thành lập doanh nghiệp tại Long Điền Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu - 0961217116

15/11/2019 – 84 Lượt xem

Thủ tục giấy phép kinh doanh - thay đổi đăng ký kinh doanh - Thành lập doanh nghiệp tại Mỹ Xuân, Hắc Dịch,  Tóc Tiên, Phú Mỹ, Phước Hòa, Tân Phước, Ngọc Hà, Long điền, Long Hải - Bà Rịa Vũng Tàu –

Hotline 0961 217 116

 Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp -  Đăng ký kinh doanh bao gồm :Tư vấn thành lập Hộ kinh doanh cá thể; Tư vấn thành lập Doanh nghiệp Tư nhân; Tư vấn thành lập Công ty Hợp danh; Tư vấn thành lập CÔng ty TNHH Một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên trở lên; Tư vấn thành lập công ty cổ phần.

Chúng tôi cung cấp Dịch vụ tư vấn:

-         Thành lập doanh nghiệp: gồm Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế ở tất cả các loai hình Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

-         Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp như: Thay đổi người đại diện theo Pháp luật; thay đổi trụ sở Doanh nghiệp; thay đổi thành viên/cổ đông sáng lập của Công ty; thay đổi nghành nghề Đăng ký kinh doanh; thay đổi các nội dung khác trong giấy phép Đăng ký kinh doanh của Công ty và các Chi nhánh văn phòng đại diện;

-        Giải thể doanh nghiệp

-           Giải thể Chi nhánh/Văn phòng đại diện Công ty.

-        Nhận làm giấy phép kinh doanh tất cả các ngành nghề, thủ tục đơn giản (chi cần CMND), chi phí thấp, nhanh, gọn, không làm mất thời gian các bạn.

-        Nhận mở Chi nhánh - Văn phòng đại điện cho các Công ty trên toàn quốc tại Hà Nội – Quảng Ngãi – Bình Thuận – Phú Mỹ Vũng Tàu – Đồng Nai - Sài Gòn...

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp (Đăng ký kinh doanh) tại thị xã Phú Mỹ, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Chúng tôi sẽ:

-Soạn thảo bộ hồ sơ thành lập công ty và đại diện cho khách hàng làm việc với Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

-Đại diện cho khách hàng đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

-Đăng ký và thông báo mẫu dấu công ty.

Thị Xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,  liên hệ: 096 1217 116           

Email: [email protected]

 

TƯ VẤN VÀ THỰC HIỆN

Ø  DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

Ø  BỔ SUNG, THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

Ø  ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH – VPĐD

Ø  GIẤY PHÉP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Ø  GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Hotline: 0961 217 116

Website: giayphepkinhdoanh24h.net

·        Thị xã Phú Mỹ

·        Thành Phố Bà Rịa

·        Thành Phố Vũng Tàu

·        Huyện Long Điền

giayphep24h

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap.com khi gọi)