Sản xuất đãi đồng đúc, làm đĩa vinh danh, cung cấp đĩa đồng quà tăng

22/1/2018 – 116 Lượt xem

Chuyên sản xuất :

-sản xuất biểu trưng, kỷ niệm chương, bằng chứng nhận

-Biểu trưng gỗ, biểu trưng đồng, biểu trưng gỗ đồng

-Bằng khen bằng đồng gỗ, bằng chứng nhận đại lý

-Cơ sở sản xuất biểu trưng bằng khen

-Đặt làm kỷ niệm chương gỗ đồng

-Quà tặng vinh danh, biểu trưng vinh danh, biểu trưng ghi nhận

-Quà tặng để bàn kỷ niệm chương gỗ đồng..

Quý khách có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ theo thông tin:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG ĐỐI NGOẠI

Thông tin liên hệ:

 


Người bán hàng : HÀ DỊu

 


Zalo: 0166 285 95 22

 

 

Tell: 02466 866 999-024 3360 2345

 


Email:[email protected]

 


Website:  quatangvietnam.com.vn

 

Sản xuất đãi đồng đúc, làm đĩa vinh danh, cung cấp đĩa đồng quà tăng

Sản xuất đãi đồng đúc, làm đĩa vinh danh, cung cấp đĩa đồng quà tăng

Sản xuất đãi đồng đúc, làm đĩa vinh danh, cung cấp đĩa đồng quà tăng

Sản xuất đãi đồng đúc, làm đĩa vinh danh, cung cấp đĩa đồng quà tăng

Sản xuất đãi đồng đúc, làm đĩa vinh danh, cung cấp đĩa đồng quà tăng

Sản xuất đãi đồng đúc, làm đĩa vinh danh, cung cấp đĩa đồng quà tăng

Sản xuất đãi đồng đúc, làm đĩa vinh danh, cung cấp đĩa đồng quà tăng

Sản xuất đãi đồng đúc, làm đĩa vinh danh, cung cấp đĩa đồng quà tăng

Sản xuất đãi đồng đúc, làm đĩa vinh danh, cung cấp đĩa đồng quà tăng

Sản xuất đãi đồng đúc, làm đĩa vinh danh, cung cấp đĩa đồng quà tăng

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thông tin liên hệ:

 


Người bán hàng : HÀ DỊu

 


Zalo: 0166 285 95 22

 

 

Tell: 02466 866 999-024 3360 2345

 


Email:[email protected]

 


Website:  quatangvietnam.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

cupviet123

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap khi gọi)