Hóa đơn điện tử là gì ? Hóa đơn hợp lệ là như thế nào ?

22/8/2019 – 30 Lượt xem

Hóa đơn điện tử được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa cung cấp dịch vụ ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ , ký điện tử theo quy định tại Nghị định bằng phương tiện điện tử, nó bao gồm cả việc hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

 

Các loại hóa đơn điện tử

Hóa đơn giá trị gia tăng áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn bán hàng được áp dụng đối với người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Các loại hóa đơn khác gồm: tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho, kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điên tử có tên gọi khác nhau.

Hóa đơn điện tử có mã xác thực là gì ?

Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế là hóa đơn được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cung cấp mã xác thực của Tổng cục Thuế.

Số hóa đơn xác thực là dãy số có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

Mã xác thực: chuỗi ký tự được mã hóa và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế

Mã vạch hai chiều: cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế được hiển thị lên trên hóa đơn, hỗ trợ cho doanh nghiệp đọc nhanh và kiểm tra thông tin trên hóa đơn.

Xem thêm: https://ebosssoft.com/dang-ky-hoa-don-dien-tu/

Bạn đang có nhu cầu đăng ký hóa đơn điện tử hãy liên hệ với chúng tôi qua website: https://ebosssoft.com để được hỗ trợ chi tiết về hóa đơn điện tử.

Taro123

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap.com khi gọi)