Khuyến mãi cuối năm : 50% mọi vị trí banner trên website AloGap.com

quảng cáo banner quảng cao 29/10/2019 – 188 Lượt xem
Sự kiện diễn ra từ ngày 1/11 - 30/12/2019

########### #######################

TRANG KẾT QUẢ TÌM KIẾM

(click để xem minh họa)
DANH MỤC GIÁ (theo khu vực)
Hà Nội Sài Gòn Mỗi tỉnh/thành khác Cả nước

TOP NỘI DUNG

728x250

Bất động sản
Xe hơi - Ôtô

1 triệu / tháng

500.000 / tháng

1.2 triệu / tháng

600.000 / tháng

500.000 / tháng

250.000 / tháng

3 triệu / tháng 

1.500.000 / tháng

Các danh mục khác

750.000 / tháng

375.000 / tháng

900.000 / tháng

450.000 / tháng

350.000 / tháng

175.000 / tháng

2.5 triệu / tháng

1.250.000 / tháng

BOTTOM NỘI DUNG

728x250

Bất động sản
Xe hơi - Ôtô

750.000 / tháng

375.000 / tháng

900.000 / tháng

450.000 / tháng

350.000 / tháng

175.000 / tháng

2.5 triệu / tháng 

250.000 / tháng

Các danh mục khác

500.000 / tháng

250.000 / tháng

600.000 / tháng

300.000 / tháng

250.000 / tháng

125.000 / tháng

1.5 triệu / tháng

150.000 / tháng

CỘT PHẢI

300x240

(Vị trí đầu tiên)

Bất động sản
Xe hơi - Ôtô

1 triệu / tháng

500.000 / tháng

1.2 triệu / tháng

600.000 / tháng

500.000 / tháng

250.000 / tháng

3 triệu / tháng

1.500.000 / tháng

Các danh mục khác

750.000 / tháng

375.000 / tháng

900.000 / tháng

450.000 / tháng

350.000 / tháng

175.000 / tháng

2.5 triệu / tháng

1.250.000 / tháng

CỘT PHẢI

300x240

(2 vị trí tiếp theo)

Bất động sản
Xe hơi - Ôtô

500.000 / tháng

250.000 / tháng

600.000 / tháng

300.000 / tháng

250.000 / tháng

125.000 / tháng

1.5 triệu / tháng

750.000 / tháng

Các danh mục khác

350.000 / tháng

175.000 / tháng

450.000 / tháng

225.000 / tháng

200.000 / tháng

100.000 / tháng

1.2 triệu / tháng

 

600.000 / tháng

CỘT PHẢI

300x600

(trôi theo thanh cuộn)

Bất động sản
Xe hơi - Ôtô

750.000 / tháng

375.000 / tháng

900.000 / tháng

450.000 / tháng

350.000 / tháng

175.000 / tháng

2.5 triệu / tháng

1.250.000 / tháng

Các danh mục khác

500.000 / tháng

250.000 / tháng

600.000 / tháng

300.000 / tháng

250.000 / tháng

125.000 / tháng

1.5 triệu / tháng

750.000 / tháng

Mỗi vị trí hiển thị độc quyền, không chia sẻ với quảng cáo khác

################## ################ ################## ################## ################## #

################# ###################

TRANG CHI TIẾT TIN ĐĂNG

(click để xem minh họa)
DANH MỤC GIÁ (theo khu vực)
Hà Nội Sài Gòn Mỗi tỉnh/thành khác Cả nước

CỘT PHẢI

300x6000

(Trôi theo thanh cuộn)

Bất động sản
Xe hơi - Ôtô

2 triệu / tháng

1.000.000 / tháng

2.5 triệu / tháng

1.250.000 / tháng

500.000 / tháng

250.000 / tháng

6 triệu / tháng 

3.000.000 / tháng

Các danh mục khác

1.2 triệu / tháng

600.000 / tháng

1.5triệu / tháng

1.250.000 / tháng

400.000  / tháng

200.000 / tháng

4 triệu / tháng

2.000.000 / tháng

Mỗi vị trí hiển thị độc quyền, không chia sẻ với quảng cáo khác

################# ################# ################# ################# 

################# ###################

################# ################# ################# ################# ################# ################# #######################

*LƯU Ý:

  • Quảng cáo thời hạn dưới 01 tháng được tính như sau:
    • Từ 1 đến 10 ngày: 50% giá nguyên tháng
    • Từ 11 đến 20 ngày: 70% giá nguyên tháng
    • Từ 21 đến 29 ngày: 100% giá nguyên tháng
  • Đơn vị tính: 1 tháng = 30 ngày, giá tiền VNĐ
  • Quảng cáo chỉ chấp nhận định dạng file ảnh hoặc ảnh động ( *.GIF, *.PNG, *,JPG ), không chấp nhận file flash
  • Giá trên đã bao gồm 10% VAT

 

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

Cty CP Truyền thông công nghệ và Thương mại điện tử ALG

Di động: 0983.963.954

Email: [email protected]

HÌNH MINH HỌA CÁC VỊ TRÍ QUẢNG CÁO

 

2. TRANG CHI TIẾT TIN ĐĂNG

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

Cty CP Truyền thông công nghệ và Thương mại điện tử ALG

Di động:0983.963.954
Email: [email protected]

 

By AloGap