Đĩa đồng đúc nổi Logo Trường Đại học Vinh, Đĩa đúc logo trường, đĩa đồng vàng

11/7/2018 – 128 Lượt xem

Đĩa đồng mạ bạc, đĩa chạm đồng, đĩa chùa một cột, đĩa đồng lưu niệm,quà tặng đối tác,quà tặng người nước ngoài,quà tặng doanh nghiệp,quà tặng độc đáo

CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG ĐỐI NGOẠI

Thông tin liên hệ:

Người bán hàng : HÀ DỊu
Zalo: 0166 285 95 22


Hotline : 0923 098 699

Tell: 0466 866 999-04 3360 2345
Email:[email protected]
Website: quatangdoingoai.com
quatangvietnam.com.vn or cupviet.com

 Đĩa đồng, Công ty sản xuất đĩa đồng, đúc đĩa đồng, đĩa đồng mạ vàng

 

Đĩa đồng đúc nổi Logo Trường Đại học Vinh, Đĩa đúc logo trường, đĩa đồng vàng

Đĩa đồng đúc nổi Logo Trường Đại học Vinh, Đĩa đúc logo trường, đĩa đồng vàng

Đĩa đồng đúc nổi Logo Trường Đại học Vinh, Đĩa đúc logo trường, đĩa đồng vàng

Đĩa đồng đúc nổi Logo Trường Đại học Vinh, Đĩa đúc logo trường, đĩa đồng vàng

Đĩa đồng đúc nổi Logo Trường Đại học Vinh, Đĩa đúc logo trường, đĩa đồng vàng

 

Đĩa đồng đúc nổi Logo Trường Đại học Vinh, Đĩa đúc logo trường, đĩa đồng vàng

Đĩa đồng đúc nổi Logo Trường Đại học Vinh, Đĩa đúc logo trường, đĩa đồng vàng

Đĩa đồng đúc nổi Logo Trường Đại học Vinh, Đĩa đúc logo trường, đĩa đồng vàng

 Sản xuất và Đúc đĩa đồng nguyên chất cảnh Chùa 1 cột, Khuê Văn Các, Tháp rùa, Cột cờ Hà Nội, và mặt trống đồng Việt Nam

 

 Đĩa đồng ăn mòn nền hoa văn Trống đồng và Bản đồ Việt Nam

 

  Đĩa đồng đúc nổi Logo Trường Đại học Vinh, Đĩa đúc logo trường

 

  đĩa đồng vàng, đĩa mạ bạc, đĩa bạc, đĩa ăn mòn, đĩa đúc

 

Đĩa đồng đúc nổi Logo Trường Đại học Vinh, Đĩa đúc logo trường, đĩa đồng vàng

Đĩa đồng đúc nổi Logo Trường Đại học Vinh, Đĩa đúc logo trường, đĩa đồng vàng

 

 

 Hotline : 0923 098 699

 


ZAlo: 0166 285 95 22

 

Đĩa đồng ăn mòn hình ảnh Quốc tử giám Việt Nam, đĩa đồng ăn mòn 
Hotline : 0923 098 699

ZAlo: 0166 285 95 22

cupviet123

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap khi gọi)