dịch vụ thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh tại Mỹ Xuân Phú Mỹ Tân Thành

20/4/2020 – 128 Lượt xem

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Sau khi thành lập và đi vào hoạt động vì nhiều lý do khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà doanh nghiệp có những thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên… Vậy khi thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần lưu ý những thông tin sau:

Hiện nay theo Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2014, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn thể hiện 4 nội dung đó là:

-Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

-Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

-Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ( đối với công ty trách nhiệm hữu hạn còn có thông tin của các thành viên);

-Vốn điều lệ.

Như vậy, khi doanh nghiệp thực hiện thay đổi những thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với những thông tin mới.

Tuy nhiên, không phải chỉ thay đổi 4 nội dung trên doanh nghiệp mới đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh mà khi doanh nghiệp thay đổi những nội dung sau phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh:

-Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

-Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

-Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

-Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức

-Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần

-Thông tin về người quản lý doanh nghiệp

-Thông tin đăng ký thuế

 

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp (Đăng ký kinh doanh) tại huyện Tân Thành, tỉnh bà rịa vũng tàu

Chúng tôi sẽ:

-Soạn thảo bộ hồ sơ thành lập công ty và đại diện cho khách hàng làm việc với sở kế hoạch đầu tư

-Đại diện cho khách hàng đến lấy giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

-Đăng ký và thông báo mẫu dấu công ty.

Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,  liên hệ: 096 1217 116     Email: [email protected]

 

Dịch vụ khác

Thành lập công ty, đăng ký kinh doanh
Đăng ký kinh doanh nhà hàng, quán bar
Đăng ký và khai trình lao động nước ngoài
Thành lập phòng khám Đa khoa, Chuyên khoa, Nhà thuốc, quầy thuốc tây,…

 

ThanhTuan

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap.com khi gọi)

Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu