[ 830.000.000vnđ ]

Thanh Toán 30% nhận nhà ở ngay với City Tower ! LH 0932.655.200

20/4/2019 – 184 Lượt xem

Ads

Chương trinh bán hàng tháng 3-4 /2017 của dự án City Tower có nhiều khác biệt và ưu đãi dành cho khách hàng. cụ thể khách hàng sẽ được nhận các ưu đãi đặc biệt trong thời điểm này khi sở hữu căn hộ tại dự án City Tower Bình Dương.

1. Thanh toán 30% nhận nhà, phần còn lại thanh toán trong vòng 22 tháng, mỗi tháng 3%.
2. Thanh toán 50% nhận nhà, phần còn lại(45) thanh toán trong vòng 6 tháng, mỗi tháng chưa đến 8%. Chiết khấu ngay 8% trên giá bán chưa VAT
đặc biệt.*****Miễn phí quản lí đến ngày 31/12/2019****

Liên hệ holine CĐT 0932.655.200

Ads
Ngocphuong

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap khi gọi)

333 Đại lộ Bình Dương, tx. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Thanh Toán 30% nhận nhà ở ngay với City Tower ! LH 0932.655.200 Thanh Toán 30% nhận nhà ở ngay với City Tower ! LH 0932.655.200 chương trinh ba n ha ng tha ng 3 4 2017 cu a dư a n city tower co nhiê u kha c biê t va ưu đa i da nh cho kha ch ha ng cu thê kha ch ha ng se đươ 7 10 star based on 184 reviews 830.000.000 MUA NGAY!