thùng rác đạp chân y tế màu trắng, đen, thùng rác đạp chân 15 lít, 5 lít, 20 lít

4/11/2019 – 301 Lượt xem

 

CÔNG TY TNHH CÁT ĐẰNG cung cấp các loại thùng rác, thùng lưu giữ chất thải y tế trong các bênh viện, phòng khám...

http://moitruongsong.com/thung-dung-rac-y-te-thiet-bi-y-te-317.html

thùng rác đạp chân y tế màu trắng, đen, thùng rác đạp chân 15 lít, 5 lít, 20 lít

thùng rác đạp chân y tế màu trắng, đen, thùng rác đạp chân 15 lít, 5 lít, 20 lít

thùng rác đạp chân y tế màu trắng, đen, thùng rác đạp chân 15 lít, 5 lít, 20 lít

thùng rác đạp chân y tế màu trắng, đen, thùng rác đạp chân 15 lít, 5 lít, 20 lít

thùng rác đạp chân y tế màu trắng, đen, thùng rác đạp chân 15 lít, 5 lít, 20 lít

thùng rác đạp chân y tế màu trắng, đen, thùng rác đạp chân 15 lít, 5 lít, 20 lít

 

-Thùng rác đạp chân dùng trong các phòng khám, phòng xét nhiệm, xe kim tiêm dung tích từ : 05 lít, 10 lít, 15 lít, 20 lít

-Thùng rác nắp lật dung tích từ 60 lít, 80 lít dùng trong các hành lang bệnh viện, cơ sở y tế

-Thùng lưu trữ rác thải dùng để tập kết rác từ các phòng khám, phòng xét nhiệm....., dùng trong khuôn viên bệnh viện  dung tích từ 120 lít, 240 lít, 660 lít

$$$$$$$ Tất các các thùng đựng rác bên công ty Cát Đằng đều đạt chất lượng theo tiêu chuẩn

$$$$$$$$ Tất cả màu sắc, dung tích đạt tiêu chuẩn

 Chi tiết liên hệ

CÔNG TY TNHH CÁT ĐẰNG

ĐT: 0932 767 988 FAX: 08 6289 9881

Mail: [email protected]

www.moitruongsong.com

moitruongsong

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap khi gọi)