGN-FJ58C
VGN-FJ58GP, VGN-FJ66C, VGN-FJ66GP/W
VGN-FJ67C, VGN-FJ67GP/W, VGN-FJ68C
VGN-FJ68GP/W, VGN-FJ76GP/W, VGN-FJ77C
VGN-FJ78C, VGN-FJ78GP/B, VGN-FJ79TP/V
VGN-FJ79TP/W, VGN-FJ90PS, VGN-FJ90S
VGN-FJ91PS, VGN-FJ91S, VGN-FJ92PS
VGN-FJ92S

VAIO VGN-FS Series
VGN-FS115B, VGN-FS115M, VGN-FS115S
VGN-FS115Z, VGN-FS15C, VGN-FS15GP
VGN-FS15SP, VGN-FS15TP, VGN-FS18CP
VGN-FS18GP, VGN-FS18SP, VGN-FS18TP
VGN-FS195VP, VGN-FS20, VGN-FS21
VGN-FS215B, VGN-FS215E, VGN-FS215M
VGN-FS215S, VGN-FS215Z, VGN-FS21B
VGN-FS22B, VGN-FS22VB, VGN-FS23B
VGN-FS25C, VGN-FS25GP, VGN-FS25SP
VGN-FS285B, VGN-FS285E, VGN-FS285H
VGN-FS285M, VGN-FS28C, VGN-FS28GP
VGN-FS28SP, VGN-FS30B, VGN-FS315B
VGN-FS315E, VGN-FS315H, VGN-FS315M
VGN-FS315S, VGN-FS315Z, VGN-FS31B
VGN-FS32B, VGN-FS33B, VGN-FS35C
VGN-FS35GP, VGN-FS35TP, VGN-FS38C
VGN-FS38GP, VGN-FS3B, VGN-FS415E
VGN-FS415M, VGN-FS415S, VGN-FS48C
VGN-FS48GP, VGN-FS500, VGN-FS500P12
VGN-FS50B, VGN-FS515 Series, VGN-FS51B
VGN-FS520B, VGN-FS52B, VGN-FS530B
VGN-FS53B, VGN-FS540P, VGN-FS550
VGN-FS570, VGN-FS625B/W, VGN-FS630/W
VGN-FS635B/W, VGN-FS640/W, VGN-FS640QW
VGN-FS645P/H, VGN-FS660/W, VGN-FS675P/H
VGN-FS680/W, VGN-FS690, VGN-FS70B
VGN-FS71B, VGN-FS740/W, VGN-FS742/W
VGN-FS745P/H, VGN-FS750P/W, VGN-FS775P/H
VGN-FS780/W, VGN-FS790, VGN-FS7901
VGN-FS7902, VGN-FS840/W, VGN-FS875P/H
VGN-FS8900, VGN-FS8900M, VGN-FS8900P3
VGN-FS8900P4, VGN-FS8900P5, VGN-FS8900V
VGN-FS90PS, VGN-FS90S, VGN-FS91PS
VGN-FS91PSY, VGN-FS91S, VGN-FS92PS
VGN-FS92PS1, VGN-FS92PS2, VGN-FS92PS3
VGN-FS92PS6, VGN-FS92S, VGN-FS93G
VGN-FS980, VGN-FS990

VAIO VGN-FT Series
VGN-FT31B, VGN-FT32B, VGN-FT50B
VGN-FT51B, VGN-FT52B, VGN-FT52DB
VGN-FT90PS, VGN-FT90S, VGN-FT91PS
VGN-FT91S, VGN-FT92PS, VGN-FT92S

VAIO VGN-N Series
VGN-N11H/W, VGN-N11M/W, VGN-N11S/W
VGN-N130G/W, VGN-N130P/B, VGN-N150G/W
VGN-N150P/B, VGN-N170G/T, VGN-N170G/W
VGN-N17C, VGN-N17C/B, VGN-N17C/W
VGN-N19EP/B, VGN-N19VP/B

VAIO VGN-S Series
VGN-S150, VGN-S150F, VGN-S150P
VGN-S16GP, VGN-S16SP, VGN-S170/P
VGN-S170F, VGN-S18GP, VGN-S18SP
VGN-S1HP, VGN-S1XP, VGN-S240 Series
VGN-S25GP, VGN-S260 Series, VGN-S260P
VGN-S26GP, VGN-S26SP, VGN-S270 Series
VGN-S270P, VGN-S28GP, VGN-S28SP
VGN-S350F, VGN-S360, VGN-S360P
VGN-S36C/B, VGN-S36C/S, VGN-S36GP
VGN-S36GP/S, VGN-S36SP, VGN-S36TP
VGN-S370F, VGN-S380 Series, VGN-S380 Series
VGN-S380B, VGN-S380P, VGN-S38CP
VGN-S38CP/B, VGN-S38GP, VGN-S38GP/B
VGN-S38SP, VGN-S38TP, VGN-S3HP
VGN-S3XP, VGN-S430P/S, VGN-S45SP
VGN-S460/B, VGN-S460P/B, VGN-S46GP
VGN-S46GP/B, VGN-S46GP/S, VGN-S470P/S
VGN-S47SP, VGN-S480, VGN-S480P
VGN-S48CP/B, VGN-S48GP, VGN-S48GP/B
VGN-S49CP/B, VGN-S4HP, VGN-S4M/S
VGN-S4VP/B, VGN-S4XP, VGN-S50B
VGN-S51B, VGN-S52B/S, VGN-S53B/S
VGN-S54B/S, VGN-S550P/S, VGN-S55B/S
VGN-S55C/S, VGN-S55CP/S, VGN-S560P/B
VGN-S56C/B, VGN-S56C/S, VGN-S56CP/B
VGN-S56CP/S, VGN-S56GP/S, VGN-S570P/S
VGN-S580, VGN-S58CP/B, VGN-S58GP/B
VGN-S59CP/B, VGN-S5HP/B.G4, VGN-S5M/S.G4
VGN-S5VP/B.G4, VGN-S5XP/B.G4, VGN-S62PS/S
VGN-S62PSY1, VGN-S62PSY2, VGN-S62PSY3
VGN-S62PSY4, VGN-S62S/S, VGN-S67TP
VGN-S67TP/S, VGN-S70B, VGN-S71PB
VGN-S72PB/B, VGN-S73PB/B, VGN-S90PS
VGN-S90PSY1, VGN-S90PSY2, VGN-S90PSY3
VGN-S90PSY4, VGN-S90PSY5, VGN-S90PSY6
VGN-S90S, VGN-S91PS, VGN-S91PSY1
VGN-S91PSY2, VGN-S91PSY3, VGN-S91PSY4
VGN-S91PSY5, VGN-S91PSY6, VGN-S91S
VGN-S92PS/S, VGN-S92PSY1, VGN-S92PSY2
VGN-S92S/S, VGN-S93PS/S, VGN-S93PSY
VGN-S93S/S, VGN-S94PS, VGN-S94PS1
VGN-S94PS2, VGN-S94PS3, VGN-S94S

VAIO VGN-SZ Series
VGN-SZ110/B, VGN-SZ120P/B, VGN-SZ12C/B
VGN-SZ12CP/B, VGN-SZ13C/B, VGN-SZ13CP/B
VGN-SZ13GP/B, VGN-SZ140, VGN-SZ140PC
VGN-SZ140PD, VGN-SZ150P/C, VGN-SZ15GP
VGN-SZ15GP/B, VGN-SZ160P/C, VGN-SZ16CP/C
VGN-SZ170P/C, VGN-SZ17CP/C, VGN-SZ180P/C
VGN-SZ18CP/X, VGN-SZ18GP, VGN-SZ18GP/C
VGN-SZ1HP/B, VGN-SZ1M/B, VGN-SZ1VP/C
VGN-SZ1XP/C, VGN-SZ220/B, VGN-SZ22CP
VGN-SZ230P/B, VGN-SZ23CP, VGN-SZ23GP/B
VGN-SZ23TP/B, VGN-SZ240, VGN-SZ25CP
VGN-SZ26CP, VGN-SZ26TP/C, VGN-SZ270P/C
VGN-SZ27CP, VGN-SZ280P/C, VGN-SZ281P/X
VGN-SZ281P/XK1, VGN-SZ28CP, VGN-SZ28GP/C
VGN-SZ28TP, VGN-SZ28TP/C, VGN-SZ2HP/B
VGN-SZ2M/B, VGN-SZ2VP/X, VGN-SZ320P/B
VGN-SZ32CP, VGN-SZ330P/B, VGN-SZ340
VGN-SZ35CP, VGN-SZ360P/C, VGN-SZ36CP
VGN-SZ370P/C, VGN-SZ37CP, VGN-SZ381P/X
VGN-SZ38CP, VGN-SZ390, VGN-SZ51B/B
VGN-SZ52B/B, VGN-SZ70B/B, VGN-SZ71B/B
VGN-SZ72B/B, VGN-SZ80PS, VGN-SZ80PS1A
VGN-SZ80PS2A, VGN-SZ80PS3A, VGN-SZ80S
VGN-SZ81PS, VGN-SZ81S, VGN-SZ82PS
VGN-SZ82S, VGN-SZ90PS, VGN-SZ90S
VGN-SZ91PS, VGN-SZ91S, VGN-SZ92PS
VGN-SZ92S

VAIO VGN-Y Series
VGN-Y18GP, VGN-Y70P, VGN-Y90PSY1
VGN-Y90PSY2

Hàng mới 100%, luôn có sẵn hàng trong kho

Bảo hành đổi mới trong vòng 9 tháng

Miễn phí kiểm tra Laptop.

Miễn phí ship hàng toàn quốc.

 

******************

Laptop Minh Khoa chuyên: 
- Phân phối sỉ, lẻ PIN, SẠC, MÀN HÌNH, BÀN PHÍM, Ổ CỨNG, DVD Laptop chất lượng, giá rẻ
- Sửa chữa laptop nhanh, uy tín, chuyên nghiệp
- Ngoài ra để phục vụ sửa chữa, chúng tôi có nhu cầu mua lại XÁC LAPTOP HỎNG với giá cao.
---------------
MINHKHOA Laptop Services 163 HÀM NGHI ĐÀ NẴNG
Yahoo : suachualaptop.hong
SĐT : 05116 290920 - 0911 003 113
Web : http://minhkhoa.com.vn/

Tìm kiếm tương tự

Tin đăng tương tự
sony vaio svt13 nhỏ gọn mỏng nhẹ đẳng cấp cấu hình cao

sony vaio svt13 nhỏ gọn mỏng nhẹ đẳng cấp cấu hình cao

Hà NộiMáy tính - LaptopLaptop - Ultrabook - Notebook

11.000.000vnđ

tuần trước 875 Lượt xem

phố vọng

LAptop Sony Vaio SVE14132CVB i3-3120

LAptop Sony Vaio SVE14132CVB i3-3120

Sài GònMáy tính - LaptopLaptop - Ultrabook - Notebook

6.500.000vnđ

22/9/2015 487 Lượt xem

128A Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, HCM

Laptop sony SVE 15117fgw coi5/ 4g/500 màn 15.6inh đẹp rẻ

Laptop sony SVE 15117fgw coi5/ 4g/500 màn 15.6inh đẹp rẻ

Hà NộiTất cả danh mụcMáy tính - Laptop

8.600.000vnđ

24/6/2021 432 Lượt xem

89 phố vọng hai bà trưng hà nội

Pin Laptop Sony BPS9

Pin Laptop Sony BPS9

Máy tính - LaptopPhần cứng, linh kiện máy tính

690.000vnđ

20/6/2021 385 Lượt xem

163 Hàm Nghi, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng

Pin Laptop Sony BPS13

Pin Laptop Sony BPS13

Máy tính - LaptopPhần cứng, linh kiện máy tính

690.000vnđ

6/9/2021 374 Lượt xem

163 Hàm Nghi, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng

sony vaio sve14 mầu trắng core i5 3210 4gb 500gb máy đẹp 95%

sony vaio sve14 mầu trắng core i5 3210 4gb 500gb máy đẹp 95%

Hà NộiMáy tính - LaptopLaptop - Ultrabook - Notebook

4/1/2016 354 Lượt xem

89 phố vọng

Pin Laptop Sony BPS22

Pin Laptop Sony BPS22

Máy tính - LaptopPhần cứng, linh kiện máy tính

690.000vnđ

19/6/2021 304 Lượt xem

163 Hàm Nghi, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng

Pin Laptop Sony BPS8

Pin Laptop Sony BPS8

Máy tính - LaptopPhần cứng, linh kiện máy tính

790.000vnđ

18/7/2021 288 Lượt xem

163 Hàm Nghi, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng

Thanh lý xác con laptop sony vaio 16,4 in rẻ,VNG FW490DAB. có sạc

Thanh lý xác con laptop sony vaio 16,4 in rẻ,VNG FW490DAB. có sạc

Hải PhòngMáy tính - LaptopLaptop - Ultrabook - Notebook

300.000

19/6/2021 285 Lượt xem

Hải Phòng

Dịch vụ sửa chữa laptop Sony Vaio SVE-15115EG/W tại Hà Nội

Dịch vụ sửa chữa laptop Sony Vaio SVE-15115EG/W tại Hà Nội

Hà NộiMáy tính - LaptopDịch vụ máy tính

6/8/2016 224 Lượt xem

Laptop cũ hp , dell , sony , toshiba mua thanh lý

Laptop cũ hp , dell , sony , toshiba mua thanh lý

Hà NộiThiết bị văn phòngMáy in, copy, máy fax

2.000.000vnđ

9/4/2021 65 Lượt xem

hà nội

Thanh lý laptop cũ Dell , sony ,viao, hp ,

Thanh lý laptop cũ Dell , sony ,viao, hp ,

Hà NộiMáy tính - LaptopPC - Máy tính bàn

23/7/2021 48 Lượt xem

ha noi

Thanh lý laptop hp , dell ,sony

Thanh lý laptop hp , dell ,sony

Hà NộiMáy tính - LaptopLaptop - Ultrabook - Notebook

30/3/2021 34 Lượt xem

ha noi

LAPTOP cũ nhiều hãng DELL, HP, SONY, ACER, ASUS, nhiều cấu hình Core i7, Core i5, Core i3,...

LAPTOP cũ nhiều hãng DELL, HP, SONY, ACER, ASUS, nhiều cấu hình Core i7, Core i5, Core i3,...

Hải PhòngMáy tính - LaptopLaptop - Ultrabook - Notebook

111

21/11/2019 33 Lượt xem

Hải Phòng

Mới về 50 Laptop cũ Chính hãng ASUS, SONY, DELL, ACer.. máy đẹp giá siêu tốt  ...

Mới về 50 Laptop cũ Chính hãng ASUS, SONY, DELL, ACer.. máy đẹp giá siêu tốt ...

Hà NộiMáy tính - LaptopLaptop - Ultrabook - Notebook

26/10/2019 20 Lượt xem

Hà Nội

sạc Sony PCG-7184L NW

sạc Sony PCG-7184L NW

Hà NộiMáy tính - LaptopPhần cứng, linh kiện máy tính

250.000vnđ

19/7/2021 12 Lượt xem

54D Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Mua thanh lý máy tính laptop dell , hp , sony ,

Mua thanh lý máy tính laptop dell , hp , sony ,

Hà NộiMáy tính - LaptopLaptop - Ultrabook - Notebook

1.800.000vnđ

18/6/2021 6 Lượt xem

ha noi

MDkxMTAwMzExMw==

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap.com khi gọi)

163 Hàm Nghi, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng