Gốm Sứ Wilmax - Bộ trà đáy bằng 0.37L Wilmax - 38833711110021

3/10/2015 – 252 Lượt xem

Ads


                                                          

                      Xem giá tại : http://gomsuwilmax.vn

CHI TIẾT HÀNG HÓA

STT  TÊN HÀNG                                                   ĐVT       SL      CÂN NẶNG (KG)
1 Dĩa chữ nhật lượn sóng 26cm WL-992576       Cái          1          0,68
2 Chung cao WL-996004                                    Cái          6          0,28
3 Đế hâm 11*5cm WL-996124                            Cái          1          0,26
4 Bình trà 0.37L - Colour Box WL-994034          Cái          1          0,33
5 Dĩa 2 ngăn 23cm WL-992487                           Cái          1          0,35
6 Hộp giấy Carton Trung                                     Cái          1          0,75

Ads

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap khi gọi)

161 Nguyễn Phúc Nguyên, P 10, Q 3, Tp.HCM