0vnđ

Quan hệ giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết

tuần trước – 301 Lượt xem

Quan hệ giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết

a. Khái niệm

- Kế toán chi tiết:

Kế toán chi tiết là việc phản ánh và giám đốc một cách chi tiết từng loại tài sản, nguồn vốn, các đối tượng kế toán khác theo yêu cầu quản lý cụ thể của bản thân đơn vị (số lượng, đơn giá, quy cách, công suất, thời gian, nơi sử dụng...). Kế toán chi tiết cấp 2 là một hình thức kế toán chi tiết số tiền đã được phản ánh trên các tài khoản cấp 1, được quy định thông nhất về số lượng, tên gọi và số hiệu. Kết cấu và nguyên tắc phản ánh trên tài khoản cấp 2 hoàn toàn giông như tài khoản cấp 1. số dư đầu kỳ tài khoản cấp 1 bằng tổng tiền số dư đầu kỳ của các tài khoản cấp 2; Số dư đầu kỳ của một tài khoản cấp 2 thì bằng tổng tiền số dư đầu kỳ của các tài khoản cấp 3. Tương tự cho tổng số phát sinh Nợ, tổng số phát sinh Có; Số dư cuối kỳ, báo cáo qua cong ty dich vu ke toan .

- Kế toán tổng hợp:

Kế toán tổng hợp là việc ghi chép số tiền của nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản cấp 1 có liên quan, để phản ánh và giám đốc một cách tổng quát từng đối tượng kế toán cụ thể.

Trong kế toán tổng hợp chỉ sử dụng duy nhất thước đo bằng tiền.

b. Sổ chi tiết:

Sổ chi tiết là hình thức kế toán chi tiết số liệu đã được phản ánh trên các tài khoản cấp 1, cấp 2, sử dụng thước đo bằng tiền, bằng hiện vật, thời gian lao động và một số chỉ tiêu cần thiết liên quan, sổ chi tiết mở theo yêu cầu quản lý của DN, Nhà nước không quy định thống nhất các danh mục. Ghi sổ chi tiết phải đồng thời với ghi vào tài khoản cấp 1, cấp 2

c. Mối quan hệ giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết (tài khoản cấp 1, tài khoản cấp 2 và sổ chi tiết):

- Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết phải ghi đồng thời (ghi tài khoản cấp 1 đồng thời ghi vào tài khoản cấp 2 khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Tổng số phát sinh Nợ (Có), Tổng số dư đầu kỳ, cuối kỳ của các sổ chi tiết thuộc một tài khoản cấp 1, 2 nào đó phải bằng Tổng số phát sinh Nợ (Có), Tổng số dư đầu kỳ, cuối kỳ của tài khoản cấp 1, 2 đó. Quan hệ giữa tài khoản kế toán và Bảng cân đối kế toán

Tài khoản kế toán dùng để phản ánh một cách thường xuyên và liên tục tài sản, nguồn vốn của đơn vị. Còn Bảng cân đối kế toán phản ánh tài sản và nguồn vốn một cách tổng quát ở một thời điểm nhất định. Như vậy tài khoản kế toán và Bảng cân đối kế toán có cùng đối tượng phản ánh và giám đốc là tài sản của đơn vị. Giữa tài khoản kế toán và Bảng cân đối kế toán có mối quan hệ mật thiết.

- Tổng số phát sinh Nợ (Có), Tổng số dư đầu kỳ, cuối kỳ của các tài khoản cấp 2, 3 thuộc một tài khoản cấp 1 nào đó phải bằng Tổng số phát sinh Nợ (Có), Tổng số dư đầu kỳ, cuối kỳ của tài khoản cấp 1 đó.

 

- Đầu kỳ, căn cứ vào Bảng cân đối kế toán cuối kỳ trước và danh mục sổ kế toán để mở các tài khoản tương ứng cho kỳ này. Sô" dư đầu kỳ của các tài khoản được lấy từ Bảng cân đối kế toán cuối kỳ trước, báo cáo qua kế toán trọn gói .

- Cuối kỳ, lấy số dư cuối kỳ của các tài khoản làm cơ sở lập Bảng cân đối kế toán mới cho cuối kỳ này.

Tin đăng tương tự
Chứng từ kế toán các khoản phải trả phải nộp khác

Chứng từ kế toán các khoản phải trả phải nộp khác

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

2/5/2022 362 Lượt xem

quận 1

Các phương pháp sửa chữa sổ kế toán

Các phương pháp sửa chữa sổ kế toán

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

5/9/2022 359 Lượt xem

quận 1

Dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ kế toán thuế

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

16/12/2015 357 Lượt xem

47/18 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp.HCM

Nghiệp vụ làm tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Nghiệp vụ làm tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

27/10/2022 339 Lượt xem

quận 1

Tập hợp chi phí sản xuất dịch vụ theo các khoản mục chi phí

Tập hợp chi phí sản xuất dịch vụ theo các khoản mục chi phí

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

14/1/2023 319 Lượt xem

quận 1

Kế toán tạm ứng là gì?

Kế toán tạm ứng là gì?

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

2/1/2023 317 Lượt xem

quận 1 hcm

Khái niệm kỳ báo cáo trong kế toán

Khái niệm kỳ báo cáo trong kế toán

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

17/7/2021 310 Lượt xem

quận 1

Ví dụ thanh lý chuyển nhượng tài sản cố định

Ví dụ thanh lý chuyển nhượng tài sản cố định

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

2/10/2021 297 Lượt xem

quận 1

Chứng chỉ ngành nghề kế toán

Chứng chỉ ngành nghề kế toán

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

29/10/2016 270 Lượt xem

quận 1

Tìm hiểu tiền gửi tiết kiệm trong chi phí huy động vốn

Tìm hiểu tiền gửi tiết kiệm trong chi phí huy động vốn

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

24/4/2022 269 Lượt xem

quận 1

Kế toán chi phí máy thi công

Kế toán chi phí máy thi công

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

3/5/2022 268 Lượt xem

quận 1 hcm

Tìm hiểu phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tìm hiểu phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

25/5/2021 264 Lượt xem

quận 1

Tìm hiểu tài sản ngắn hạn

Tìm hiểu tài sản ngắn hạn

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

19/6/2021 263 Lượt xem

quận 1

Hạch toán hết hạn thuê trong bất động sản đầu tư

Hạch toán hết hạn thuê trong bất động sản đầu tư

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

4/7/2021 258 Lượt xem

Quận 1, HCM

Các yếu tố trong biến động chi phí tiêu chuẩn

Các yếu tố trong biến động chi phí tiêu chuẩn

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

7/12/2021 253 Lượt xem

quận 1

Dịch vụ thuê kế toán nhanh uy tín nhất thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ thuê kế toán nhanh uy tín nhất thành phố Hồ Chí Minh

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

14/10/2016 249 Lượt xem

43/58a cộng hòa phường 4

Tìm hiểu nguyên tắc bút toán hợp nhất thuộc báo cáo kết quả kinh doanh

Tìm hiểu nguyên tắc bút toán hợp nhất thuộc báo cáo kết quả kinh doanh

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

22/12/2021 244 Lượt xem

quận 1

Tỷ giá và phân loại tỷ giá

Tỷ giá và phân loại tỷ giá

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

29/5/2021 240 Lượt xem

quận 1

Nguyên tắc lập dự phòng trong các khoản đầu tư dài hạn

Nguyên tắc lập dự phòng trong các khoản đầu tư dài hạn

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

14/1/2022 239 Lượt xem

Quận 1, HCM

Tìm hiểu tài sản cố định vô hình

Tìm hiểu tài sản cố định vô hình

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

8/5/2021 238 Lượt xem

quận 1

Kế toán thiệt hại trong xây dựng có những gì?

Kế toán thiệt hại trong xây dựng có những gì?

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

7/10/2021 237 Lượt xem

quận 1

3 phương pháp khấu hao

3 phương pháp khấu hao

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

14/4/2022 233 Lượt xem

quận 1

Phương pháp hạch toán kinh doanh nhà hàng

Phương pháp hạch toán kinh doanh nhà hàng

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

29/10/2016 231 Lượt xem

quận 1, hcm

Tìm hiểu kế toán thu hoạt động sản xuất kinh doanh

Tìm hiểu kế toán thu hoạt động sản xuất kinh doanh

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

9/11/2021 220 Lượt xem

quận 1, hcm

Tìm hiểu phân bổ chi phí nhân công trực tiếp

Tìm hiểu phân bổ chi phí nhân công trực tiếp

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

29/10/2016 213 Lượt xem

quận 1

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TỪ (A – Z) CHO MỌI DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TỪ (A – Z) CHO MỌI DOANH NGHIỆP

Tất cả danh mụcDịch vụ - Sự kiện

26/12/2016 204 Lượt xem

Phòng 1107, tháp A, tòa nhà 173 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Dịch vụ Kế toán Thuế trọn gói

Dịch vụ Kế toán Thuế trọn gói

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnBảo hiểm, tài chính

7/3/2019 155 Lượt xem

56/8 nguyễn thông, P9, Q3, Tphcm

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ UY TÍN TẠI HCM

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ UY TÍN TẠI HCM

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

7/3/2019 86 Lượt xem

56/8 nguyễn thông, P9, Q3, Tphcm

Ưu điểm của dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Ưu điểm của dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

300.000vnđ

3/6/2021 47 Lượt xem

Số 10 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân phú, TPHCM

Dịch vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói   Có Chứng Chỉ Hành Nghề

Dịch vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói Có Chứng Chỉ Hành Nghề

Sài GònTất cả danh mụcDanh mục khác

29/5/2021 43 Lượt xem

Hà Nội

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ phù hợp cho startup

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ phù hợp cho startup

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

12.000.000vnđ

24/7/2019 32 Lượt xem

Số 10 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân phú, TPHCM

Dịch vụ kế toán thuế đà nẵng

Dịch vụ kế toán thuế đà nẵng

đà NẵngDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

21/11/2019 24 Lượt xem

Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp

Dịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

15/5/2021 6 Lượt xem

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất ở đâu?

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất ở đâu?

Dịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

6/7/2020 6 Lượt xem

Dịch vụ thành lập công ty và những việc cần làm

Dịch vụ thành lập công ty và những việc cần làm

Dịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

12/4/2021 4 Lượt xem

Cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói TPHCM

Cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói TPHCM

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

2.000.000vnđ

12/12/2019 4 Lượt xem

Tầng 3, Số 382/17-19 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM

Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ

Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ

Dịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

23/5/2021 3 Lượt xem

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Dịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

26/4/2021 3 Lượt xem

Phân biệt dịch vụ báo cáo thuế và kế toán thuế

Phân biệt dịch vụ báo cáo thuế và kế toán thuế

Dịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

9/7/2020 3 Lượt xem

Dịch vụ thành lập công ty tnhh ở TPHCM

Dịch vụ thành lập công ty tnhh ở TPHCM

Dịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

7/7/2020 3 Lượt xem

Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm tại Trọng Tín

Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm tại Trọng Tín

Dịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

7/7/2020 2 Lượt xem

Dịch Vụ Kế Toán (Báo Cáo Thuế) HCM Trọn Gói

Dịch Vụ Kế Toán (Báo Cáo Thuế) HCM Trọn Gói

Sài GònBất động sảnCho thuê phòng trọ

1.000.000vnđ

29/3/2020 1 Lượt xem

383B Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, HCM -- Chi nhánh 2: 146 Phạm Hùng, X. Bình Hưng, H. Bình Chánh, HCM, Cần bán