Kế toán chi phí máy thi công

0 vnđ

24/1/2024 1 lượt xem

view on google

Kế toán chi phí máy thi công

Kế toán chi phí máy thi công


1. Khái niệm:
Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ. hao phí về sử dụng xe, máy thi công phục vụ trực tiếp cho xây dựng công trình.


2. Tài khoản sử dụng: 
- Kế toán sử dụng TK 623- Chi phí sử dụng máy thi công để hạch toán chi phí sử dụng xe, máy thi công phát sinh trong kỳ.
Bên Nợ
Các chi phí liên quan đến máy thi công (chi phí nguyên vật liệu cho máy hoạt động, chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp lương; tiền công của công nhân trực tiếp điều khiển máy, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy thi công...), báo cáo qua dich vu ke toan tron goi
Bên Có
Kết chuyển chi phí sử dụng máy thi công để tính giá thành sản phẩm xây dựng
Số dư: không có số dư
- Kế toán sử dụng TK 623- Chi phí sử dụng máy thi công có 5 tài khoản cấp 2 + Tài khoản 6231 - Chi phí nhân công: Dùng để phản ánh lương chính, lương phụ, phụ cấp lương phải trả cho công nhân trực tiếp điều khiển xe, máy thi công phục vụ máy thi công nhân vận chuyển, cung cấp nhiên liệu, vật liệu ... cho xe, máy thi công.


+ Tài khoản 6232 - Chi phí vật liệu; Dùng để phản ánh chi phí nhiên liệu (xăng, dầu, mỡ.,.), vật liệu khác phục vụ xe, máy thi công.


+ Tài khoản 6233 - Chi phí dụng cụ sản xuất: Dùng để phản ánh công cụ, dụng cụ lao động liên quan đến hoạt động của xe, máy thi công.


+ Tài khoản 6234 - Chi phí khấu hao máy thi công: Dùng để phản ánh khấu hao máy móc thi công sử dụng vào hoạt động xây, lắp công trình. :


+ Tài khoản 6238 -Chi phí bằng tiền khác: Dùng để phản ánh các chi phí bằng tiền phục vụ hoạt động của xe, máy thi công, báo cáo qua cong ty dich vu ke toan .


3. Chứng từ sử dụng 
Chi phí sử dụng máy thi công là loại chi phí hỗn hợp nên chứng từ kế toán làm căn cứ hạch toán chi phí này bao gồm rất nhiều loại 


- Bảng thanh toán lương
- Bảng phân bổ tiền lương
- Phiếu xuất kho (vật liệu, công cụ dụng cụ)


- Bảng phân bổ chi phí trả trước
- Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ
- Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mua ngoài
- Phiếu chi, giấy báo nợ của ngân hàng
- Các chứng từ khác có liên quan.

quận 1 hcm

REVIEW DỊCH KẾ TOÀN TIM SEN
0 vnđ

29/5/2024

REVIEW DỊCH KẾ TOÀN TIM SEN

70 lượt xem - Tuy chỉ là doanh nghiệp nhỏ và mới thánh lập trên thị trường nhưng tim sen cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp công ty tôi


Quan hệ giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết
0 vnđ

29/3/2024

Quan hệ giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết

3 lượt xem - Quan hệ giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết a khái niệm kế toán chi tiết kế toán chi tiết là việc


Nghiệp vụ làm tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
0 vnđ

18/9/2023

Nghiệp vụ làm tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1 lượt xem - Nghiệp vụ làm tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 kế toán các nghiệp vụ làm tăng doanh thu bán hàng

Nếu cảm thấy có ích, bạn có thể hỗ trợ AloGap.com duy trì hoạt động bằng cách quét một trong những mã QRcode bên dưới

– Trân trọng!