Theo tính toán của cán bộ kỹ thuật, mỗi một vụ lúa, người nông dân sẽ phải mất khoảng 200.000 đồng tiền phân bón cho một sào và phải mất ít nhất 3 lần bón thúc phân cho đến khi thu hoạch. Trong khi đó, nếu thực hiện phương pháp bón phân viên nén NPK nhả chậm - Phân Con Lười , người nông dân chỉ cần bón 1 lần cho một vụ lúa. Ruộng lúa sử dụng phân viên nén NPK nhả chậm _ Phân Con Lười có nhiều ưu điểm nổi trội như: Đẻ nhánh khoẻ, tập trung, chịu sâu bệnh khá, năng suất tăng 14%; đồng thời giảm chi phí về giống so với phương pháp bón phân truyền thống. Trong thời gian tới chúng ta tiếp tục tuyên truyền mở rộng trong các vụ tiếp theo.

Việc thực hiện thành công mô hình sử dụng phân viên nhả chậm trong sản xuất nông nghiệp sẽ góp phần nâng cao năng suất, sản lượng của cây trồng, giúp người nông dân tăng thu nhập, giảm chi phí trong quá trinh sản xuất./.

Phân Phối sản phẩm phân bón tốt nhất cho cây trồng - Phân Bón Con Lười

Phân Phối sản phẩm phân bón tốt nhất cho cây trồng - Phân Bón Con Lười

Phân Phối sản phẩm phân bón tốt nhất cho cây trồng - Phân Bón Con Lười

Phân Phối sản phẩm phân bón tốt nhất cho cây trồng - Phân Bón Con Lười

MDQzODc2MDE1MA==

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap.com khi gọi)

67 đường S, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội