chân bàn săt, chân bàn chữ thâp, chân bàn cafe, chân bàn bar

16/8/2019 – 826 Lượt xem

Ads

Chân bàn cafechân bàn săt, chân bàn chữ thâp, chân bàn cafe, chân bàn bar

Chân bàn chữ thập

Kích thước:

Cao :730mm

+ Ống phi 90, dày 1.2 ly

+ Mặt đỡ 250x250mm, dày 3 ly

+ 4 tăng đơ

Tell: 0937.255.363

Call: 08.6257.0738

ww.hoanxanh.com

DC: 59/9k12 Phạm Văn Chiêu, Phương 14, Quận gò vấp.

 

Ads
Tranhoa

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap khi gọi)

59/9k12, Phạm văn chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp