Tuyển 1 Nam phụ giúp bán chim cảnh ở phố Tăng Bạt Hổ Hà Nội,

19:53 Hôm qua – 38 Lượt xem

Ads

  Tuyển 1 Nam phụ giúp bán chim cảnh ở phố Tăng Bạt Hổ Hà Nội, Tiền công 6 triệu đồng/ tháng,  Liên hệ Cô Hạ  kios 6 số 46B phố Tăng Bạt Hổ  Hà Nội   ĐT  : 0987387709.  

Ads
Đỗ Thi Hạ

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap khi gọi)