Loa xe hơi audison Voce AV-k6,Loa cánh component audison voce AV-k6

30/12/2017 – 66 Lượt xem

Ads

Loa xe hơi audison Voce AV-k6,Loa cánh component audison voce AV-k6
Comp
2 way System
Size
165 mm (6"½) Woofer
28 mm (1" ⅛) Tweeter
88,3 x 123 x 36 mm (3"½x 4"13/16 x 1"7/16) Crossover
Power Handling
125 W Continuous Power
250 W Peak Power
Impedance
4 Ω
Frequency Response
50 ÷ 22k Hz
Sensitivity
91 dB/Spl
THANH TÙNG AUTO - www.thanhtungauto.com
Website: www.thanhtungauto.com - Email: thanhtungauto2@gmail.com

Ads
trung

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap khi gọi)

hà nội