[ 3.670.000.000vnđ ]

Sắp mở bán shophouse cuối cùng tại khu đô thị Vsip Bắc Ninh Dự án Centa City rực sáng vùng thủ đô

26/10/2019 – 4 Lượt xem

Dãy shophouse cuối cùng tại khu đô thị Vsip Bắc Ninh
Dự án Centa City rực sáng vùng thủ đô
Hotline: 0834291996

Dãy shophouse cuối cùng tại khu đô thị Vsip Bắc Ninh
Dự án Centa City rực sáng vùng thủ đô
Hotline: 0834291996

Trần Văn Chung

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap.com khi gọi)

Bn
Sắp mở bán shophouse cuối cùng tại khu đô thị Vsip Bắc Ninh Dự án Centa City rực sáng vùng thủ đô Sắp mở bán shophouse cuối cùng tại khu đô thị Vsip Bắc Ninh Dự án Centa City rực sáng vùng thủ đô dãy shophouse cuối cùng tại khu đô thị vsip bắc ninhdự án centa city rực sáng vùng thủ đôhotline 0834291996 dãy shophouse cuối cùng tại khu đô thị vsip bắc 5 10 star based on 4 reviews 3.670.000.000 MUA NGAY!