Thùng 660 lít lưu chất thải tái chế (trắng), thùng rác 660 lít màu trắng nhựa HDPE, thùng rác y tế

14:22 Hôm qua – 65 Lượt xem

Công TY TNHH XNK CÁT ĐẰNG CUNG CẤP: THÙNG LƯU TRỮ RÁC THẢI Y TẾ, THÙNG ĐỰNG RÁC THẢI Y TẾ, HỘP ĐỰNG BÔNG BĂNG Y TẾ …..

Thùng 660 lít lưu chất thải tái chế (trắng), thùng rác 660 lít màu trắng nhựa HDPE, thùng rác y tế

Thùng 660 lít lưu chất thải tái chế (trắng), thùng rác 660 lít màu trắng nhựa HDPE, thùng rác y tế

Thùng 660 lít lưu chất thải tái chế (trắng), thùng rác 660 lít màu trắng nhựa HDPE, thùng rác y tế

Thùng 660 lít lưu chất thải tái chế (trắng), thùng rác 660 lít màu trắng nhựa HDPE, thùng rác y tế

Thùng 660 lít lưu chất thải tái chế (trắng), thùng rác 660 lít màu trắng nhựa HDPE, thùng rác y tế

Thùng 660 lít lưu chất thải tái chế (trắng), thùng rác 660 lít màu trắng nhựa HDPE, thùng rác y tế

Thùng 660 lít lưu chất thải tái chế (trắng), thùng rác 660 lít màu trắng nhựa HDPE, thùng rác y tế

Thùng 660 lít lưu chất thải tái chế (trắng), thùng rác 660 lít màu trắng nhựa HDPE, thùng rác y tế

Thùng lưu trữ rác thải y tế:

- Thùng lưu trữ rác thải y tế 120 lít,:

+ Màu sắc: Xanh, vàng, trắng đen. Logo theo thông tư 58 của bộ y tế

+KT: 480x570x930mm

+ Hàng Việt Nam

-THùng lưu trữ rác thải y tế 240 lít

+KT: 760x590x1080mm

+ Hàng Việt Nam

+ Trọng lượng: nặng 16 kg

+ Màu sắc: Xanh, vàng, trắng đen. Logo theo thông tư 58 của bộ y tế

-Xe Lưu trữ rác thải y tế 660 lít

+KT : 1295 x  790x 1200 mm 

+ Hàng Việt Nam

+ Trọng lượng: 48kg

+ Màu sắc: Xanh, vàng, trắng đen. Logo theo thông tư 58 của bộ y tế

Ngoài ra còn có  THùng rác đạp chân y tế dùng trong các khoa, phòng khám, thùng rác dùng trên xe kim tiêm

THùng rác đạp chân y tế 20 lít

+ THùng rác đạp chân y tế 15 lít

+ THùng rác đạp chân y tế 10 lít

+ Xô đựng bông băng y tế: dung tích từ 5 lít đến 20 lít

+ Hộp đựng hủy kim y tế

…..

Liên hệ :

CÔNG TY TNHH XNK TM CÁT ĐẰNG

ĐT: 0932 767 988 FAX: 028 6289 9881

Mail: [email protected]

www.moitruongsong.com

https://thungdungracthaibenhvien.blogspot.com/

moitruongsong

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap khi gọi)