Phương pháp lập kế hoạch sản xuất

22/5/2019 – 77 Lượt xem

lập kế hoạch sản xuất (còn gọi là kế hoạch sản xuất đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cho biết doanh nghiệp sẽ đáp ứng đề nghị về sản phẩm của phòng ban marketing như thế nào.

 

 

 

 

 

 


hoạch sản xuất là cụ thể hóa kế hoạch marketing: sản phẩm sẽ được sản xuất như thế nào, dùng những nguồn lực gì? Tầm giá sản xuất là bao nhiêu?

 

 


thể hiện sản phẩm và số lượng: sản phẩm được biểu thị từ góc độ sản xuất, gồm những chi tiết hợp thành, nguyên liệu cấu thành, đặc tính công nghệ của sản phẩm. Sản phẩm nước uống đóng chai gồm có nước đã qua lọc và xử lý, chai, nắp, nhãn,…; Số lượng sản phẩm dự định sản xuất: phải biết cần cung ứng những sản phẩm như thế nào, số lượng bao nhiêu để đáp ứng kế họach marketing và tồn kho của doanh nghiệp.


cách thức sản xuất: doanh nghiệp sẽ sản xuất sản phẩm như thế nào: quy trình, kỹ thuật để sản xuất sản phẩm, chi tiết hoặc thời kỳ nào tự sản xuất/gia công bên ngoài, tại sao, v.v..
>> xem ngay: http://www.mtc.edu.vn/chuong-trinh/lap-ke-hoach-dieu-do-san-xuat-294-459.html
Máy móc thiết bị và nhà xưởng: cần dùng các mẫu máy móc thiết bị nào, công suất bao nhiêu, lấy thiết bị từ nguồn nào (có sẵn, tìm mới,…) cần nhà xưởng rộng bao nhiêu, bố trí như thế nào, kế hoạch khấu hao nhà xưởng, thiết bị,…Kế hoạch máy móc thiết bị và nhà xưởng cần được thể hiện riêng vì phần này sẽ tác động đến quyết định về các nguồn lực khác. Máy móc thiết bị và nhà xưởng thường có trị giá đầu tư lớn do vậy kế hoạch máy móc thiết bị và nhà xưởng rất quan trọng để lập kế hoạch vốn đầu tư sau này.


Nguyên vật liệu và những nguồn lực khác: nhu cầu dùng và tồn kho nguyên nguyên liệu, chất lượng và số lượng như thế nào, nguyên vật liệu thay thế là gì, người nào là nhà cung ứng, phương thức sản xuất, số lượng mua tối ưu, mức độ rủi ro. Các đề nghị đối với nguồn nhân lực: số lượng lao động, trình độ tay nghề, kế hoạch đáp ứng (tuyển dụng, tập huấn,…) Dự toán chi phí hoạt động: cần bao nhiêu vốn đầu tư, những mức giá cung ứng và giá bán sản phẩm.


ưu thế cạnh tranh: xác định xem nhân tố cạnh tranh nào là quan trọng và là một yếu tố định tính để ra những quyết định lựa chọn các phương án sản xuất, đầu tư máy móc thiết bị, bao gồm: chất lượng, giá thành, quy mô, công nghệ, kinh nghiệm, khả năng đáp ứng nhanh,…
Trường Đào Tạo MTC

Tầng 6, Khu B, Tòa nhà Indochina, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q. 1

Hotline: 0932 001 777 – 0916 41 61 45

Email: [email protected]

Điện thoại: (028) 7102 1218 - 7102 1219

Website: http://mtc.edu.vn

Quỳnh Trang

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap khi gọi)