TH2: thí sinh thi 2 môn trở thành phần không liên tiếp

9/6/2019 – 66 Lượt xem

Đối với các người học thi 2 môn thi trở thành phần
TH1: thí sinh thi 2 môn Thành phần liên tiếp ((gồm cả thí sinh GDTX thi bài thi KHXH)

người học phải đem mặt ở các phòng thi trước giờ phát đề ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau lúc hết giờ làm cho bài của môn thi Thành phần đầu tiên, sinh viên bắt buộc giới hạn bút, cán bộ coi thi sẽ thu đề và giấy nháp của người học. Tiếp tới cán bộ coi thi sẽ phát đề của môn thi Thành phần tiếp theo và giấy nháp mới theo đúng lịch thi.

khi hết giờ làm bài môn thi Thành phần thứ hai, cán bộ coi thi thu đề và giấy nháp của sinh viên (trừ môn thi Sinh học và Giáo dục công dân).

Riêng ví như người học thi 2 môn phát triển thành phần đầu tiên và thứ 2, cán bộ yêu cầu học viên ra khỏi phòng thi, theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát, đi lại lại phòng chờ, ngồi tại các phòng chờ, giữ gìn trật tự, đợi cho đến lúc hết 2/3 giờ làm cho bài của môn thi cuối cộng mới được ra khỏi điểm thi.

TH2: thí sinh thi 2 môn trở thành phần không liên tiếp

Quy trình thi đối với các học viên thuộc điều kiện này như sau: hết giờ làm bài của môn thi Thành phần trước tiên, học viên nên giới hạn bút và nộp đề thi, giấy nháp cho giám thị. Sinh viên ngồi nguyên vị trí, úp phiếu trả lời trắc nghiệm xuống mặt bàn, giữ trật tự, bảo quản phiếu trả lời trắc nghiệm trong suốt thời gian chờ thi môn trở nên phần tiếp theo.

Xem thêm Địa Chỉ Cao Đẳng Xét Nghiệm TPHCM Năm 2019

Đối với thí sinh thi một môn phát triển thành phần
Cô Nguyễn Thị Thảo, cán bộ xét tuyển CĐ Điều dưỡng – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cho biết, người học cần mang mặt ở phòng thi trước giờ phát đề ít nhất 10 phút để khiến cho Đào tạo và làm việc chuẩn bị. Ngay sau lúc hết giờ làm cho bài, cán bộ coi thi thu phiếu trả lời trắc nghiệm, thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ những môn thi cuối cộng của bài thi tổ hợp là Sinh học và Giáo dục công dân).

Biết thêm chi tiết:Học Phí Cao Đẳng Điều Dưỡng TPHCM Năm 2019

trường hợp những sinh viên chỉ thi một môn trở thành phần trước tiên hoặc thứ 2, cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh ra khỏi phòng thi, theo lãnh đạo của cán bộ giám sát, đi lại lại phòng chờ, ngồi ở phòng chờ, giữ gìn trật tự, đợi cho tới lúc hết 2/3 giờ làm cho bài của môn thi cuối cộng mới được ra khỏi điểm thi.

Quy chế thi cấp 3 quốc gia cũng quy định, trong khoảng thời gian nghỉ chờ khiến cho thủ tục giữa 2 môn Thành phần của bài thi tổ hợp, học viên đã thi môn trở nên phần trước đó điều kiện mang nhu cầu đặc thù và hợp lý thì được cán bộ coi thi xem xét và cho ra không tính phòng thi; học viên cần nộp Phiếu trả lời trắc nghiệm cho cán bộ coi thi, chịu sự quản lý và tuân thủ đúng lãnh đạo của cán bộ giám sát lúc tại ngoài phòng thi.

Thông tin thêm Địa Chỉ Đào Tạo Cao Đẳng Điều Dưỡng TPHCM Tốt Nhất 2019

yduoc1122

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap khi gọi)