Cơ chế giải quyết tranh chấp/ khiếu nại

9/10/2015 – 1966 Lượt xem

Quy trình các bước tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng / người dùng tại website AloGap.com
Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

12/9/2015 – 2005 Lượt xem

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Quy định đăng tin trên AloGap.com

6/8/2015 – 2596 Lượt xem

Những quy định người dùng cần tuân thủ khi tham gia hoạt động trên AloGap.com.
Quy chế hoạt động của AloGap.com

6/8/2015 – 2214 Lượt xem

Nguyên tắc và quy định, quyền và trách nhiệm khi tham gia hoạt động trên AloGap.com.