[ 2.300.000vnđ ]

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN , GIẢNG VIÊN

26/2/2019 – 73 Lượt xem

Ads

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Số: 10/2013/TT-BGDĐT                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
          ---------------                                                                                        --------  
Số: 10/2013/TT-BGDĐT                                                             Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2013

 THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

              BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
        (Ban hành kèm theo Thông tư số 10 /2013/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ                                                                           Giáo dục và Đào tạo) 

  I.ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

1. Những giáo viên TCCN nhưng chưa qua đào tạo sư phạm hoặc chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

2. Những người có bằng tốt nghiệp đại học có nguyện vọng trở thành giáo viên TCCN.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 

 1.Khối lượng kiến thức tối thiểu

Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu:                    25 tín chỉ;

Trong đó bao gồm:

- Khối kiến thức bắt buộc tối thiểu:                      21 tín chỉ;

- Khối lượng kiến thức tự chọn tối thiểu: 4 tín chỉ.

2. Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu : 21 tín chỉ

STT HỌC PHẦN BỒI DƯỠNG SỐ TÍN CHỈ
1 Tâm lý học sư phạm nghề nghiệp 4
2 Giáo dục học nghề nghiệp 3
3 Tổ chức và quán lí quá trình dạy 3
4 Phương pháp và kĩ năng dạy học 4
5 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 2
6 Giao tiếp và ứng xử sư phạm 2
7 Thực tập sư phạm 3
  TỔNG CỘNG 21


3. Nội dung các học phần tự chọn tối thiểu: 04 tín chỉ

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ
1 Phát triển chương trình đào tạo TCCN 2
2 Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục TCCN 2
3 Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học trong giáo dục nghề nghiệp 2
4 Ứng dụng CNTT trong dạy học 2
5 Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh 2
6 Quản lí chất lượng trong giáo dục TCCN 2


III.HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG

-Học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật (8h-11h30;13h30-16h30)

-Thời lượng :2-2.5 Tháng

Thời gian học :22-09-2018

IV.HỌC PHÍ

2.500.000/1 học viên (Hai triệu năm trăm nghìn đồng /1 học viên /1 khóa học )

Giảm 300k trước khai giảng.

V.HỒ SƠ 

  1.Bản sao Chứng minh  nhân dân

  2 .ảnh 3*4 (Mặt sau  ghi rõ Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh )

  3.Bản sao Giấy Khai Sinh.

VI.CHỨNG CHỈ :kết thúc khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN , học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội II cấp chứng chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp vụ sư phạm (Chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc ) (Khoảng 1.5 tháng có chứng chỉ ,học viên sẽ được thông báo qua gmail )

VII. ĐỊA ĐIỂM LIÊN HÊ VÀ NHẬN  HỒ SƠ .

Trần Thị Nhật

Công ty Cổ Phần Giáo  Dục Việt Nam

Địa chỉ :Số 65 đường GS1, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương  (Gần Big C Dĩ An )

Điện thoại : 0981 116 773


Email:[email protected] u.vn.

Ads
Nhật cute

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap khi gọi)

SÔ 65 GS1 ĐÔNG HÒA-DĨ AN BÌNH DƯƠNG
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN , GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN , GIẢNG VIÊN bộ giáo dục và đào tạo cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam số 10 2013 tt bgdđt độc lập tự do hạnh phúc số 10 2013 tt bgdđt hà nội ngày 28 tháng 3 năm 2013 thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp 6 10 star based on 73 reviews 2.300.000 MUA NGAY!