Gốm Sứ Wilmax - Bộ đãi tiệc VIP 04 người 17sp Wilmax - WL99401701

3/9/2015 – 228 Lượt xem

Ads

 

Bộ đãi tiệc VIP 04 người 17sp Wilmax - WL99401701                                          Xem giá tại : http://gomsuwilmax.vn  CHI TIẾT HÀNG HÓA

STT   TÊN HÀNG                                               ĐVT      SL      CÂN NẶNG (KG)
1 Ca 0.4l WL-993086                                        Cái        4         0
2 Dĩa vuông 13cm-WL-992677                         Cái         4        0,95
3 Chén nước chấm 7.5cm WL-996045             Cái         4        0,20
4 Dĩa tròn vành 20.5cm WL-991240                 Cái         1        0,38
5 Dĩa tam giác 3 ngăn 20cm WL-992584          Cái         1        0,50
6 Dĩa vuông 22cm-WL-992680                         Cái         1        0,96
7 Đế hâm WL-996006                                       Cái         1       0,43
8 Dĩa sò sâu 23.5*22cm WL-992587                Cái          1       0,86
9 Hộp giấy Carton Lớn                                      Cái         1       1

 

Ads

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap khi gọi)

161 Nguyễn Phúc Nguyên, P 10, Q 3, Tp.HCM