1.      Trường tuyển: Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

2.      Ngành tuyển: Dược và Điều dưỡng

3.      Thời gian đào tạo: 18 tháng

4.      Bằng: liên thông chính quy

5.      Hồ sơ:

-          Hồ sơ HSSV

-          Bảng điểm + bằng tốt nghiệp TCCN phô tô công chứng

-          CMND phô tô

-          04 ảnh 3x4

6.      Liên hệ:

-          Phòng 303 nhà A4, số 131 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

-          ĐTLL: 04.6682.4550 – 0971.119.587

-          Zalo: 0903.275.790

-          Chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Cao-%C4%91%E1%BA%B3ng-C%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-v%C3%A0-Th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-1033043540053707/

Tìm kiếm tương tự

thày Ngọc
MDkwMzI3NTc5MA==

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap.com khi gọi)

131 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội