100.000 vnđ Luyện TOEIC cấp tốc cho mọi người

100.000
vnđ Luyện TOEIC cấp tốc cho mọi người

Hãy thử sức với các bài tập Part 5 (Điền vào chỗ trống) của bài thi TOEIC sau đây để kiểm tra trình độ của mình xem có phù hợp với việc luyện thi TOEIC cấp tốc không nhé:


Bài tập:
The fitness club _____ a steadily increasing number of customers and is eager to develop new programs.
A. see
B. seen
C. seeing
D. has seen


Đáp án + giải thích:
The fitness club _____ a steadily increasing number of customers and is eager to develop new programs. --> Câu lạc bộ thể dục có lượng khách hàng tăng đều đặn và đang mong muốn phát triển thêm các chương trình mới.
A. see --> (động từ nguyên mẫu)
B. seen --> (động từ cột 3)
C. seeing --> (động từ thêm -ing)
D. has seen --> (thì hiện tại hoàn thành)


Ta thấy "The fitness club" là chủ ngữ số ít -> cần động từ số ít -> loại A. Lựa chọn B "seen" cần có trợ động từ "have/has" hoặc "to be". Tương tự, lựa chọn C "seeing" cần có "to be" -> loại B và C -> cuối cùng chọn D.


Câu hỏi:
I _____ a lot of him lately. I know he is still as athletic as he used to be.
A. see
B. will see 
C. have seen 
D. had seen 


Đáp án + giải thích:
I _____ a lot of him lately. I know he is still as athletic as he used to be. --> Gần đây tôi thường thấy anh ấy. Tôi biết anh ấy vẫn còn rất cường tráng như xưa.
A. see --> thấy, nhìn (động từ nguyên mẫu bare inf)
B. will see --> (động từ dạng WILL + BARE INF)
C. have seen --> (động từ dạng HAVE V_ED/3)
D. had seen --> (động từ dạng HAD V_ED/3)
Chúng ta nhìn 4 phương án sẽ thấy ý câu này muốn hỏi cách dùng thì động từ. Ta thấy câu có trạng từ LATELY (gần đây) là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành vì vậy chọn "have seen".


Bài tập:
Mrs. Pike was so angry that she made a _____ gesture at the driver. 
A. rude 
B. rudeness 
C. rudely 
D. rudest 


Đáp án + giải thích:
Mrs. Pike was so angry that she made a _____ gesture at the driver. --> Bà Pike giận đến nỗi bà đã làm một cử chỉ thô lỗ với người lái xe.
A. rude --> thô lỗ (tính từ)
B. rudeness --> sự thô lỗ (danh từ)
C. rudely --> (trạng từ)
D. rudest --> (tính từ so sánh nhất)
Sau mạo từ A ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ số ít. Trong câu ta thấy đã có danh từ GESTURE -> chúng ta cần 1 tính từ ở chỗ trống cần điền -> chọn A. Ta lưu ý cấu trúc "SO + tính từ/trạng từ THAT + mệnh đề" mang nghĩa "quá...đến nỗi".


Bài tập:
The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months. 
A. popular 
B. popularize
C. popularity 
D. popularized


Đáp án + giải thích:
The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months. --> Sự phổ biến của mạng máy tính mới là rõ ràng với các nhân viên chỉ sau một vài tháng.
A. popular --> phổ biến (tính từ)
B. popularize --> làm cho phổ biến (động từ nguyên mẫu BARE INF)
C. popularity --> sự phổ biến, nổi tiếng (danh từ)
D. popularized --> (động từ dạng V_ed)
Phía sau mạo từ THE chúng ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ -> chọn C.Bài tập:
The advertising campaign should _____ the public"s awareness of the new recycling bins in the city park.
A. raise
B. reply
C. inquire
D. react


Đáp án + giải thích:
The advertising campaign should _____ the public"s awareness of the new recycling bins in the city park. --> Dự án quảng cáo nên nâng cao nhận thức của công chúng về các thùng rác mới trong khuôn viên thành phố.
A. raise --> nâng lên, nâng cao (động từ)
B. reply --> hồi đáp (động từ)
C. inquire --> hỏi
D. react --> phản ứng
Cụm từ "raise one"s awareness" mang nghĩa "nâng cao nhận thức". Các động từ khác không thể đi chung với từ "awareness", vì vậy chỉ có đáp án A là phù hợp.


Nếu bạn làm được 2/3 câu thì bạn đã hoàn toàn sẵn sàng để học thi TOEIC tại trang web GiaSuToeic.com.


Điều mình thích nhất ở web này là sau khi làm bài tập thì sẽ biết được đáp án luôn, hơn nữa là có phần dịch nghĩa và giải thích cách lựa chọn đáp án rất là cặn kẽ, giúp mình tiết kiệm được một lượng thời gian đáng kể khi học.


Còn nếu bạn chưa làm đúng 2/3 câu thì cũng không sao cả, việc bạn cần làm bây giờ là tìm một người kèm cặp và giải thích cho bạn tất cả những vướng mắc trong lúc học thi thôi. Đó là lý do bạn nên tham gia khóa ôn thi TOEIC cấp tốc tại Gia Sư Toeic.

TP Hồ Chí Minh

Gia sư Toeic online cùng tớ
0 vnđ

15/8/2023

Gia sư Toeic online cùng tớ

Bữa mình có google vòng vòng xem có đề thi toeic nào để làm thử không thì tìm ra trang giasutoeic com trang này quá


Cấu trúc đề thi TOEIC mới
100 vnđ

12/8/2023

Cấu trúc đề thi TOEIC mới

Bạn nào đang ôn luyện thi toeic cũng phải tìm hiểu về cấu trúc đề thi toeic để biết cách thức ôn tập và làm


600 từ vựng Toeic thiết yếu
0 vnđ

4/8/2023

600 từ vựng Toeic thiết yếu

Phần quan trọng nhất khi học tiếng anh để ôn luyện thi kỳ thi toeic cho những bạn sắp tốt nghiệp và người đang đi


Vừa học vừa chơiVừa chơi vừa học} với game luyện nghe tiếng anh TOEIC online
100 vnđ

26/6/2023

Vừa học vừa chơiVừa chơi vừa học} với game luyện nghe tiếng anh TOEIC online

Bữa trước mình đang tìm hiểu tài liệu luyện nghe toeic thì tự nhiên phát hiện một game luyện nghe toeic khá vui nhộn cách


Học tiếng Anh TOEIC như thế nào?
100 vnđ

25/6/2023

Học tiếng Anh TOEIC như thế nào?

Các bạn sinh viên muốn ra trường đều phải nộp bằng tiếng anh đạt chuẩn thấp nhất thì cũng phải 400 450 điểm toeic hoặc

Nếu cảm thấy có ích, bạn có thể hỗ trợ AloGap.com duy trì hoạt động bằng cách quét một trong những mã QRcode bên dưới

– Trân trọng!