[ 99vnđ ]

Bộ Mã Hóa Vòng Quay Hohner - Cảm Biến Hohner

5/2/2018 – 165 Lượt xem

Ads

CÔNG TY TNHH TM-DV LÂM GIA PHÚ

 

* Địa chỉ: 94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

* Địa chỉ website: http://lamgiaphu.com

* Địa chỉ website: http://congnghiepthietbi.mov.mn

 ** LGP Trading co., Ltd: là 1 trong những nhà cung cấp máy móc thiết bị, phụ tùng công nghiệp, linh kiện , phụ kiện thay thế nhà xưởng, là nhà phân phối thiết bị tự động hóa hàng đầu tại Việt Nam.

 

Bộ mã hóa xung - Chức năng và lợi ích

- Gia tăng và tuyệt đối các bộ mã hóa quay được sử dụng để đo góc độ, khoảng cách và tốc độ. Họ phục vụ như vậy, như một giao diện giữa máy móc và điện đo biến trong một vòng lặp kiểm soát, và được sử dụng chủ yếu trong công nghệ tự động hóa. Các biến đo điện tạo được chuẩn bị một cách như vậy mà nó có thể được đánh giá trực tiếp của PLC (Programmable Logic Controller), một điều khiển máy tính hoặc thậm chí là một thẻ truy cập đơn giản.

- Một xúc quét quang học của một cơ thể đo (xung đĩa) trong thủ tục ánh sáng truyền qua áp dụng cho tất cả các Hohner bộ mã hóa.

- Một đèn LED phát ra ánh sáng hồng ngoại thông qua một mạng lưới lấy mẫu. qua di chuyển cơ thể đo lường, ánh sáng bị gián đoạn nhịp nhàng và đo qua các yếu tố nhận. Các hình dạng điện tử hạ lưu và khuếch đại các tín hiệu do đó tạo ra. Cách chia cơ thể đo vào một số số phần bằng nhau (gia tăng) cho phép tối ưu đánh giá.

- Hohner sử dụng như đo cơ thể cao cấp xung nhựa đĩa chịu nhiệt độ rất cao và cao sốc kháng.

- Quy mô được gắn vào các tàu sân bay nhựa có đặc biệt thủ tục ảnh kỹ thuật được thiết kế bởi Hohner. Điều này công nghệ cho phép sản xuất của bất kỳ số xung hoặc phân chia cho giá trị tối đa của dòng tương ứng.

 

Bộ Mã Hóa Vòng Quay Hohner - Cảm Biến Hohner

Hình ảnh: Sản phẩm Cảm Biến Vòng Quay Hohner

Model: model đầy đủ chính xác trong catalog, link đến catalog

Hohner Việt Nam

10-816X9-1024.AN16

001188-21-21100-250

CB03-106

PR-51P3UW-75-1024

88-2038-IL-605

HWI80S-1261-R543-2500

001188-21-211B3-250

CB03-106S-N07260413

PR-51T3UW-75-1024

891-C101-512

HWI-80S-126-R-545-100

0211-H672-PA-PPR-200

CB84-211-10-84-211-11

PR51T3UW75-1024-0205

AM-11290-05-28

IN30-12AR-52A3-0150

0310-4005-0408

CB90142-3R-4096

PR-61330-06-45

AW157X-014-1000

IN30-12AR-62A3-0150

041203-03

CBIP30-100-1200PPR

PR7121H-1000

AW158X-014-1000

IN30-12AR-62A6-1440

045075-20-2551-500

CBM9-12-5CNG-12-C3R

PR7121H-512PR

AWA58H-S-0013EK-42-KYPG

IN96-AC2S-E2A0-0060

045291-81-06331-50

CH90542-3R-2048

PR-71N1H-08-125

AWA90E-123A005CO-2048

INHO-10-J-S-E-3-A-5

045930-81-06331-125

CHM912-5C5G-11-C3R

PR7221H-1000P

AWA90S-121A000-C-2048

INHO-12-JSL7A-0-5000

045995-10-11631-R-1024

CM1011120113-900-128

PR-72G30-375

AWA90S-121A000C-2048

INHO-12JS-L7A0-5000

046143-SCS10-09360X-512-G

CM243310-BB-4096

PRO-1530-DT-200

AWA-90S-121A-160CO-1024

INHO-12JS-L7AO-5000

046239-88-1Z362-R180

CM301111-512-32

PT-61330-360

AWA90S-123A005CO-2048

IP30-12JK-E5AC-1200-0165CB

046242-88-20381-R-60-Y46242

CM30-2110311-512-32

PT-61330-max-500P

AWA90S-123R005BO-0008

K6624-0-100

047582-81-06331-10

CM30-2141-512-32G

PVE10-41G2

AWA90S-123RO05BO-0512

K66240-100

CM30-21X20311-256-256-AD

PVM58N-011AGROBN-121

AWA90S123RO15BO-0008

K6624-0-150

Bộ Mã Hóa Vòng Quay Hohner - Cảm Biến Hohner

047793-85-12362R-300

CM30-3387-0600-BIN

PVS58N-011AGR0BN-0013

AWA90S123RO15BO-0512

K6624-0-1500

CM30-3387-1024-BIN

R3321R0-01-24

AWI-190S-121A011-50

K6624-0-1500

049027-85-12031-R-100

CM30-3387-AO-0600

R3321R0-04-24

AWI40S-063A011-250

K6624-0-250

CM30-3387-AO-1024

R3321-R0-04-24-MATR2904

AWI-40S-064A081-10C

K66240-250

07A3-131R-0512

CM303387-SER-3645101

RHI58N-0BAAUR61N-1000

AWI40S-065A003-1          

K6624-0-250

0911BX19CX-500-100KHZ

CM30-3477-PA-2048

RHI58N-0BAAUR66N-00180

AWI58H-0-3600-ES-41KD

K6624-0-36

097587-88-20381r-60

CM3087-SER-263353

RHI58N-0BAKIR61N-01000

AWI-58H-0-5000**4**D

K6624-0-360

098739-10-11652R-1000  

CM310-141B

RHI58N-OBAK1R31N-00010

AWI58S-014-1000

K66240-360-Matr-1197-5-10

10-01636r-1024

CM310-141B-900-128

S112A3-1024

AWI58S-062R081-130

K6624-0-50

10-03733-R-2048

CM310-141B-Matr-3795-900-12

S162EX-20-360

AWI58S-063R001-1000

K66240-50

10-11231-900

S4M1B2-2048

AWI58S-063R011-1000

K6624-0-500

10-11631-R-1024

21-2100R-10

AWI58S-063R081-1000

K66240-500

10-11631-R-1024-45995

CS30-2111-0721S-2048

SGI007112000        

AWI58S-063R081-360

K6624-0-800

10-11631R-1024-Part-45995

CS30-21110721S-2048

SGI0071-5000-OSOS

AWI58S-063R081-750

K66240-800

10-11631R-500

CS30-21110723S-2048

SH90242-512-100P

AWI58S-063R081-750P-S

K6624AY-300

10-11652R-1000

CS30-2111-2048

SP14-001

AWI58S-065R101-450

KFD2-CD-EX1-32-2-071951

10-1223H-500

CS30-21420713S-350

21-212B8/360 1810

10321006

DHM510/5GT/9/1024/G6R

21-212B8.31/360

28-287AR.93/500 3607

AWI58S-122R051-500

28-288Z4.74/1024

21-211B3.15/60

21-211B3.10/36

TE 0034 972 1600 17

10-23351-100

510-321618

21.212B8.46/12

AWI58H-0/5000

AWI58S121 R051-15

AWI90-126R086-360

AWI90S-123A031-1024

HW180S-1261R011-102

HWI80S-1231R001-1000

AWI58X-014-1000

HWI103S-2061R001-6

AWA90E-123A005CO-2048

AWA90S-123A005CO-2048

AWI 58S 082R011-1000

AWI58S-107R013-2048

SWI58S-145R011-100

HWI 40S-0631R011

HWI.103.S.75.6.1R.01.1.1024

TM-1110/900/128

CM310-141B-900-128

PH05570/3R/2250

0310-4005-0408

0310-4007-0408

21-211B4/200

28-281Z0.33/360

28-28804/1024

BS167W/2000

CB 03-106

CB IP30-100

S112AR.03/1440

Bộ Mã Hóa Vòng Quay Hohner - Cảm Biến Hohner

SWA90X-004-16X12

SWA90X-004-19X128

TR2361RZ/980 V

X-5800.01/360

H6663Z.149/1000

GHM5 10596R1024

H17N30/9000

SWI158S-106R126-1000

H27G20.02/628

PR21310.26/1800

PR21330.68/600

PR61330.06/45

AWI 40

AWI 58

AWI 58H

AWI 90

PA 02

AWA 58

BC 58

AWA 90

SWI 58

HWA 58

HWA 103

HWI 40

HWI 80

HWI 103

AWA 70 Ex

HWA  70Ex

AWI40

AWI58

AWI58

HAWI90

PA02

SWA90

SWI58

HWI40

HWI80

HWI103

AWI70Ex

HWI70Ex

AWA58

AWA58H

AWA90

AWA 58 C

AWA 58 D

AWA 58 I

HWA58

HWA 103

AWA70Ex

HWA70Ex

AWM 58H

AWM 58P

AWM 58C

AWM 58I

AWM 58D

TM-1110/900/128

CM310-141B-900-128

AWI58H-0/5000

AWI58S121 R051-15

AWI90-126R086-360

AWI90S-123A031-1024

HW180S-1261R011-1024

HWI80S-1231R001-1000

PH05570/3R/2250

SWI158S-106R126-1000

0310-4005-0408

0310-4007-0408

21-211B4/200

28-281Z0.33/360

28-28804/1024

AWI58X-014-1000

BS167W/2000

CB 03-106

CB IP30-100

GHM5 10596R1024

H17N30/9000

H27G20.02/628

PR21310.26/1800

PR21330.68/600

PR61330.06/45

S112AR.03/1440

SWA90X-004-16X12

SWA90X-004-19X128

TR2361RZ/980

VX-5800.01/360

H6663Z.149/1000

AWA90E-123A005CO-2048

AWA90S-123A005CO-2048

AWI 58S 082R011-1000

AWI58S-107R013-2048

SWI58S-145R011-100

HWI 40S-0631R011

HWI.103.S.75.6.1R.01.1.1024

HWI103S-2061R001-6

PR-21630.28/300~85-12362/300

PR-71N1H.08/125

TN-1110/000/128~CM310-141B

H66240.26/800~H-66240/250

SWI158S-106R126-1000

SWI58S-145R011-100

AK 514/573R 100P

TM-1110/900/128

CM310-141B-900-128 PCYL-1000

YL10-2048 PCS10

 

Bộ Mã Hóa Vòng Quay Hohner - Cảm Biến Hohner

- Chúng tôi của Hohner điện tử từ Werne trong Münsterland là đối tác có thẩm quyền của mình đối với các thiết kế, phát triển và sản xuất các giải pháp kỹ thuật phức tạp trong công nghệ cảm biến . Để chúng tôi rộng phạm vi của các sản phẩm trong phạm vi Bộ mã hóa / năm Bộ mã hóa bao gồm nhiều gia tăng và bộ mã hóa tuyệt đối , các thủ tục đo tuyến tính khác nhau và tất cả cần thiết phụ kiện .

- Các sản phẩm được phát triển bởi bộ mã hóa điện Hohner / mã hóa đến trong phạm vi rộng của các ngành công nghiệp trên toàn thế giới sử dụng và có sức thuyết phục trong tất cả các khu vực do chất lượng cao của họ. Chúng được sử dụng ngoài những điều khác trong việc đóng gói, thực phẩm, công nghiệp điện nặng nề, gió và các ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt.

 

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!

* Công ty TNHH TM-DV Lâm Gia Phú

* Địa chỉ : 94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò vấp, TP.HCM

 

    * Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất:

- Mobi phone: 0902.567.181 _ Nguyễn Văn Quang

- Email: quang@lamgiaphu.com

- Skype: quang.lgp 

 

* Hàng có sẵn – Giá cạnh tranh

* Đặt uy tín lên hàng đầu

Bộ Mã Hóa Vòng Quay Hohner - Cảm Biến Hohner

Ads
Mr Quang - LGP

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap khi gọi)

94 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
Bộ Mã Hóa Vòng Quay Hohner - Cảm Biến Hohner Bộ Mã Hóa Vòng Quay Hohner - Cảm Biến Hohner công ty tnhh tm dv lâm gia phú địa chỉ 94 phan văn trị phường 10 quận gò vấp tp hcm địa chỉ website http lamgiaphu com địa chỉ 7 10 star based on 165 reviews 99 MUA NGAY!