Bạt che, bạt che chắn công trình, bạt phơi nông sản, Bạt sọc trắng xamh Việt nam Bạt phơi nông sản

4/6/2020 – 410 Lượt xem

Chúng tôi chuyên nhận gia công bạt theo yêu cầu với nhiều mẫu mã và chất liệu khác nhau.
Bạt che Hàng lưu kho, hàng chờ xuất xưởng, thiết bị chờ lắp đặt, thiết bị ngưng hoạt động, vật liệu chờ sản cuất, hàng cần tránh nước, giữ ẩm... đều dùng tới bạt che. Chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp che phủ hàng hóa thiết bị, vật liệu với nhiều chất liệu như PE, PVC, Tarpaulin ... tùy vào kích thước chúng tôi sẽ may, ép theo từng yêu cầu về hình dạng khách nhau.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Hotline: 0906.468.862 - 0918.607.749

Bạt che, bạt che chắn công trình, bạt phơi nông sản, Bạt sọc trắng xamh Việt nam Bạt phơi nông sản

Bạt che, bạt che chắn công trình, bạt phơi nông sản, Bạt sọc trắng xamh Việt nam Bạt phơi nông sản

Bạt che, bạt che chắn công trình, bạt phơi nông sản, Bạt sọc trắng xamh Việt nam Bạt phơi nông sản

Bạt che, bạt che chắn công trình, bạt phơi nông sản, Bạt sọc trắng xamh Việt nam Bạt phơi nông sản

Bạt che, bạt che chắn công trình, bạt phơi nông sản, Bạt sọc trắng xamh Việt nam Bạt phơi nông sản

Bạt che, bạt che chắn công trình, bạt phơi nông sản, Bạt sọc trắng xamh Việt nam Bạt phơi nông sản

Bạt che, bạt che chắn công trình, bạt phơi nông sản, Bạt sọc trắng xamh Việt nam Bạt phơi nông sản

Bạt che, bạt che chắn công trình, bạt phơi nông sản, Bạt sọc trắng xamh Việt nam Bạt phơi nông sản

Bạt che, bạt che chắn công trình, bạt phơi nông sản, Bạt sọc trắng xamh Việt nam Bạt phơi nông sản

Bạt che, bạt che chắn công trình, bạt phơi nông sản, Bạt sọc trắng xamh Việt nam Bạt phơi nông sản

 

 

Bảo

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap.com khi gọi)