Nhiệm vụ của tổ trưởng sản xuất

24/5/2019 – 73 Lượt xem


Vận hành quy trình sản xuất tại phân xưởng (nhà máy), ổn định số lượng hàng hóa và tăng chất lượng sản phẩm, sản xuất đầy đủ và kịp thời đơn hàng theo nhu cầu của khách hàng… đều do các Tổ trưởng sản xuất trực tiếp đảm nhận nếu như có bất kỳ vấn đề nào phát sinh.

 Nhiệm vụ của tổ trưởng sản xuất

- Nhận kế hoạch hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày của Chi nhánh điện, Đội, phân xưởng,.... Phân công công tác cho các tổ viên thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Nắm chắc tình hình thiết bị, phương thức vận hành thuộc phạm vi quản lý; chủ động khắc phục những tồn tại và nảy sinh nhằm đảm bảo cho thiết bị vận hành an toàn, liên tục, kinh tế và ngăn ngừa sự cố.
- Nắm vững những quy trình vận hành, quy trình thao tác, xử lý sự cố, phòng chống cháy nổ, quy trình kỹ thuật an toàn điện có liên quan đến nhiệm vụ được giao.
- Nắm được khả năng, sở trường và trình độ tay nghề của từng tổ viên để cắt cử công tác hợp lý và có hiệu quả.
- chỉ dẫn và thường xuyên kiểm tra đôn đốc những tổ viên chấp hành đúng quy trình, quy định hiện hành về kỹ thuật sản xuất và kỹ thuật an toàn; điều hành và sử dụng tốt các trang thiết bị sản xuất, công cụ bảo vệ cá nhân, thiết bị dụng cụ kỹ thuật an toàn và phương pháp sơ, cấp cứu người bị nạn.
- Tổ chức huấn luyện quy trình, quy phạm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm tăng trình độ, tay nghề cho từng tổ viên.
- Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học, đảm bảo an toàn và vệ sinh; phối hợp với an toàn vệ sinh viên của tổ thực hiện tốt việc tự rà soát để phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn đe dọa tới con người và thiết bị nảy sinh trong quá trình lao động sản xuất.
- Báo cáo kịp thời với cấp trên mọi hiện tượng thiếu an toàn, vệ sinh công nghiệp trong sản xuất mà tổ không giải quyết được và các trường hợp nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố thiết bị để có giải pháp khắc phục kịp thời.
- Tổ chức sinh hoạt sản xuất-an toàn hàng ngày; thực hiện rà soát hiện trường làm việc của những lực lượng công tác để chỉ dẫn và giúp đỡ các tổ viên khi cần thiết.
- Định kỳ, tổ chức kiểm điểm và đánh giá tình hình lao động sản xuất, việc chấp hành các quy trình, quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động tại tổ sản xuất.
- thực hiện chấm công hàng ngày, ghi nhật ký vận hành của Tổ sản xuất đầy đủ và xác thực.
- Tổ chức ghi chép các số liệu, các thông số kỹ thuật, vận hành lưới điện, ... Trong phạm vị điều hành theo bắt buộc của cấp trên.
- xây dựng thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các tiêu chí kinh tế kỹ thuật được giao.

Trường Đào Tạo MTC

Tầng 6, Khu B, Tòa nhà Indochina, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q. 1

Hotline: 0932 001 777 – 0916 41 61 45

Email: [email protected]

Điện thoại: (028) 7102 1218 - 7102 1219

website: mtc.edu.vn

Quỳnh Trang

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap.com khi gọi)